Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Кирил Драганов, дмн, началник на Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия Роден е през 1964 година. Завършил е медицина в МУ-Плевен. Има две специалности - "Хирургия" и "Онкология". След завършването си през 1991 година започва работа в Районната болница в Павликени в Бърза и Неотложна медицинска помощ, после в Хирургично отделение. В същия период има два тримесечни курса в Първо хирургично отделение на МБАЛ "Д-р Рачо Ангелов" във Велико Търново. През 1994 д-р Драганов започва работа в Клиниката по Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия /Първа хирургия/ в УМБАЛ "Александровска" като старши астистент и главен асистент.

През 2002 година защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по проблемите на хирургичното лечение на пациенти с чернодробна цироза. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от откриването й. Проф. Драганов е началник отделение "Обща хирургия" в МБАЛ „Токуда Болница София” от 01.12.2007 г.
Проф. д-р Радослав Гайдарски, дмн, хирург, гастрохирург, консултант на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия Проф. д-р Радослав Гайдарски е роден в с. Градец, област Видин. Завършва видинска гимназия и Медицинската академия (1962) в София.
По разпределение е назначен за ординатор в хир. отделение на Окръжна болница - Видин, където последователно преминава ординаторските степени и от 1969 -1972 г. е зам. Главен лекар по лечебната част на болницата. От 1972 г., след конкурс, е избран за асистент в катедрата по “Хирургически болести“ (Втора хирургия) на Медицинска академия - София. Последователно е избиран за старши, главен и главен адмнистративен асистент на катедрата. След специализация в болница „Кошен“ - Париж, Франция (1976 - 1977г.) защитава дисертация на тема „Кисти и псевдокисти на панкреатичната жлеза“ и му е присъдена академична научна степен „кандидат на медицинските науки“.
През 1983 г. е избран за доцент в Катедрата по обща и оперативна хирургия и началник на клиниката по „Жлъчно-чернодробна хирургия“. Защитава втора докторска дисертация през 1988 г., доктор на науките от 1989 г., професор от 1990 г. В периода 1991-2001 г. завежда катедрата по „Обща и оперативна хирургия“.
От 2003 до 2005 г. е началник на хир. отделение в Университетска болница “Лозенец.
Има признати рационализации и изобретения използвани в ежедневната практическа дейност на хирургическите отделения и клиники занимаващи се със заболяванията на панкреатичната жлеза. Основен внедрител на редица оперативни техники в областта на черния дроб, панкреаса и стомашно-чревния тракт.
Самостоятелно и в съавторство има над 200 научни публикации, 3 учебника, 2 ръководства и 1 монография. Член е на Световната асоциация по гастрохирургия.
Проф. д-р Огнян Бранков, дмн, хирург, детски хирург, гръден хирург, консултант по Детска хирургия Проф. д-р Огнян Бранков е водещ специалист по детска хирургия с 40 г. стаж. Завършил е медицина през 1973 г. в Медицинска Академия (МУ) - София. Има придобити специалности по Хирургия от 1980 г., Детска хирургия от 1982 г. и Гръдна хирургия от 2007 г. Притежава сертификати за правоспособност по горна интестинална ендоскопия, брохоскопия и бронхология. Специализирал е в Берлин и Лайпциг през 1986 г., в Москва през 1987 г., Виена и Брюксел през 1988 г., и САЩ (Ню Йорк и Бостън) - през 1998 г. През 2008 г. придобива Европейски сертификат по детска хирургия.

След дипломирането си работи като хирург в Окръжна болница Перник, след което 37 г. е детски хирург в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". От месец юни 2004 до април 2013 година е ръководител Секция по детска хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". От 2013 г. се присъединява към екипа на Токуда Болница София.

Проф. Бранков е хоноруван преподавател в Медицински университет - София, където през 2000-2001 г. оглавява Катедрата по детска хирургия. Има над 100 научни публикации в списания и сборници, 9 от които - в международни издания. Съавтор на 5 учебника, 1 от които на английски език. Съставител и редактор на най-новия учебник по детска хирургия. Участвал е в повече от 80 конгреса, над 30 от тях - на международно ниво. Има признати 22 рационализации и 1 изобретение. От 2005 г. насам е Главен републикански специалист по детска хирургия.

Въвежда за първи път в България редица нови процедури и интервенции в областта на детската хирургия на хранопровода, стомашно-чревния тракт и белите дробове.

