Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Prof Ilko KaragyozovПроф. Илко Карагьозов – главен консултант

Завършил е медицина през 1964 г. в МУ-София. Има две специалности „Акушеро-гинекология” и „Онкология”. След завършването си работи 5 години по разпределение в АГ-отделенията на Окръжните болници в Разград и Русе. През 1969 г. постъпва в СБАЛАГ „Майчин дом”, където преминава през всички нива на йерархията. В „Майчин дом” проф. Карагьозов има 37-годишен стаж. От началото на 2007 г. е главен консултант на АГ-отделението на МБАЛ „Токуда Болница София”. 
Проф. Карагьозов има над 150 публикации и множество участия в международни научни симпозиуми и конференции. Специализирал е в Мюнхен, Лайпциг, Лондон и др. Автор е на 5 монографии, сред които и първата монография на тема: „Генитални проблеми, причинени от HPV”. Проф. Карагьозов е съавтор на първия наръчник по колпоскопия. Има кандидатска и докторска дисертация в сферата на профилактиката на гинекологичните онкологични заболявания. 

Dr Iliya KaragyozovД-р Илия Карагьозов - началник отделение

Завършил е медицина през 1994 г. в МУ-София. През 1999 г. придобива специалност „Гинекология”, а през 2009 година - втора специалност „Обща и коремна хирургия”.
Веднага след завършването си през 1994 г. постъпва в СБАЛАГ „Майчин дом”, където преминава през почти всички нива на йерархията – клиничен ординатор, асистент, старши асистент. През 2006 г. е поканен да се присъедини към МБАЛ „Токуда Болница София” и да оглави отделението по „Акушерство и гинекология”. 
Преминал е квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, урогинекология, онкогинекология, стандартна гинекологична хирургия. Приоритет в професионалната му дейност е ранната диагностика на онкологичните заболявания на женската полова система и разширена тазова хирургия. 

Dr Boyko DimitrovД-р Бойко Димитров

Завършил е медицина през 1994 г. в МУ-София. Между 1995 и 1999 г. специализира в СБАЛАГ „Майчин дом”. След това работи последователно в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, МЦ „Св. Тихон” и МСЦ „Медива”. Преминал е следдипломни квалификации по ехографска и доплерова диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, хистероскопия в областта на гинекологията, оперативна гинекология,  гинекологична ендокринология, високорисково раждане, диагностична лапароскопия в гинекологията (I-во ниво), оперативна лапароскопия в гинекологията II-ро ниво. Преминал е курс по лапароскопска и колпоскопка лазерна хирургия в Брюксел. В екипа на АГ-отделението на МБАЛ „Токуда Болница София” е от нейното откриване. През 2006 г. е участник в програмата за обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония.  

Dr Rositza KolevaД-р Росица Колева

Завършила е медицина през 2000 г. в МУ-София. Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и придобива специалност „Акушерство и гинекология”. В момента е в процес на докторантура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След „Майчин дом” работи в МЦ „Фемина”. Има допълнителна специализация в Белгия по ендоскопска хирургия. Прави 4-измерна ехография в Клиниката по фетална медицина. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало. Основният й интерес като специалист е в пренаталната диагностика и високорисковата бременност.

 

 

Д-р Борислава Попова

Завършила е медицина през 2000 г. в МУ-София. През 2003 г. успешно полага изпитите на United States Medical License Examination и получава право да практикува медицина в САЩ, където работи като доброволец в „Резърекшън Хоспитал”, Чикаго, Илинойс. Същата година работи и като национален консултант към ООН по програмата „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в Южна и Източна Европа.” Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом”, където 2007 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология”. През 2008 г. завършва аспирантура по микроинвазивна хирургия към WALS (World Association of Laparoscopic Surgeons) в „Лапароскопик хоспитал”, Делхи, Индия.
Преминала е квалификационни курсове по ехографска и доплерова диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, лапароскопия и хистероскопия (диагностична и оперативна) в областта на гинекологията, оперативна гинекология и високо рисково раждане. Завършила е специализиран курс по резектоскопска биполярна хистероскопска хирургия към ESGE, Флоренция, Италия, специализиран курс по колпоскопия под ръководството на проф. Алберт Сингер, специализиран курс по ендоскопска гинекология - миомектомии, хистеректомии (MIC II) в Киел, Германия.
От 2007 г. до 2014 г. работи в МБАЛ „Токуда Болница София" като акушер-гинеколог в отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия.
2014 г. печели конкурс за асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, където работи като акушер-гинеколог и обучава български и чуждестранни студенти по медицина и стоматология.
От октомври 2015 г. - работи отново в МБАЛ „Токуда Болница София" в отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия.
Д-р Борислава Попова е член Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Световната асоциация на лапароскопските хирурзи (WALS) и на Европейското дружество по гинекологична ендоскопия (ESGE). 

