Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип Гастроентерология

Prof Simeon StoynovПроф. д-р Симеон Стойнов, д.м.н. - Началник Втора вътрешна клиника 

Проф. Стойнов е завършил Висш медицински институт (ВМИ) , София през 1969 г. Притежава специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология. Над 10 години е бил ръководител на Катедрата по гастроентерология във ВМИ. Работил е като директор на Институт по гастроентерология и хранене, ръководител на Клиничен център по гастроентерология, началник на Клиника по гастроентерология. Участвал е в над 10 клинични проучвания като главен изследовател. 
Председател е на Българското дружество по гастроентерология и членува в българския клон на Международния гастрохирургичен клуб ( IGSC ) и Организация Мондиале Гастроентерология (OMGE). Има над 150 научни статии в български и чуждестранни научни списания и над 60 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми. 
Научните му интереси са в областта на заболяванията на тънкото черво и възпалителните чревни заболявания.

 

Dr Radin TzonevД-р Радин Цонев - Началник отделение "Гастроентерология"

Д-р Радин Цонев завършва медицина през 1988г, 2 години отбива военна служба като авиолекар. Има 2 специалности-Вътрешни болести и Гастроентерология. 5 години стаж в МБАЛ-гр. Лом-Вътрешно отделение. 13 години стаж в Пета Градска болница, Клиника по Гастроентерелогия под ръководството на проф. Григор Мечков. От 2007г е член на екипа на МБАЛ-Токуда, а от 2013г до сега е Началник на Гастроентерологичното отделение в болница Токуда. Специализации в Холандия, Рим-Университетска католическа болница Джемели при проф. Гуидо Костаманя. Член на Бългаското дружество по Гастроентерология,  на Българската асоциация по ултразвук в медицината, на Българската асоциация по изучаване на черен дроб, На Европейската асоциация по изучаване на черен дроб.

Научните интереси на Д-р Цонев са в областта на хепатологията. С лечение на хронични вирусни хепатити се занимава от 2004 до днес. Публикации  в наши чужди списания.

Центъра по Хепатология на МБАЛ-Токуда, който ръководи Д-р Цонев е един от водещите в страната за лечение на хроничните вирусни хепатити.

 

Д-р Петко Карагьозов - началник Направление "Интервенционална гастроентерология"

Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински университет гр. София. През периода февруари 2005 - август 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Канагава, Япония по програма за научен обмен между болниците в "Токушукай Медикъл Корпорейшън". През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема "Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит" като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е курсове по гастроентерология и терапевтична ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия и Италия.

Член е на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO), Българското научно дружество по гастроентерология.

От 01.09.2011 г. е част от екипа на Токуда Болница София, а от 01.02.2015 г. завежда направление "Интервенционална гастроентерология" към Втора клиника по вътрешни болести. Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Интересите му са в областта на интервенционалното лечение на болестите на панкреаса и билиарната система. Доктор на годината в Токуда Болница София за 2015 г.

 

Dr Rozalina BalabanskaД-р Розалина Балабанска – гастроентеролог

Завършила е медицина в МУ-София през 1987 г. Има призната  специалност по "Вътрешни болести" от 1996 г. и специалност по "Гастроентерология и диететика" от 1999 г. Работила е в Гастроентерологична клиника на Военно-медицинска академия и Пета МБАЛ, където 14 години е трупала опит под ръководството на акад. Григор Мечков. Специализирала е Гастроентерология и ендоскопска ехография в Националния център за изучаване и лечение на онкологичните заболявания в Милано, Италия, има специализации в Холандия, Англия, Гърция и Русия. От 10 години работи по международни програми за лечение на хроничните вирусни хепатити. От 1991 г. се занимава с ехографско изследване на коремните органи, интервенционална ехография. Извършва чернодробни биопсии, целенасочени пункции под ехографски контрол, парацентези. Владее английски, руски и италиански език. Член е на Международната и Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози, Европейската асоциация по ултразвук в медицината, Българското гастроентерологично дружество. Има публикации в наши и чуждестранни списания. Води рубрика “Гастроентерология” в медицинското списание “Медицински магазин”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от март 2007 г. Изследовател на годината в Токуда Болница София за 2015 г.