Носител е на много отличия, награди и дипломи, между които почетен знак "Български лекар" 2005 и "Медик на годината" 2009, почетен знак на Български лекарски съюз 2006, почетен знак на "Пирогов" 2011.

Членства в научни дружества и организации:

Председател на Научното дружество по детска хирургия в България
Член на пленума на Българското хирургично дружество
Член на Европейската асоциация на детските хирурзи
Почетен член на Румънската академия по детска хирургия
Член на Европейската асоциация на лекарите "УЕМС"

Владее немски, английски и руски, ползва френски език
Гл. ас. д-р Веселин Маринов, дм, хирург, гастрохирург, началник сектор Минималноинвазивна и лапароскопска хирургия През 1997г завършва медицина в МУ – София. От 1998 до 2003г работи и специализира хирургия в Трета хирургична клиника на УМБАЛСМ „Пирогов“. Същата година придобива специалност „Хирургия“. В периода 2003-2005г работи в УМБАЛ „Лозенец“ в екипа на Проф. Гайдарски. През 2005г спечелва стипендия и заминава на едногодишна специализация в областта на чернодробно-панкреатичната и онкологична хирургия в гр. Есен и Бохум, Германия. Преминал е курс по трансплантационна хирургия в Ню Касъл, Великобритания. В МБАЛ „Токуда Болница“ е от самото начало. През 2008г преминава курс по миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза в Загреб, Хърватска. Има сертификационни курсове по жлъчно-чернодробна, панкреатична и лапароскопска хирургия. През 2011г. Защитава дисертационен труд на тема „Проучване върху хирургичното лечение на хроничния панкреатит“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“. През 2014г оглавява направление Миниинвазивна и лапароскопска хирургия.
Автор и съавтор е в над 40 национални и международни публикации.
През 2014г завършва УНСС, специалност Публична администрация, Здравен мениджмънт.
Членува в БХД, БАХГО, IASGO
Владее Английски, Руски и ползва Немски езици
Контакт: vesika_m@mail.bg
Д-р Георги Васев, хирург, гастрохирург, минималноинвазивен хирург Завършва образованието си във Висш медицински институт – София (1994).

След завършването си работи в Първо хирургично отделение на Окръжна болница – Перник (1994 - 1997). Продължава специализацията си в Първа градска болница – София (1997 - 2000), където придобива специалност по Обща хирургия (1999). Следва работа като ординатор в Клиниката по спешна и Клиниката по ендоскопска хирургия на Военномедицинска академия – София (2000 - 2006).
Натрупва значителен опит в бариатричната лапароскопска хирургия, докато работи във военна болница Джабер Ал-Сабах в Кувейт (2010/11). За кратко е хирург в медицинската мисия на EULEX в Прищина, Република Косово (2013 и 2014).
От откриването на „Токуда болница София” през 2006 година е част от екипа й.
Следдипломното му обучение в България, Италия, Словения и Кувейт е по теми „Обща и оперативна хирургия” (1999), „Амбулаторна флебектомия” (2004), „Лапароскопска хирургия” (2005), „Възстановяване при слабинни хернии” (2007), „Бариатрична хирургия” (2010).
Професионалният му интерес е прилагането минималноинвазивните /лапароскопски/ методи на лечение в коремната и спешната хирургия.
Член е на Български лекарски съюз, Българското хирургическо дружество и Европейската асоциация за ендоскопска хирургия.
Говори английски, руски и арабски (медицински) език.
За контакти : служебен телефон 0884 / 933 - 263, www.georgevassev.com или george.vassev@abv.bg.
Д-р Миряна Радойчич, хирург, гастрохирург, минималноинвазивен хирург Завършила е Медицински университет - Скопие през 1996 г. Придобива специалност Обща хирургия през 2001 г. След завършването си работи последователно в Първа хирургия на Александровска болница, София и Клиника по хирургия на УБ Лозенец (Правителствена болница). От откриването на Токуда Болница София е част от екипа на Клиниката по Чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия, като в периода 2009-2014 г. работи в Клиника по хирургия с насоченост Бариатрична хирургия към Военна болница, Кувейт. С богат опит в минимално инвазивната и лапароскопската хирургия. Професионалните и интереси са насочени в областта на Бариатричната хирургия.
Д-р Стефан Тонев, хирург, гастрохирург Завършил е медицина през 1967 г. в МУ-София. Има 41-годишен опит в хирургията. В периода 1969 – 2006 г. е бил част от екипа на Първа хирургия в УБ „Александровска”, където е преминал през повечето звена на йерархията - от ординатор до главен асистент. 7 години и половина е работил в Либия. Има близо 30 публикации в българския и международния медицински печат. Професионалният му интерес е в областта на чернодробно-жлъчната и панкреатична хирургия, както и колоректалната хирургия.
Д-р Димитър Русенов, хирург, гастрохирург Д-р Русенов е завършил медицина през 2000 г. в МУ-София. От 2002 до 2010 година работи в УМБАЛ "Александровска". Преминал е през почти всички нива на йерархията - клиничен ординатор през 2003 година, асистент - 2006 година, старши асистент - 2007 година. През 2007 г. придобива специалност "Обща и коремна хирургия". През 2010 година се присъединява към екипа на Първа хирургична клиника на Токуда Болница София.

