Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Процедури за научни степени и заемане на академични длъжности

Процедури: 

ОНС ‘‘Доктор“

10.11.2018 г.

Д-р Бисера Котевска Трифунова

Област на више образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд: АЛЕРГИЧЕН КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ- ОСОБЕНОСТИ  В ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА, КЛИНИЧНАТА КАРТИНА,  ДИАГНОСТИКАТА  И ПРОФИЛАКТИКAТА

Научни ръководители : Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

                                           Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.

Научно жури:

Председател:

Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дм - вътрешен член

Членове:

1. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. - вътрешен член
2. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н. – външен член
3. Проф. д-р Соня Стоянова Марина- Кирова, д.м.н.- външен член
4. Доц. д-р Кирил Димитров Праматаров, д.м.- външен член

Резервни членове:

1. Проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.- вътрешен член
2. Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.- външен член

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н.
 2. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Дата и място на публичната защита: 11.12.2018г., 13.00 часа, Аулата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, 9-ти етаж

Прикачени файлове :

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3


Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Урология”.

Кандидат: д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 17.10.2018 г. от 15.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 418.

Резюмета на научните трудове на д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

- първа част

- втора част

Рецензии:

 1. Проф.д-р Христо Николаев Куманов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Илия Петров Салтиров, д.м.н.

Становища:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.
 3. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
 4. Проф. д-р Светослав Димитров Николов, д.м.
 5. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н.

 

Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Гръдна хирургия”.

Кандидат: д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Рецензии:

 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, д.м.н.
 2. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, д.м.н.

Становища:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Чл. кор. проф. д-р Йовчо Боянов Топалов, д.м.н.
 3. Проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, д.м.
 4. Доц. д-р Димитър Петров Николов, д.м.
 5. Доц. д-р Емил Йосифов Аструков, д.м.

 

Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Акушерство и гинекология”.

Кандидат: д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 14.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Рецензии:

 1. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н.

Становища:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м
 3. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.
 4. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
 5. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м.

 

Академична длъжност „доцент

20.04.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Дерматология и венерология”.

Кандидат: д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.05.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Рецензии:

 1. Чл. кор. проф. Николай Констатинов Цанков, д.м.н.
 2. Проф. д-р Димитър Костадинов Господинов, д.м.н.

Становища:

 1. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
 3. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
 4. Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.
 5. Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, д.м.
Академична длъжност „Професор

05.02.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Анестезиология и реаниматология”.

Кандидат: доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Заключително заседание на Научното жури: 19.02.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІХ-ти етаж, Рапортна  зала.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Рецензии:

 1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 2. Проф. д-р Венко Митков Александров, д.м.н.
 3. Проф. д-р Иван Дончев Смилов, д.м.н.

Становища:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.
 3. Проф. д-р Александър Петров Червеняков , д.м.н.
 4. Проф. д-р Андрей Маринович Йотов,  д.м.н.
Академична длъжност „Доцент”

02.02.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия”.

Кандидати:

 1. Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
 2. Д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.02.2018 г. от 13.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, 417 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
Резюмета на научните трудове на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

Рецензии:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н.

Становища:

 1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 2. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н.
 3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н.
 4. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.
 5. Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м.
Академична длъжност „Доцент”

18.08.2017 г.

Д-р Владимир Стефанов Наков, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Неврохирургия”.

Заключително заседание на Научното жури:  21.09.2017г. от 11.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, 403 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р  Владимир Стефанов Наков, д.м.

Рецензии:

Проф. д-р Борислав  Димитров Китов, д.м.

Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.

Становища:

Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.

Доц. д-р Неделчо Николов Гергелчев, д.м.

Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.

Доц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м.


 

ОНС “Доктор”

15.02.2017 г. 

Д-р Калоян Михайлов Давидов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Обща хирургия 

Тема на дисертационния труд: Сравнително проучване на ефективност и безопасност на трансуретрална лазерна енуклеация на простатата с диоден лазер (DiLEP) и трансуретрална резекция на простата  (TURP) 

Научен ръководител:  Проф. д-р Христо Николаев Куманов, д.м.н.

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.- вътрешен член

Членове:

1.Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. - вътрешен член

2. Проф. д-р Христо Николаев Куманов, д.м.н – външен член

3. Проф. д-р Илия Петров Салтиров, д.м.н. - външен член

4. Проф. д-р Александър Иванов Хинев, д.м.- външен член 

Резервни членове:

Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.- вътрешен член

Проф. д-р Валери Стоицев Марияновски, д.м. - външен член 

Рецензенти:

1.Проф. д-р Илия Петров Салтиров, д.м.н.

2. Проф. д-р Александър Иванов Хинев, д.м. 

Дата и място  на публичната защита: 15.03.2017 г., 14.00 часа, Аулата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, 9-ти етаж  

Прикачени файлове:

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3  


ОНС “Доктор”

08.11.2016 г. 

Д-Р ЛЪЧЕЗАР БОЯНОВ ЛОЗАНОВ

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Вътрешни болести

 

Тема на дисертационния труд: ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ –  ВЗАИМОВРЪЗКИ И РОЛЯ НА

ПАТОГЕНЕТИЧНИТЕ ФАКТОРИ

Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. - вътрешен член

Членове:

1. Доц. д-р Георги Димитров Георгиев, д.м. - вътрешен член

2. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, д.м.н. - външен член

3. Доц. д-р Иван Георгиев Цинликов, д.м. – външен член

4. Доц. д-р Светослав Тодоров Ханджиев, д.м. - външен член

Резервни членове:

Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м. - вътрешен член

Доц. д-р Малина Кирилова Петкова, д.м. - външен член

Рецензенти:

1. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, д.м.н.

2. Доц. д-р Георги Димитров Георгиев, д.м.

