Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Високоспециализирано изследване на сърцето ще се проведе в Клиниката по образна диагностика в Токуда Болница София съвместно с немски специалист

25 октомври 2016

Д-р Енвер Тахир гостува на Клиниките по Образна диагностика и Кардиология, където ще се проведат стрес-МР изследвания на сърцето 

Д-р Енвер Тахир от Университетската болница в Хамбург, Германия ще сподели своя опит при провеждане на специализирано стрес-МР изследване на сърцето със своите колеги от Клиниките по Образна диагностика и Кардиология в Токуда Болница София на 3 и 4 ноември 2016 г. 

Стрес миокардната перфузия, проведена в хода на магнитно-резонансно изследване е неинвазивен метод за функционална оценка на нискостепенни коронарни стенози и при определяне на т.нар. “виновна” плака при дву- и три съдово заболяване на миокарда. Изследването е включено в рутинния протокол за предпроцедурна оценка на болни с нетипична презентация на коронарна болест и навлиза широко в кардиологичната практика в целия свят.

Чрез определяне на степента на перфузиране на миокарда в покой и при стимулация с медикаменти, има възможност за неинвазивна оценка на кръвоснабдяването на миокарда. Нарастващите доказателства от клинични и прогностични проучвания силно подкрепят прилагането на магнитно-резонансната образна диагностика на миокардна перфузия като диагностичен и прогностичен инструмент за насочване на терапията в клинични условия. 

Д-р Тахир е рентгенолог с насоченост към сферата на кардиорентгенологията. Работи в отделение по диагностична и интервенционална радиология на Университетски медицински център Хамбург-Епендорф в Хамбург, Германия като основните му интереси са насочени към неинвазивни образни методи за тъканна характеристика на миокарда.

Д-р Енвер Тахир ще презентира своя опит от Клиниката в Хамбург, след което на мултидисциплинарен колегиум ще бъдат представени пациенти, показани за провеждане на стрес-МР изследване. Същите ще бъдат извършени в клиниката по образна диагностика на Токуда Болница София. В екип ще работят д-р Тахир, доц. Кирова, д-р Гелев, д-р Ненкина, д-р Адам и д-р Парапунова.

 

 

 

Изпращане на коментар

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".