Д-р Тодор Димитров, дм

Д-р Тодор Димитров е завършил медицина през 1997 г. в МУ-София. Придобива специалност АГ през 2005 г. През 2016 г. придобива докторска степен, след като защитава дисертация на тема: „Сравнителна оценка между роботизирана и конвенциална хирургия при жени с екстремен обезитас чрез изследване на нива на интерлевкин 6, 8, 10 и TNF”. Главен асистент е към МУ-Плевен. След завършването си работи по разпределение в Общинска болница Ямбол от 1997 до 1998 г. От 1999 г. до 2009 г. е във II СБАЛАГ „Шейново”, където придобива специалност по Акушерство и гинекология и натрупва солиден опит в областта на гинекологичната и онкогинекологичната хирургия. Между 2009 до 2017 г. д-р Димитров продължава своя професионален път в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен. Там той се обучава за роботизирана хирургия с робот Да Винчи. Д-р Димитров има 8-годишен опит с най-прецизната хирургична техника в гинекологията. От 2017 г. д-р Димитров е част от екипа на отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Д-р Димитров е автор на над 20 публикация в български и международни научни издания и има над 50 участия и доклади в български и международни конгреси (в САЩ, Турция, Румъния, Гърция, Германия).
Член е на Българската асоциация по онкогинекология, Българската асоциация по акушерство и гинекология, Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, South East Robotic Surgical Society (SEERSS), Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS), Американското дружество по лапароскопска хирургия (SLS). Професионалните му интереси са насочени в областта на онкогинекологията и минимално инвазивната хирургия в гинекологята.

Д-р Лъчезар Танчев, дм

Д-р Танчев е завършил медицина през 2006 г. в МУ-София. Специализира Акушерство и Гинекология в МУ - Плевен (УМБАЛ "Д-р Георги Странски"), като придобива специалност през 2011 г. През 2012 г. придобива докторска степен като защитава дисертация на тема: „Проучване върху избрани анатомични структури в хода на минимално инвазивната радикална хистеректомия съчетана с тазова лимфна дисекция". Работи в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” като акушер-гинеколог от 2007 до 2017 г. От 2009 е асистент, а от 2011 г. е главен асистент в МУ-Плевен. От 2016 г. д-р Танчев е началник отделение по Онкогинекология към Гинекологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - Плевен. През 2017 г. се присъединява към екипа на отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, като сертифициран хирург за работа с роботизирана система Da Vinci Si.
През 2010 г. преминава обучение за асистент в роботизирана хирургия с робот Да Винчи в Страсбург, Франция. Има звършени курсове по диагностична лапароскопия в гинекологията (2011 г.), колпоскопия (2011 г.), лапароскопия в гинекологията (I и II ниво) (2011, 2015 г.), диагностична офис хистеркоскопия (2015 г.) и практически курс по оперативна урогинекология (2016 г.) в Дрезден, Германия.
Д-р Танчев има над 30 публикации в български и чуждестранни научни списания и над 50 доклада от конгреси и конференции (в САЩ, Турция, Румъния, Гърция, Германия).
Член е на Българската асоциация по онкогинекология, Българската асоциация по акушерство и гинекология, Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, South East Robotic Surgical Society (SEERSS), Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS), Американското дружество по лапароскопска хирургия (SLS). Професионалните му интереси са насочени в областта на онкогинекологията и минимално инвазивната хирургия в гинекологята.
Владее английски, немски и румънски, ползва испанки, френски и руски език.

Dr Antoniya GerganovaД-р Антония Герганова

Завършила е медицина през 1993 г. МУ-София. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2000 г. след клинична ординатура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализацията си работи в частен кабинет и Медицински център „Св. Димитър”. В екипа на АГ-отделението на МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало. Специализирала е ехография, колпоскопия, преминала е курсове по оперативна гинекология, гинекологична ендокринология. Д-р Герганова е член на Българската асоциация по менопауза и андропауза. 

