Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

ЛЧХ: Д-р Славчев

Лицево–челюстната хирургия е синтетична специалност, която обединява  терапевтични и оперативни методи  от Хирургия, Стоматология, Неврохирургия, УНГ, Офталмология.

Състои се от четири основни раздела:

Пластична и реконструктивна хирургия на лицето и шията

 • Пластична и реконструктивна хирургия на меките тъкани и лицевите кости  включително и орбитите след придобити деформации (от травми, след операции, след изгаряния и др.)
 • Пластична и реконструктивна хирургия при вродени аномалии
 • Пластична и реконструктивна хирургия за разкрасяване( Лифтинг на лицето, корекция на формата скулите и челюстите, на носа, устните, ушите,  брадата и др.
 • Тумори (доброкачествени и злокачествени ) в Лицево-челюстната област и шията.
 • Травми  на меките тъкани и костните структури  в Лицево –челюстната област
 • Възпалителни и други заболявания в лицево-челюстната област и шията.

Звеното по Лицево-челюстна хирургия към МБАЛ „Токуда Болница София” разполага с високоспециализиран екип, с най-съвременна и високотехнологична база за  диагностика  и оперативно лечение в целия обем на Лицево-челюстната хирургия.

Звеното работи в тясно сътрудничество с водещата световна школа по пластична и реконструктивна хирургия в Париж и персонално с д-р Дарина Кръстинова. Сложните медицински казуси се консултират чрез видео-конферентна връзка.

Пластичната и реконструктивна хирургия са едни от основните приоритети на звеното по Лицево-челюстна хирургия. Извършват се пластично-реконструктивни операции при придобити увреждания в лицево-челюстната област и шията  след травматични увреждания на меките тъкани и костните структури след оперативни интервенции, катастрофи, битови травми, изгаряния и др. Това включва:

 • Заличаване на белези по лицето,
 • Възстановяване  на контура и обема на меките тъкани.
 • Възстановяване формата на носа, скулите, челюстите.

Прилага се авангардно лечение в следните направления:

Оперативно лечение на вродени деформации в лицево-челюстната област

Ортогнатна хирургия – включва  оперативното лечение на вродени и аномалии и придобити деформации на челюстите - прогения (преразвите долна челюст), прогнатия (преразвита горна челюст), латерогнатия и др. 

Пластична хирургия на лицето: 

 • Лифтинг на лицето (премахване на бръчките на  челото и лицето).
 • Промяна на формата на носа,устните, скулите, ушите, брадичката, корекция на клепачите.
 • Скулптуринг на лицето с липофилинг( използване на собствена мастна тъкан).
 • Дермоабразио
 • Липосукция

Оперативно лечение на туморите на лицето

Прилагат се най - съвременните и авангардни оперативни методики за оперативно лечение на доброкачествените и злокачествени тумори в Лицево-челюстната област и шията, като: 

 • Тумори на кожата на лицето (устните, клепачите и др.)
 • Тумори на лицевите кости и челюстите
 • Тумори на езика
 • Тумори на шията
 • Тумори на слюнчените жлези


Извършват се пластично реконструктивни операции при придобити увреждания в лицево-челюстната област и шията  след травматични увреждания на меките тъкани и костните структури след оперативни интервенции, катастрофи, битови травми, изгаряния и др.
Това включва:

 • Заличаване на белези по лицето
 • Възстановяване  на контура и обема на меките тъкани
 • Възстановяване формата на носа, скулите, челюстите

В тази връзка специално място се отделя на изключително сложната реконструкцията на  горния лицев етаж и по-специално на костните орбити.

Оперативно лечение на травмите в лицево-челюстната област

Звеното разполага с пълния набор последно поколение специални консумативи ( титанови минипластини и винтове) за лечение на фрактурите на лицевите кости и челюстите.

В звеното по „Лицево-челюстна, пластична и реконструктивна хирургия” на МБАЛ „Токуда Болница София„ се извършва пълният обем:

Пластична и реконструктивна хирургия на лицето

 • При вродени аномалии в областта на лицето (на меките тъкани, челюстните кости, орбиталната област)
 • Пластична и реконструктивна хирургия  при дефекти след травми  или  оперативни интервенции по повод туморни заболявания
 • Оперативни интервенции при вродени краниофациални малформации. Хирургичното лечение на вродените краниофациални малформации е многоетапно. То преминава през основна хирургична интервенция с последващи реконструктивни операции. 

Пластична хирургия за разкрасяване на лицето

Естетична пластична хирургия (хирургия за разкрасяване) – заличаване последиците от стареенето на лицето (face lifting), корекция на клепачите, корекция на формата на носа, ушите, устните, брадичката и др.

 • Лифтинг на лицето (премахване на бръчките на  челото и лицето)
 • Промяна на формата на носа, устните, скулите, ушите, брадата
 • Скулптуринг на лицето с липофилинг (използване на собствена мастна тъкан)
 • Дермоабразио
 • Липосукция

Ортогнатна хирургия
оперативно лечение на челюстните деформации. Тя включва оперативното лечение на вродени аномалии и придобити деформации на челюстите.

 • Прогения (преразвите долна челюст)
 • Прогнатия (преразвита горна челюст)
 • Латерогнатия
 • Преразвитие на костта на брадичката (гениопластика)

Лицево-челюстна травматология

(хирургично лечение на травматичните увреждания  на меките тъкани и костните структури в лицево-челюстната област)

Лицево-челюстна онкология

(хиругично лечение на на доброкачествените и злокачествените образувания  на меките тъкани и костните структури на лицето, езика, слюнчените жлези, орбиталната област и шията)

 • Хирургично лечение на възпалителни заболявания в лицево-челюстната област.

 

Д-р Радослав Славчев – Началник Лицево-челюстна хирургия 

Член на Асоциацията на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България

Член на Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия

Завършил е МУ-Пловдив през 1987 г. През 2000 г. получава специалност лицево-челюстна и пластична хирургия в МУ-София. От 1987 г. до 2005 г. преминава през множество специализации в страната и чужбина :
- 1987 г. „Клиника по лицево-челюстна хирургия” към ВМА
- 1990 г. „Клиника по пластична и рекунструктивна хирургия” МА
- 1994 г.сектор лицево-челюстна хирургия към „Клиника по неврохирургия” Пирогов
- 1999 – 2000 г. Франция, Париж специализация по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия
- 2000 г. Австрия, Инзбруг Университетска болница – специализация по лицево-челюстна, реконструктивна хирургия
- 2002-2005 специализация по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия

От 1989 до 2000 г. трупа опит в Катедрата по обща оперативна хирургия „Тракийски университет” - Ст. Загора. Непосредствено преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е работил като завеждащ сектор по лицево-челюстна хирургия към клиниката по неврохирургия към „Тракийски университет”. Член на Европейската Асоциация по Черепно-челюстна и Лицева хирургия. Член на Управителния Съюз на Сдружението на Оралните и Лицево-челюстни Хирурзи в България.

 

Д-р Румен Събов - специалист по орална хирургия

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".