Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Клинични проучвания

Токуда Център за Клинични Проучвания” (ТЦКП) АД е създаден през месец август 2008 година. Центърът представлява уникална за страната структура, която организира, координира и подпомага провеждането на биоеквивалентни клинични изпитвания и многоцентрови клинични проучвания фази I, II, III и IV и осъществява контакт с възложители на клиничните изпитвания, главни изследователи, пациенти и Комисията по етика на територията на МБАЛ „Токуда Болница София” АД.

Центърът разполага с:

 • Два напълно оборудвани лекарски кабинета
 • Изследователска стая оборудвана с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина
 • Склад за съхранение на изпитваните продукти при необходимите температури
 • Манипулационна

Административна и регулаторна дейност на ТЦКП

 • Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ;
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора, изследователя и МБАЛ „Токуда Болница София” АД; Изготвяне на бюджети и процедури
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване;
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита;
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания;
 • Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата;
 • Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт;
 • Организиране на обучения по ДКП;

 

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".