Д-р Русенов има публикации в българския и международния медицински печат, участвал е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Член е на Българското хирургично дружество.
Д-р Богомил Борисов, хирург Завършва медицина през 1991 година в Медицински университет - Плевен. През 1998 придобива специалност "Обща хирургия". В периода 1992 - 1999 работи като лекар - ординатор във Втора хирургия във ОРБ - Видин. От ноември 2009 година работи в ОДОЗС - София област. През 2008 година става част от екипа на Първа хирургична клиника на МБАЛ "Токуда Болница София". Владее немски и руски език, ползва английски език.
Д-р Анастазия Петреска, хирург
Д-р Николай Кътев, хирург Завършва медицина в МУ - София през 2008 година. От завършването си до сега работи и специализира в "Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия” на МБАЛ „Токуда Болница София” в екипа на проф. д-р Радослав Гайдарски. През 2014 година придобива специалност „Хирургия”. Съавтор на публикации и участия в национални и международни хирургични форуми. По-време на следдипломното си обучение придобива сертификати по лапарскопска и миниинвазивна хирургия, хирургична онкология, ендокринна и обща хирургия у нас и в чужбина. Член е на Български лекарски съюз, Българско хирургическо дружество, ЕSO- Европейско училище по онкология, ESSO – европейска общност на хирурзи и онколози. Професионалните му интереси са насочени в областта на минимално инвазивната, чернодробна и панкреатична хирургия. Владее английски и ползва немски език.
Д-р Данко Пенчев, хирург Завършва висше медицинско образование в МУ-София през 2007 година. От 2009 година работи като лекар - ординатор в продължение на две години в Центъра за Спешна медицинска помощ - Стара Загора, филиал - гр. Казанлък. След успешно издържан изпит от 01,09,2010 година започва специализация по Хирургия като лекар - специализант към Първа хирургична клиника на МБАЛ "Токуда Болница София".
Д-р Галя Ченгалова, хирург Д-р Ченгалова е завършила медицина през 2010 г. в Медицински факултет на Тракийски университет - Стара Загора. Специализира хирургия в Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия в Болница Токуда от 2012 г. като придобива специалност през 2017 г. Има интереси в областта на хирургията на дебело черво и минималноинвазивната и лапароскопска хирургия. Владее английски език.
Ст.м.с. Таня Икономова Завършила е през 2005 г. ФОЗ към МУ-София със степен бакалавър – „Управление на здравните грижи”, с придобита квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж.” През 2007 г. също във ФОЗ към МУ-София придобива магистърска степен – „Управление на здравните грижи”, с придобита квалификация „Мениджър на здравните грижи”. В следдипломното си обучение има 14 сертификата, част от които са свързани с качеството на здравните грижи, управление на персонала, промоция на здравето.
От 1989 г. до 2003 г. работи в МБАЛ „Александровска” – Първа хирургия. От 1998 г. до 2003 г. е заемала длъжността старша медицинска сестра на отделение „Чернодробно-жлъчна и панкреатична хирургия”.
През 2003 г. е поканена да се присъедини към хирургичния екип на Университетска болница „Лозенец”, където работи като старша медицинска сестра на клиника „Обща хирургия”.
През февруари 2008 г. е поканена за старша медицинска сестра на отделение „Обща хирургия” – МБАЛ „Токуда Болница София”.

Отделението

Чернодробно-жлъчна, панкр…

Миниинвазивна и лапароско…

Преглед при хирург

Прием в клиниката

Детска хирургия

Пациентите за нас

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".