Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Клинични проучвания

Услуги в Токуда Център за клинични проучвания

 • Съдействие при попълване на feasibility questionnaire за центъра;
 • Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ;
 • Контакт с главни изследователи и други медицински специалисти от МБАЛ „Токуда Болница София” АД;
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора и изследователите – служители на МБАЛ „Токуда Болница София” АД;
 • Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора и МБАЛ „Токуда Болница София” АД;
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване;
 • Обучение на координатори по клинични изпитвания;
 • Съдействие при набиране на участници в клинични проучвания;
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита;
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания;
 • Фармацеврични услуги;
 • Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата;
 • Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт;
 • Организиране на обучения по ДКП;
 • Административна поддръжка на Комисията по етика към МБАЛ „Токуда Болница София” АД.

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".