Медицина на съня

Какво представляват нарушенията на съня и колко често се срещат?

Сънят заема 1/4 до 1/3 от живота на човека, а нарушенията на съня и бодърстването са много често срещани, засягайки 30-40% от населението. Според последната класификация нарушенията на съня са 85 вида. Най-разпространените от тях са:

 • Инсомния - безсъние
 • Нарушения на дишането по време на сън – обструктивна сънна апнея
 • Двигателни нарушения, свързани със съня- синдром на неспокойните крака, периодични движения на краката по време на сън
 • Други нарушения на съня

Какви са симптомите на инсомния (безсъние)?

Безсънието представлява  сън с неадекватно и лошо качество, който се характеризира  със следните симптоми:

 • Трудно заспиване
 • Често събуждане през нощта
 • Сън, който не води до възстановяване
 • Ранно събуждане
 • Повишена дневна умора

Една трета от населението между 18 и 80 годишна възраст страда от безсъние. Жените и възрастните хора са засегнати по-често.

Инсомнията бива няколко вида:

 1. Първично безсъние:
 • Психофизиологична инсомния -  настъпва сред преживян стрес. Пациентите са фиксирани върху факта, че не могат да заспят, сънят им е често фрагментиран, а през деня страдат от повишена умора. Сънят се подобрява при смяна на обичайната среда.
 • Парадоксална инсомния – пациентите се оплакват от тежко безсъние, без да страдат от дневна  сънливост. При изследвания не се отчитат данни за нарушение на съня.
 • Остро настъпила инсомния – настъпва остро след преживян специфичен физически или психологически стрес.
 • Инсомния  при лоша хигиена на съня – проявява се при пациенти, които нерегулярно  лягат и стават от сън, употребяват стимулиращи средства, като кафе, алкохол, цигари преди заспиване. Проявява се с  дневна сънливост, която не съответва на доброто качество на съня.

2. Вторична инсомния:

 • Безсъние при заболявания на вътрешните органи и нервната система 
 • Безсъние при употреба на сънотворни и други медикаменти
 • Неорганична инсомния и органична инсомния

Какви усложнения могат да настъпят, ако безсънието не се лекува?

 • Повишена дневна сънливост и лоша концентрация
 • Наднормено тегло и метаболитен синдром
 • Високо артериално налягане
 • Промяна в настроението  и риск от депресия

Как се диагностицира инсомнията?

 • Анамнеза – описание на наблюдаваните от партньора на пациента нарушения на съня
 • Въпросници и дневник на съня, които пациентите попълват в продължение на повече от 2 седмици
 • Оценка на психичния статус на пациента и когнитивните му функции
 • Полисомнография – проследяване на биологични показатели по време на сън

Какви са симптомите на нарушението на дишане по време на сън (обструктивна сънна апнея)?

Обструктивната сънна апнея е най-честото нарушение на дишането, което настъпва по време на сън, както и най- често срещаната хиперсомния (прекомерен сън).  Характеризира се с повтарящи се и продължаващи 10 или повече секунди прекъсвания (апнеи) или намалявания (хипопнеи) на дихателния поток . За обструктивна сънна апнея може да се говори при над 5 прекъсвания на дихателния поток по време на сън в рамките на 1 час.

Какви са симптомите на обструктивната сънна апнея?

 • Хъркане
 • Спиране на дишането по време на сън - отбелязват се от партньора в леглото
 • Събуждане със сърцебиене, с чувство на задушаване и паника
 • Фрагментиран и неотморяващ сън
 • Прекомерна дневна сънливост и повишена дневна умора
 • Раздразнителност, разсеяност, безпокойство или депресии
 • Нарушения на паметта и промени в поведението

Обструктивната сънна апнея се среща по-често при:

 • Хора с наднормено тегло
 • Пациенти, които са преживели мозъчен инсулт
 • Пациенти, които страдат от кардиологични заболявания – артериална хипертония, сърдечна недостатъчност
 • Пациенти, които страдат от захарен диабет

Какви усложнения могат да настъпят в следствие на обструктивна сънна апнея?