Дата и място  на публичната защита: 09.12.2016 г., 14.00 часа, Аулата на МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” ЕАД

Прикачени файлове:

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3 


Академична длъжност „Доцент”

07.11.2016 г.

Д-р Наталия Йорданова Стоева, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Вътрешни болести”.

Заключително заседание на Научното жури: 07.12.2016 г. от 15.30 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала. 

Резюмета на научните трудове на д-р Наталия Йорданова Стоева, д.м.

Рецензии:

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, д.м.

Становища:

Проф. д-р Светла Георгиева Торбова - Гигова, д.м.

Доц. д-р Георги Димитров Георгиев, д.м.

Доц. д-р Росен Емилов Петков, д.м.

Доц. д-р Мария Тончева Стаевска, д.м.

Доц. д-р Васил Димитров Велчев, д.м.


Академична длъжност „Професор”

06.11.2016 г.

Доц. д-р Галина Иванова Кирова - Недялкова, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използването на радиоактивни изтопи)”.

Заключително заседание на Научното жури: 06.12.2016 г. от 12.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала. 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Галина Иванова Кирова – Недялкова, д.м.:

I част

II част

Рецензии:

Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, д.м.н.

Проф. д-р Анелия Димитрова  Клисарова,  д.м.н.

Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м. 

Становища:

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.

Проф. д-р Данаил Борисов Петров, д.м.н.

Проф. д-р Боян Добрев Балев, д.м.

Доц. д-р Павел Христов Бочев, д.м.


Академична длъжност „Доцент”

03.11.2016 г.

Д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Дерматология и венерология”.

Заключително заседание на Научното жури: 05.12.2016 г. от 16.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

Рецензии:

Чл.кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.

Проф. д-р Димитър Костадинов Господинов, д.м.н.

Становища:

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.н.

Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.

Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски , д.м.

Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, д.м.


ОНС “Доктор”

26.10.2016 г. 

Д-р Илия Илков Карагьозов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Обща хирургия 

Тема на дисертационния труд: Диагностично-лечебни възможности на колпоскопски асистираната лазерна конизация при предрак на шийката на матката” 

Научен ръководител:  Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н. 

Научно жури: 

Председател:

Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.- вътрешен член

Членове:

1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. - вътрешен член

2. Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н – външен член

3. Чл.кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.-външен член

4. Доц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.-външен член 

Резервни членове:

Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.- вътрешен член

Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. - външен член  

Рецензенти:

1. Чл.кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.

2. Доц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.

Дата и място  на публичната защита: 29.11.2016 г., 14.00 часа, Аулата на МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” ЕАД

Прикачени файлове:

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3


Академична длъжност „Доцент”

24.08.2016 г.

Д-р Васил Цанков Яблански, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Обща хирургия”.

Заключително заседание на Научното жури:  04.10.2016 г. от 12.30 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р  Васил Цанков Яблански, д.м.

Рецензии:

Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н.

Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

Становища:

Проф. д-р Петър Николов Тивчев, д.м.н.

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.

Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.

Доц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, д.м.

Доц. д-р Александър Велков Пешев, д.м.


ОНС “Доктор”

03.05.2016 г.

Д-Р АРКАДИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Обща хирургия

Тема на дисертационния труд: Тънкочревна механична непроходимост. Диагностични и лечебни проблеми (експериментални и клинични проучвания)

Научен ръководител: 
Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н.

Научно жури:

Председател:
1. Проф.д-р Радослав Ненков Гайдарски,д.м.н. - вътрешен член

Членове:

2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н. – вътрешен член
3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - външен член
4. Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н. – външен член
5. Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м. – външен член

Резервни членове:

Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.- вътрешен член
Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. - външен член 

Рецензенти:

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м.

Дата и място  на публичната защита: 02.06.2016 г. , 13:00 часа, Аулата на МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” ЕАД

Прикачени файлове:

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3 


Академична длъжност „ Професор”

09.02.2016 г.

Доц. д-р Христо Цеков Цеков, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Неврохирургия”.

Заключително заседание на Научното жури - 22.02.2016 г. от 13.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.:

- Публикации в специализирани научни издания

- Участия в научни форуми

Рецензии:

Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Доц. д-р Неделчо Николов Гергелчев,  д.м.

Доц.. д-р Явор Петров Енчев, д.м. 

Становища:

Проф. д-р Радослав  Ненков Гайдарски, д.м.н.

Проф. д-р Кирил  Василев Драганов, д.м.н.

Проф. д-р Александър Петров Червеняков, д.м.н.

Доц. д-р Йордан Русев Панов, д.м.


Академична длъжност „Доцент”

08.02.2016г.

Д-р Александър Иванов Осиченко, д.м., процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по научната специалност „Вътрешни болести”.

Заключително заседание на Научното жури - 17.02.2016г. от 13.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж,  403 учебна зала 

Резюмета на научните трудове на д-р Александър Осиченко, д.м.

Рецензии:

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, д.м.

Становища:

Доц. д-р Георги Димитров Георгиев, д.м.

Проф. д-р Боян Стоянов Лозанов, д.м.н.

Проф. д-р Светла Георгиева Торбова- Гигова,  д.м.

Проф. д-р Даниела Валентинова Монова, д.м.н.

Доц. д-р Анета Ганева Хубенова , д.м.


Академична длъжност „Главен асистент”

11.01.2016г.

Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м., процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент” по научната специалност  „Обща хирургия”.

Заседание на Научното жури за провеждане на конкурсен изпит - 21.01.2016г. от 14.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД,  9 етаж, Рапортна зала

Научно жури:

Вътрешни членове за МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД

 1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 3. Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н. 

Външни членове за МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД 

 1. Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н.
 2. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. 
Приключили процедури 

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".