Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Мамографски център

Центърът за мамодиагностика и скрининг в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда включва пълният ред образни методи за скрининг и диагностика на рака на гърдата, а именно – цифров мамографски апарат, софтуер за компютърно асистирана диагностика, ултразвукова диагностика, стереотаксична биопсия и магнитен резонанс, оборудван с бобини и софтуер, подходящи за изследване на заболяванията на гърдата. Лекарите, обслужващи центъра са сертифицирани рентгенолози с богат опит в областта на мамологията и онкологията.

Какво е мамография?
Мамографията е специфичен образен метод, при който с относително ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Това е най-разпространеният метод за диагностика на заболяванията на гърдата, при жени и мъже. Мамографията е единственият сертифициран метод в света за провеждане на скрининг на рака на гърдата. С нейна помощ могат да се визуализират малки лезии, които не могат да бъдат палпирани. 

Вижте как изглежда мамографския апарат в Центъра за мамодиагностика и скрининг:


Панорамна снимка: My Destination Bulgaria


Дигиталната мамография представлява цифрова система, при която обикновеният рентгенов филм е заменен от детектори, имащи способността да превърнат отслабените рентгенови лъчи в електрически сигнали. От тези електрически сигнали се получава образ, в случая на млечната жлеза, който може да се анализира на екран или да се принтира на специален филм, подобно на конвенционалната рентгенография. Дигиталната мамография има редица предимства като висока разделителна способност, позволяваща да се визуализират изключително малки патологични находка, както и по-ниската доза йонизиращо лъчение, приложено по време на изследването.

В зависимост от целта на изследването, мамографията е скринингова или диагностична.

Скрининговата мамография е мамографски метод, използван широко за ранна диагностика на рака на млечната жлеза и се провежда при жени, които нямат оплаквания или видими промени в гърдите. Обикновено тя изследва двете млечни жлези в две взаимно перпендикулярни проекции. Така могат да се открият туморни формации, които не се опипват при обикновения преглед. Жените над 45-годишна възраст и тези с повишен риск за възникване на рак на гърдата трябва да се подлагат задължително на скринингова мамография.

Диагностичната мамография е рентгенов метод, подходящ за изследване на всички жени, които имат симптоми от страна на млечните си жлези като напиващи се туморни маси, задебеление или зачервяване на кожата на гърдата, секреция от каналите, деформация на зърното или болка. С диагностична мамография се уточняват и всички аномалии, установени при скрининговото изследване.

Компютърно асистирана диагностика /Computed Aided Diagnosis
Компютърно асистираната диагностика е софтуерен продукт, който подпомага анализа на образите, получени при мамография. Системата е организирана така, че да съсредоточи вниманието на рентгенолога върху определени патологични зони на мамографията, като по данни от големи проучвания се приема че повишава чувствителността на метода над 20%. При нея компютърът не заменя квалифицирания опит на рентгенолога, който взема крайното решение във всеки клиничен случай.

Ултразвуково изследване на млечните жлези
Всяко едно патологично състояние на гърдата може да наложи допълнително уточняване с помощта на ултразвуково изследване. То се провежда с апарат с висока разделителна способност от квалифициран лекар като получената информация допълва тази, получена при мамографията. Ултразвуковото изследване на млечните жлези е показано при пациенти в детеродна възраст поради липсата на йонизиращо лъчение.

Магнитнорезонансно изследване на млечните жлези Магнитнорезонансната томография се очертава като изключитлно перспективен метод при диагностициране на някои от заболяванията на млечните жлези. При провеждане на изследването пациентката лежи по корем, като двете млечни жлези се поставят в специална приставка. По този начин след въвеждането на контрастна материя във вената на ръката се получава едновременно образ от двете гърди. Това е най-съвременният метод за диагностициране на неуточнени формации в млечните жлези, за ранна диагностика на пациентки с повишен риск от рак на гърдата, при диагностициране на рецидив на лекуван рак на гърдата или при жени с протезирани млечните жлези.

Биопсия
В случаите, когато мамографското или ултразвуково изследване покажат наличието на патологична зона в структурата на млечната жлеза се налага провеждането на биопсия. Най-добре е тя да бъде изпълнена в отделението по Образна диагностика под непосредствения контрол на съответния специалист. Правилният избор на вида лечение при туморите на гърдата изискват прецизна тъканна характеристика на патологичния процес. След получаване на резултат от специалист хистопатолог, хирургът съвместно с пациента решава кое е най-подходящото лечение в съответния случай. Отделението по Образна диагностика в Болница Токуда има пълен набор от инструменти за провеждане на биопсия под мамографски или ехографски контрол.

Стереотаксична биопсия
Стереотаксичата биопсия е съвременен метод, позволяващ взимането на тъканен материал под непосредствен рентгенов контрол. Най-често този метод се прилага при непалпируеми малки тумори или малки неуточнени лезии, съдържащи в структурата си микрокалцификати. В тези случаи стереотаксията подпомага точното локализиране на патологичната зона, при което в нея се въвежда тънка игла, чрез която се взима материал за хистологично изследване.

