Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Kомисия по етика

Дейността на Комисията по етика към МБАЛ „Токуда Болница София” АД е насочена към защита на правата, безопасността и благополучието на всички участници в клинични изпитвания.

Структура на комисията по етика:

Председател:

Проф. д-р Иван Стайков, дмн – Началник на „Клиника по Неврология“ към МБАЛ „Токуда Болница София“

Зам. Председател:

Доц. д-р Галина Кирова, дм – Началник на „Клиника по Образна Диагностика“ към МБАЛ „Токуда Болница София“

Секретар:

София Карова, Координатор Клинични Проучвания към "Токуда Център за Клинични Проучвания"

Членове:

1. Д-р Веселина Колева-Топова – Началник Клинична Лаборатория

2. Д-р Анелия Дечева – Гастроентеролог във Втора вътрешна клиника

3. Д-р Красимир Орешков - Онколог в Отделение по медицинска онкология

4. Д-р Валери Гелев -  Началник на Клиника по Кардиология

5. Д-р Николай Кътев - Хирург в Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия

6. Г-жа Надежда Цекулова - Журналист

7. Г-н Петър Антонов -  Адвокат

Комисията по етика е учредена в началото на 2008 година. Тя провежда редовни заседания два пъти в месеца, на които се разглеждат Уведомления и/или Заявления с пълния брой придружаващи ги документи, внесени до една седмица преди датата на редовното заседание.

Необходимите документи при внасяне на Заявление за провеждане наедноцентрово клинично изпитване се прилагат съгласно Наредба 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика (Обн. ДВ. бр.67 от 17 август 2007 г.).

Необходимите документи при внасяне на Уведомление за планирано провеждане на многоцентрово клинично изпитване се внасят в Комисията по етика преди отправяне на искане за декларацията по чл. 87, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Документите се предоставят на хартиен носител.Необходимо е предоставянето на документите по посочените по-долу токчи 2-5 и на електронен носител. Документите са:

  1. Уведомление по образец (изтегли уведомлението) – 2 оргинала;
  2. Резюме на протокола на български език;
  3. Информация за участниците и форма на информирано съгласие на български език;
  4. Всяка друга информация, която ще бъде предоставяна на участниците, вкл. рекламни материали;
  5. Брошура на изследователя/Кратка характеристика на продукта (в случай на клинично изпитване на лекарствен продукт).

Всички необходими документи се предоставят на секретаря на комисията по етика – Румяна Горелска („Токуда Център за Клинични Проучвания” АД, бул. Никола Вапцаров 51Б, ет. 8, гр. София, 1407). Допълнителна информация може да получите на e-mail: rumyana.gorelska@tcrc.eu

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".