 1.Краткосрочни усложнения:

 • Повишен риск от пътни злополуки. 25 % от автомобилните катастрофи са причинени от заспиване на по време на шофиране
 • Изразена дневна сънливост
 • Сексуална дисфункция
 • Нарушение на концентрацията и вниманието
 • Неспособност за извършване на служебните задължения
 • Тревожност
 • Депресия
 • Отслабване на имунната защита
 • Понижение на качеството на живот

2.Дългосрочни нарушения

 • Кардиологични заболявания - 40 % от пациентите с обструктивна сънна апнея страдат от артериална хипертония, а същевременно 50% развиват артериална хипертония. 40-50 % от пациентите със сърдечна недостатъчност  развиват синдром на обструктивна сънна апнея.
 • Мозъчно-обструктивната сънна апнея повишава риска от исхемичен мозъчен инсулт 2.5 пъти, като 50% от  болните с преживян мозъчен инсулт развиват дихателни нарушения по време на сън.
 • Ендокринни нарушения -  Ефективното лечение на обструктивна сънна апнея подобрява кръвно-захарния профил при пациенти със захарен диабет.

Как се диагностицира обструктивната сънна апнея?

 • Чрез анамнеза и физикален преглед
 • Чрез въпросници относно вида на съня, дневната сънливост и др.
 • Чрез нощна полисомнография или респираторна полиграфия

Какви са симптомите на синдрома на неспокойните крака?

Синдромът на неспокойните крака e едно от честите неврологични заболявания, въпреки това бива пропускано или грешно диагностицирано. Среща се при 5-15% от населението, по-често при жените.

Какви са симптомите на синдрома на неспокойните крака?

 • Желание за движение на крайниците, свързано или не с неприятни усещания в краката и по-рядко в ръцете, като мравучкане, опъване, затопляне, сърбеж, болки
 • Поява или влошаване на симптомите по време на почивка  
 • Поява или влошаване на симптомите вечер и нощем  
 • Подобряване на симптомите частично или напълно след движение или масажиране

За поставяне на диагнозата са задължителни  гореизброените четири критерия.

Какви усложнения могат да настъпят вследствие на синдрома на неспокойните крака?

 • 95% от пациентите заспиват трудно или се събуждат, без да могат повторно да заспят
 • 22-46% от пациентите страдат от повишена умора през деня

Как се диагностицира синдромът на неспокойните крака?

 • Чрез полисомнографски запис
 • Чрез попълване на скала за синдром на неспокойните крака и оценка на тежестта му

Какво да правим, ако имаме подобни оплаквания?

Нарушенията на съня са бързо прогресиращи и повишават риска от мозъчно- и сърдечно-съдови заболявания. Бързо и правилно поставената диагноза е първата важна стъпка в лечението им.

Към Клиниката по неврология на МБАЛ "Токуда Болница София" от 2010 г. е разкрита Лаборатория за изследване на нарушенията на съня. В нея работят  висококвалифицирани лекари, сред които специализирали сънни нарушения в престижни европейски клиники в Германия и Швейцария.

Лабораторията на Токуда разполага с пълен набор  от съвременно оборудване за провеждане на следните  изследвания:

 • Полисомнография – най-точният метод за установяване на нарушение на дишането по време на сън.  Представлява едновременно записване и проследяване на множество биологични показатели по време на сън – мозъчна активност, очни движения, мускулен тонус, сърдечна дейност, дихателни движения на гръдна и коремна мускулатура, насищане на кръвта с кислород.
 • Респираторна полиграфия –  измерва  насищането на кръвта с кислород, потока въздух който се вдишва, позицията на тялото, сърдечната честота по време на сън, хъркането. Респираторната полиграфия е основен метод за диагностициране на обструктивна сънна апнея.
 • Скрининг за обструктивна сънна апнея – използва се апарат за скриниг, определя честотата на спиране на дишането по време на сън и попълване на набор от въпросници.

Лечението на нарушенията на съня се състои от общи мерки, лечение на придружаващите заболявания, както и от прилагане на специфични апаратни и хирургични методи. Терапията включва релаксационни техники, хигиена на съня, медикаментозно лечение и др.

Изследването за конкретно нарушение на съня се извършва след предварително записване на телефони:

•02/ 403 44 52

•0884993248

•e-mail: sleepneurology@hotmail.com

Ако сте един от милионите хора, страдащи от сънни нарушения

Оценете сами качеството на сън си, като отговорите въпросите:

 1. Хъркате ли ?
 2. Често ли се чувствате отпаднали или сънливи през деня?
 3. Някой наблюдавал ли Ви е да спирате да дишате по време на сън?
 4. Лекувате ли се (или бил ли сте лекуван) за високо артериално налягане?