Dr Aneliya DechevaД-р Анелия Дечева - гастроентеролог

Д-р Дечева завършва Медицински университет - Стара Загора през 1992 г. През 1999 г. получава специалност „Вътрешни болести”, а през 2006 г. – „Гастроентерология”. През 1996 и 1997 г. д-р Дечева преминава образователни курсове по "Ендоскопия на LDT" и "Абдоминална ехография” в Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна", София. През 2002 г. преминава Образователен курс по диагностика на млечна жлеза в Национален онкологичен център, София. През 2004 г. преминава курс за следдипломна квалификация по Гастроентерология в Европейското следдипломно училище по Гастро-хирургия (EPGS), Амстердам. От 2003 до 2005 г е специализант по гастроентерология в Университетска болница "Св. Иван Рилски", София. 
Д-р Дечева е преминала множество професионални курсове и участва в различни конференции и форуми по Гастроентерология в България и чужбина.
От 1992 до 2006 г. работи в отделение по Гастроентерология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали, а от 2006 г. до 2009 г. - в отделението по Гастроентерология и Хематология в 5-та градска болница, София. От февруари 2009 г.  д-р Дечева е част на екипа на Токуда Болница София.

Членства в научни дружества:

  • Европейска асоциация за изследване на черния дроб (EASL – European Association for the Study of the Liver)
  • Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
  • Европейска федерация на дружествата по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB – European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology), Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ)
  • Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (БАХГО) 
Dr Bilyana TenevaД-р Биляна Тенева, д.м. – гастроентеролог

Завършилa е медицина през 2005 г. в Медицински Университет - Пловдив. За периода 2006-2009 г. е работила към структури на спешна помощ в гр Пловдив. От април 2009 до юни 2014 г. е докторант към Втора катедра по вътрешни болести към МУ-Пловдив и специализант в Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Георги-EAД“ - Пловдив под ръководството на доц. Николай Кръстев. През септември 2014 г. придобива научно-образователна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема „Оценка на бъбречната функция при пациенти с чернодробна цироза“. През декември 2014 г. придобива специалност по гастроентерология. Владее горна и долна ендоскопия, абдоминална ехография. Член e на Българското дружество по гастроентерология. 

 

Dr Ivan TishkovД-р Иван Тишков – гастроентеролог

Завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2013 г. След дипломирането си работи като доброволец в Отделение по гастроентерология на Токуда Болница София. От април 2014 г. е част от екипа на Втора вътрешна клиника. От юли 2014 г. след успешно положен изпит е зачислен като редовен специализант по гастроентерология към отделението за периода 2014–2018 г. Професионалните му интереси са насочени в следните области: диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия, ЕРХПГ, манипулации под ултразвуков и рентгенов контрол. Член е на Българското научно дружество по гастроентерология. 

 

 

Dr Jenya GeorgievaД-р Женя Георгиева – гастроентеролог

Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 2008 г. Работи на територията на гр. Пловдив и гр. Пазарджик в различни гастроентерологични отделения, като едновременно с това работи в спешно отделение и останалите направления на вътрешните болести.

От 2012 г. специализира гастроентерология и хепатология във ВМА - София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Ханджиев. Има съвместни публикации с доц. Ханджиев.

В Токуда Болница София е от януари 2015 г., от създаването на Направление по Интервенционална гастроентерология.   

 

Dr Ziumrut SadukovaД-р Зюмрют Садъкова - гастроентеролог

Завършила е медицина в МУ-София през 2007 г. През 2008 г. започва работа като доброволец в отделение по Гастроентерология на Токуда Болница, а през 2009 г. започва редовна специализация по Гастроентерология. През декември 2013 г. д-р Садъкова завършва своята специализация и получава специалност по "Гастроентерология". 

Д-р Садъкова е член на Българското дружество по гастроентерология, Европейското дружество по гастроентерология, Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)). Има квалификация за извършване на абдоминална ехография. Научните и интереси са насочени в областта на хепатологията и възпалителните заболявания на червата. 

 

 

Д-р Красен Иванов – гастроентеролог

Д-р Красен Иванов завършил медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2014 г. След дипломирането си работи в частни лечебни заведения и структури на спешна медицинска помощ на територията на градовете София и Варна. От 2015 г. работи като доброволец във Втора вътрешна клиника, отделение по Гастроентерология на МБАЛ "Токуда Болница София". От юни 2015 г. е зачислен като редовен лекар-специализант по гастроентерология към отделението.

Научните му интереси са в следните области: хепатология, абдоминална ехография, перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол, диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия. Член е на Българското научно дружество по гастроентерология. 

 

 

Отделението

Клиника по Гастроентероло…

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Пулмология

Функционална белодробна д…

Алергология

Ревматология

Пациентите за нас

Виртуално астма училище

Екип

Екип Гастроентерология

Екип Пулмология

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".