Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Проф. Илко Карагьозов– главен консултант

Завършва медицина през 1964 г. в МУ-София. Има две специалности „Акушеро-гинекология” и „Онкология”. След завършването си работи 5 години по разпределение в АГ-отделенията на Окръжните болници в Разград и Русе. През 1969 г. постъпва в СБАЛАГ „Майчин дом”, където преминава през всички нива на йерархията. В „Майчин дом” проф. Карагьозов има 37-годишен стаж. От началото на 2007 г. е главен консултант на АГ-отделението на МБАЛ „Токуда Болница София”.
Проф. Карагьозов има над 150 публикации и множество участия в международни научни симпозиуми и конференции. Специализирал е в Мюнхен, Лайпциг, Лондон и др. Автор е на 5 монографии, сред които и първата монография на тема: „Генитални проблеми, причинени от HPV”. Проф. Карагьозов е съавтор на първия наръчник по колпоскопия. Има кандидатска и докторска дисертация в сферата на профилактиката на гинекологичните онкологични заболявания.

Д-р Илия Карагьозов - началник отделение

Завършил е медицина през 1994 г. в МУ-София. През 1999 г. придобива специалност „Гинекология”, а през 2009 година - втора специалност „Обща и коремна хирургия”.
Веднага след завършването си през 1994 г. постъпва в СБАЛАГ „Майчин дом”, където преминава през почти всички нива на йерархията – клиничен ординатор, асистент, старши асистент. През 2006 г. е поканен да се присъедини към МБАЛ „Токуда Болница София” и да оглави отделението по „Акушерство и гинекология”.
Преминал е квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, урогинекология, онкогинекология, стандартна гинекологична хирургия. Приоритет в професионалната му дейност е ранната диагностика на онкологичните заболявания на женската полова система и разширена тазова хирургия.

Д-р Людмила Лазарова
Завършила е медицина през 1983 г. в МУ-София. Специалност „Акушерство и гинекология” получава през 1991 г. Започнала е работа като клиничен ординатор в СБАЛАГ „Майчин дом” веднага след завършването си. Там д-р Лазарова има 12-годишен стаж. След това постъпва в  ПСАГАЛ „Света София” /бившата Тина Киркова/. Участвала е в програмата за обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония. Д-р Лазарова има тесни специализации  по детска гинекология, онкогинекология, гинекологична ендокринология. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването й.  Професионалният й интерес е основно в сферата на акушерството.

 

Д-р Бойко Димитров
Завършил е медицина през 1994 г. в МУ-София. Придобива специалност през 1999 г. Между 1995 и 1999 г. трупа опит в СБАЛАГ „Майчин дом”. След това работи последователно в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, МЦ „Св. Тихон” и МСЦ „Медива”. Преминал е курсове по ултразвукова диагностика, колпоскопия, хистероскопия и  лапарскопия в областта на гинекологията, деструктивно лечение на лезии на маточната шийка. Преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” през декември 2006 г. е преминал програмата за обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония.

 

 

Д-р Росица Колева
Завършила е медицина през 2000 г. в МУ-София. Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и придобива специалност „Акушерство и гинекология”. В момента е в процес на докторантура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След „Майчин дом” работи в МЦ „Фемина”. Има допълнителна специализация в Белгия по ендоскопска хирургия. Прави 4-измерна ехография в Клиниката по фетална медицина. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало. Основният й интерес като специалист е в пренаталната диагностика и високорисковата бременност.

 

 

Д-р Антония Герганова
Завършила е медицина през 1993 г. МУ-София. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2000 г. след клинична ординатура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализацията работи в частен кабинет и Медицински център „Св.Димитър”. В екипа на АГ-отделението на МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало. Специализирала е ехография, колпоскопия, преминала е курсове по оперативна гинекология, гинекологична ендокринология. Д-р Герганова е член на Българската асоциация по менопауза и андропауза.

 

 

Д-р Емилия Кирякова
Завършила е МУ-София през 1994 г. Има специалност по „Акушерство и гинекология” от 2001 г. след специализация в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализираната АГ-болница работи в частен кабинет. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от януари 2007 г. Преминала е обучение по ултразвукова диагностика, колпоскопия и др. Интересът й като специалист е предимно в областта на родилната помощ.