Ако сте отговорили с „ДА” на два или повече въпроса, Вие може да страдате от Обструктивна сънна апнея. Препоръчително е да се свържете с нас и при необходимост да проведем изследване на съня Ви.

Заспивам ли или просто съм уморен в следните ситуации?

 1. Когато чета
 2. Когато гледам на телевизия
 3. Когато путъвам в кола за около 1 час без почивка
 4. Когато легна да си почина следобед
 5. Когато седя и говоря с някого
 6. Когато седя след обяд в тиха обстановка, без да съм употребил алкохол
 7. Когато шофирам и колата спре за няколко минути в трафика

0= никога не заспивам

1= рядко мога да заспя

2= понякога мога да заспя

3= често заспивам

Ако вашите точки са 9 или повече, препоръчително е да се свържете с нас и да обсъдим терапевтичните възможности.

Как можем да избегнем нарушенията на съня?

Качеството на Вашия сън може да се подобри, като:

 • Избягвате приема на алкохол, стимулиращи напитки /с кофеин/ и цигари поне 4 часа преди лягане
 • Избягвате приема на храна в късните часове преди лягане
 • Опитате да си лягате по едно и също време  вечер
 • Не четете, не гледате телевизия и не работите с компютър в леглото
 • Извършвате физическите упражнения в ранните сутрешни или следобедни часове на деня
 • Поддържате леглото си удобно, а температурата на въздуха в стаята – нито много висока, нито много ниска

 Животът не е сън, но сънят е живот!

Сънна апнея

Обструктивната сънна апнея е най-честото нарушение на дишането, настъпващо първично по време на сън, както и най-често срещаната хиперсомния. Засяга около 4% от мъжете и 2% от жените на средна възраст.

Характеризира с повтарящи се и продължаващи повече от 10 секунди прекъсвания (апнеи) или намалявания (хипопнеи) на дихателния поток. При клинично значимите форми обикновено се установяват повече от 20-30 апнеи или хипопнеи на час.

Главните симптоми са хъркане, апнеични паузи (спиране на дишане по време на сън - обикновено се отбелязват от партньорът в леглото), изразена дневна сънливост, неотморяващ сън, събуждане с чувство на задушаване и паника от невъзможност за дишане.

Около половината от пациентите страдат от повишено кръвно налягане, а около половината от болните с мозъчен инсулт имат дихателно нарушение по време на сън.

Обструктивната сънна апнея повишава 2-2.5 пъти риска от исхемичен мозъчен инсулт. Настъпващите по време на дихателните паузи кислородни десатурации могат да доведат до късни сърдечно-съдови усложнения

Сънната апнея се среща толкова често колкото астмата, но в много от случаите остава недиагностицирана.

Последствията от недиагностицираната сънна апнея са:

1. Краткосрочни

 • автомобилни инциденти (15-20% от всички катастрофи в световен мащаб се дължат на заспиване на волана)
 • изразена дневна сънливост
 • нарушено качество на живот
 • нарушение на концентрацията и вниманието

2.Дългосрочни:                                                                                                               

 • артериална хипертония
 • сърдечни заболявания
 • исхемичен мозъчен инсулт
 • нарушен глюкозен толеранс

Диагностицирането на ОСА се извършва се в сънна лаборатория, като по време на съня се отчитат кислородна сатурация (наситеност на кръвта с кислород), въздушен поток, сърдечна честота, торако-абдоминални усилия.

Основното лечение е подаване на постоянно позитивно налягане в дихателните пътища (СРАР) чрез апарат снабден с назална маска.

Наличието на изразена дневна сънливост е индикация за приложение на СРАР. По време на СРАР-лечението пациентът диша спонтанно и получава постоянно въздух под леко повишено налягане през назална маска. Това води до изчезване на апнеите и хипопнеите. Налягането необходимо за всеки пациент се определя с автоматични СРАР-устройства (титриране със СРАР) в лабораторни условия.

Диагностиката и лечението на сънната апнея се извършва в разкритата лаборатория по Медицина на съня към Клиниката по Неврология на МБАЛ "Токуда Болница София".

Сънна Апнея

Отделението

Медицина на съня

Страдате ли от нарушения на съня? Тествайте се.

Скала на Епуърт Станфордска Скала

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".