  

 

Dr Danail IlievД-р Данаил Илиев

Завършил е медицина през 1998 г. в МУ - София. Веднага постъпва като клиничен ординатор в СБАЛАГ "Майчин дом", където придобива специалност Акушерство и гинекология през 2004 г. В периода 2005 - юни 2008 г. е част от екипа на II СБАЛАГ "Шейново". През 2008 г. се присъединява към АГ-отделението на МБАЛ "Токуда Болница София". Преминал е курсове по пренатална и перинатална медицина. Специализирал е в Маастрихт, Холандия и Хайделберг, Германия. Сферите на интерес на д-р Илиев са високорисковата бременност и инфертилитет (невъзможност за износване на бременността).

 

 

Dr Emiliya KiryakovaД-р Емилия Кирякова

Завършила е медицина МУ-София през 1994 г. Има специалност по Акушерство и гинекология от 2001 г. след специализация в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализираната АГ-болница работи в частен кабинет. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от януари 2007 г. Преминала е обучение по ултразвукова диагностика, колпоскопия и др. Интересът й като специалист е предимно в областта на родилната помощ.

 

  

 

Dr Veronika KrustanovaД-р Вероника Кръстанова 

Завършила е медицина в МУ-София през 1999 г. Придобива специалност през 2006 г. в СБАЛАГ „Майчин дом". Работила е в 26-то ДКЦ и по–късно към кабинета на Асоциацията по семейно планиране и репродуктивно здраве. В МБАЛ „Токуда Болница София" е от средата на 2007 г.

Преминала е квалификационни курсове по ултразвукова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката. Преминала е и курс по лапароскопска диагностика и е член на Европейското дружество по гинекологична ендоскопия (ESGE).

 

  

Д-р Георги Корсачки

Завършил е медицина през 2005 г. в МУ-София. Постъпва като клиничен ординатор към катедрата по "Акушерство и гинекология" на Медицински университет - София - Окръжна болница и II СБАЛАГ "Шейново". Придобива специалност Акушерство и гинекология през 2011 г. Работи в Медицински център "Клиничен институт за репродуктивна медицина Св. Елисавета" - Плевен по проблеми, свързани с имунологични и генетични фактори за повтарящи аборти. От 2011 г. е в екипа на АГ-отделението на МБАЛ "Токуда Болница София". Професионалните му интереси са в областта на оперативната гинекология, стерилитет и репродуктивна ендокринология.

 

 

Dr Kostadinka EvtimovaД-р Костадинка Евтимова

Д-р Евтимова е завършила Медицинска академия - София през 1986 г. Специалност Акушерствто и Гинекология придобива през 1993 г. След завършването си работи в Общинска болница гр. Сливница до 2000 г., като последните две години завежда отделението по Акушерство и Гинекология. От 2000 г. до 2007 г. работи в частен Медицински център Медива. От 2007 г. е част от екипа на ДКЦ "Токуда". Д-р Евтимова има следдипломна квалификация по гинекологична ендокринология, ехография, колпоскопия и др.
Извършва женска консултация на бременни и гинекологични прегледи в АГ кабинетите на ДКЦ "Токуда" както по договор с НЗОК, така и на свободен прием (записване на тел.:02/ 403 4928). 

  

St Med Nurse Mariyana StoanovaСт. ак. Марияна Стоянова

Завършила е  Медицинския колеж към МУ „Йорданка Филаретова” през 1977 г. Има бакалавърска степен за „Управление на здравните грижи” от МУ-София. След това придобива магистърска степен по „Социална медицина” в СУ. След завършването си започва работа в АГ-отделението на Трета МБАЛ. От 1982 до 1986 г. работи в Института за лечение на чужди граждани. Две години е акушерка в Триполи, Либия. От 1989 до 2006 г. е в СБАЛАГ „Майчин дом”, с едногодишно прекъсване, когато работи в частна болница в Ковънтри, Англия, като медицинска сестра. Старша акушерка на АГ в МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на лечебното заведение.

Отделението

Обща и онкологична гинеко…

Роботизирана гинекология …

Лапароскопска хирургия

Гинекология

Лазерна конизация

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".