 

 

 

Д-р Вероника Кръстанова 

Завършила медицина в МУ-София през 1999 г. Придобива специалност през 2006 г. в СБАЛАГ „Майчин дом". Работила в 26-то ДКЦ и по–късно към кабинета на Асоциацията по семейно планиране и репродуктивно здраве. В МБАЛ „Токуда Болница София" е от средата на 2007 г.

Преминала е квалификационни курсове по ултразвукова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката. Преминала е и курс по лапароскопска диагностика и е член на ESGE – Европейското дружество по гин. Ендоскопия.

 

Д-р Борислава Попова

Завършила е медицина през 2000 г. в МУ-София. През 2003 г. успешно полага изпитите на Unated States Medical License Examination и получава право да практикува медицина в САЩ, където работи като доброволец в „Резърекшън Хоспитал” Чикаго, Илиноис. Същата година работи и като национален консултант към ООН по програмата „Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в Южна и Източна Европа.” Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и 2007 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология”. 2008 г. завършва аспирантура по микроинвазивна хирургия към WALS (World Association of Laparoscopic Surgeons) в „Лапароскопик хоспитал” Делхи, Индия.
Преминала е квалификационни курсове по ултразвукова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, лапароскопия и хистероскопия(диагностична и оперативна) в областта на гинекологията,оперативна гинекология. Завършила е специализиран курс по резектоскопска биполярна хистероскопска хирургия към ESGE, Флоренция, Италия.
Д-р Попова е член на WALS (Световната Асоциация на Хирурзите по Лапароскопия) и на ESGE( Европейското Дружество по Гинекологична Ендоскопия). Работи в МБАЛ „Токуда Болница София” от 2007г.

 

 Д-р Данаил Илиев

Завършил е медицина през 1998 година в МУ - София. Веднага постъпва като клиничен ординатор в СБАЛАГ "Майчин дом", където придобива специалност "Акушеро-гинекология" през 2004 г. В периода 2005 - юни 2008 е част от екипа на Втора СБАЛАГ "Шейново". През 2008 се присъединява към АГ-отделението на МБАЛ "Токуда Болница София". Преминал е курсове по пренатална и перинатална медицина. Специализирал е в Маастрихт, Холандия и Хайделберг, Германия. Сферите на интерес на д-р Илиев са високорисковата бременност и инфертилитет /невъзможност за износване на бременността/.

 

Д-р Костадинка Евтимова
Завършила е през 1986 г. медицина в МУ-София. Придобива специалност през 1993 г. От 1986 г. започва работа в Общинската болница в гр. Сливница, където е до 2000 г. Последните 2 години от стажа си там е началник на АГ-отделението. От 2000 г. до постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” работи в Медицински център Банкя, МСЦ „Медива” и др. Специализирала е ехография, колпоскопия, преминала е курсове по гинекологична ендокринология.

 

 

Д-р Афродита Стомнароска

Завършила е медицина през 2004 г. в МУ-София. Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и началото на 2009 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология”. След специализацията работи в МЦ „Св.Пантелеймон”. През август  2009г. се присъединява към АГ-отделението на МБАЛ "Токуда Болница София".

Преминала е квалификационни курсове по ултразвукова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, лапароскопия и хистероскопия(диагностична и оперативна) в областта на гинекологията,оперативна гинекология. Завършила е специализиран курс по резектоскопска биполярна хистероскопска хирургия към ESGE, Флоренция, Италия.

Д-р Стомнароска е член  на ESGE( Европейското Дружество по Гинекологична Ендоскопия).

Ст. ак. Марияна Стоянова
Завършила е  Медицинския колеж към МУ „Йорданка Филаретова” през 1977 г. Има бакалавърска степен за „Управление на здравните грижи” от МУ-София. След това придобива магистърска степен по „Социална медицина” в СУ. След завършването си започва работа в АГ-отделението на Трета МБАЛ. От 1982 до 1986 г. работи в Института за лечение на чужди граждани. Две години е акушерка в Триполи, Либия. От 1989 до 2006 г. е в СБАЛАГ „Майчин дом”, с едногодишно прекъсване, когато работи в частна болница в Ковънтри, Англия, като медицинска сестра. Старша акушерка на АГ в МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на лечебното заведение.

Отделението

Обща и онкологична гинеко…

Лапароскопска хирургия

Гинекология

Лазерна конизация

Екип

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".