Консултативен мамографски център
В случаите, когато патологичната находка изисква, пациентът може да бъде представен на т.нар. онкологичен комитет, съставен от експерти в областта на диагностиката, лечението и проследяването на рака на гърдата. В него влизат образен диагностик, химиотерапевт, онкологичен хирург, лъчетерапевт и патолог. В тези случаи клиничният проблем се решава на принципа на мултидисциплинарния подход, което позволява съвместна експертна оценка на всички специалисти, ангажирани в процеса на лечение на пациента.


За рака на гърдата

ПРОФИЛАКТИКАТА И РАННАТА ДИАГНОСТИКА НА РАКА НА ГЪРДАТА СА КЛЮЧЪТ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯТА НА БОЛЕСТТА

 • Всяка 10-та българка е застрашена от рак на гърдата.
 • В световен мащаб всяка година 1 000 000 жени се разболяват от рак на гърдата.

Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване сред жените по целия свят. Всяка 10-та българка е застрашена от рак на гърдата, а всяка година от рак на гърдата у нас заболяват над 3 500 жени. Въпреки че и до днес причините за възникване на заболяването не са известни, е доказано, че здравословният начин на живот, профилактиката и ранната диагностика са най-сигурният начин за предпазване на жените. Същевременно, съществуват някои рискови фактори:

 • фамилна обремененост – т.е. наличието на раково заболяване при майка, баба, сестра, дъщеря;
 • генетични промени свързани с изменения в BRCA1 и BRCA2 гените;
 • доказан рак на едната гърда, вероятността за възникване на рак и на другата е по-голям;
 • не раждали жени или при късно раждане на първо дете;
 • ранна поява на първата менструация или късно настъпване на климакса.

Улови симптомите

Често не обръщаме внимание на някои важни симптоми или пренебрегваме малките промени, които случайно сме установили.

Обърнете се към своя лекар винаги, когато установите:

 • Бучка или деформация на гърдата си;
 • Бучка в областта на подмишницата;
 • Изтичане на секрет от зърното на гърдата;
 • Деформация на зърното;
 • Промени в цвета и вида на кожата на гърдата.

За съжаление първите симптоми при възникване на рак на гърдата често остават незабелязани. Когато туморът е още малък и разположен дълбоко в тъканта на гърдата, той не може да се опипа, не предизвиква болка и дискомфорт. Затова в целия свят за ранната диагностика на рака на гърдата се използва мамографията.

РАННАТА ДИАГНОСТИКА МОЖЕ ДА СПАСИ ЖИВОТ

Профилактичният преглед се извършва при жени, които нямат оплаквания. Неговата цел е да следи състоянието на млечните жлези и евентуално да установи наличието на промени, които своевременно да бъдат уточнени. В зависимост от възрастта на жената и структурата на млечните жлези, методите, които се прилагат са различни. При младите жени - по-подходяща е ехографията, която не използва рентгенови лъчи и позволява изобразяването на плътните млади гърди. Жените в зряла възраст, над 50 години е препоръчително да се изследват с мамография. Така могат да се открият туморни формации, които не се опипват при обикновения преглед.

Диагностичният преглед е този, от който се нуждаят жените със симптоми като напиващи се образувания, задебеление или зачервяване на кожата на гърдата, секреция от каналите, деформация на зърното или болка. С диагностична мамография се уточняват и всички аномалии, установени при скрининговото изследване. При провеждане на диагностичното изследване от изключителна важност е да се проследи историята на заболяването и да се предостави предходната медицинска информация. Диагностичният преглед може да наложи разширяване на обема на изследване с провеждане на магнитно-резонансно изследване на млечните жлези или биопсия на патологичната находка.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА РАКА НА ГЪРДАТА

 1. Предпазва ли кърменето от рак на гърдата? Доказано е, че жени, които са кърмили децата си показват по-ниска честота на заболяване на млечните жлези.
 2. Повишава ли употребата на контрацептивни средства и други препарати на хормонална основа риска от заболяване? Да, особено когато се приемат продължително в постменопаузална възраст.
 3. Истина ли е, че при висок риск за рак на гърдата, не може да се направи нищо, освен да се следи за признаци на заболяването? Все още медицината не разполага със средства за реална превенция. Затова най-сигурният начин е редовното провеждане на профилактични прегледи. За този контингент пациентки те са по-обстойни и започват в по-ранна възраст.
 4. Вярно ли е твърдението, че биопсията със спринцовка може да причини разсейки? Не, биопсията е основен диагностичен метод за доказване хистологията на процесите.
 5. Облъчването от ежегодните мамографии увеличава ли риска от рак? При мамографията използваната доза рентгеново лъчение е преценено ниска и не води до лъчеви усложнения. За тази цел специализираните клиники провеждат специален качествен контрол на апарата и образа с оглед сигурността на жените.
 6. Повишават ли имплантите риска от рак на гърдата? Не, но е задължително преди поставянето им да се направи профилактичен мамографски преглед.
 7. Пречат ли имплантите при мамографски преглед? Да, в различна степен в зависимост от начина на поставянето им. Съществуват техники, които до голяма степен преодоляват неудобствата.

Отделението

Образна диагностика

Екип

Неврорентгенология

Торакална рентгенология

Кардиорентгенология

Гастроинтестинална рентге…

Мамодиагностика

Курсове и обучения

Изследователски проекти

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".