Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Радиохирургия и IMRT-лъчетерапия

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда разполага със система за радиохирургия и интензитет-модулирана (IMRT) лечетерапия. Чрез нея могат да се извършват високоефективни процедури за облъчване на тумори и метастази на главата и шията, за които единствена алтернатива е онкоболните да пътуват за лечение в чужбина.

  

Радиохирургията е метод за унищожаване на туморни клетки с помощта на висока доза радиолъчение. Измененията, които настъпват в туморните клетки са толкова значителни, че се оприличават на хирургия, откъде идва и названието на метода. Новостите в областта, с които разполага Болница Токуда, позволяват много прецизно компютърно насочено облъчване с т.нар. стереотактична (ендократно облъчване) и фракционна (облъчване на сесии) радиохирургия. Те дават възможност за по-ефективно унищожаване на тумори с различна големина при запазване на съседните здрави тъкани. В помощ на радиохирургията влизат моментни образни изследвания, триизмерни проекции на тялото и системи за обездвижване на пациента.  

   

Интензитет-модулираната лъчетерапия представлява облъчване с високи дози радиолъчи с променлив интензитет (Intensity- Modulated Radio Therapy), което позволява многократно по-висока  доза да се прилага свръхпрецизно в избрани области на тумора. Предварително начертана компютърна 3D проекция на тумора  помага за прецизната индивидуална схема на облъчване.  Компютърни изчисления преценяват точната доза индивидуално за  всеки пациент. Получава се комбинация от полета на лъчение с  различен интензитет, като туморът получава максимална доза облъчване, а здравите тъкани се запазват в по-безопасна зона. Методът спира развитието и нарастването на туморните клетки. В много случаи той е способен да убие всички туморни клетки, като свие и елиминира целия тумор.

Най-малко 30 пациенти ще могат да се лекуват с радиохирургия в България до края на 2015 г.

Най-малко 30 пациенти ще могат да се лекуват с радиохирургия в България до края на тази година. Досега хората, които се нуждаеха от това лечение, бяха насочвани в чужбина. 

Екипът на националния консултант по радиохирургия и лъчелечение д-р Румен Лазаров вече е провел първите радиохирургични процедури. В началото българските медици са работили в сътрудничество със свои руски колеги от най-добрия център по радиохирургия в Русия. Вече имат и своята първа самостоятелна пациентка. Радиохирургията е метод, при който с висока доза радиация и с изключителна прецизност могат да бъдат унищожавани доброкачествени и злокачествени тумори и метастази. В повечето случаи ефективността на този тип лечение е същата като при конвенционалната хирургия. Методът обаче се предпочита при мозъчни тумори, тъй като дава много по-големи шансове раковите клетки да се унищожат, без да се засегнат здравите.

До края на тази година процедурата ще се извършва безплатно за пациентите, въпреки че клиничната пътека от 3000 лева не покрива и наполовина разходите за извършването ѝ. За сравнение, най-ниската цена, на която се правят тези процедури в чужбина, е 7000 евро. Източник: БНР 

  

Комплексен онкологичен център Токуда 

Многопрофилният онкологичен център на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда обединява на едно място цялостното лечение за пациенти с онкологични заболявания. Философията на болницата, която намира отражение в тази структура е, че пациентът трябва да получи всеобхватни медицински грижи, които да го улеснят максимално и да го предразположат към ползотворно и успешно лечение. 

В онкологичния център на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е заложена комплексна медицинска помощ, която включва индивидуален план за лечение, мултидисциплинарен подход, улеснен достъп на пациентите, програми за превенция, психологическа помощ и др. 

Центърът се стреми да бъде винаги партньор на пациентите през етапите на лечението. Ние вярваме, че в лечението главна роля има самият пациент. То се осъществява чрез взаимовръзка между усещанията и нагласата на пациента, неговото желание да бъде излекуван, и вижданията и решенията на лекуващите лекари в индивидуалния план за лечение. 

Центърът е създаден, за да оказва подкрепа за онкологично болните във всяко едно отношение – от диагностика и скрининг до лечение, което може да включва специалисти от почти всички направления на медицината, от психологическа помощ за пациента и близките му до социални елементи на лечението като създаване на групи за споделяне и инициативи за обучение на пациентите. Ние разбираме същността и измеренията на онкологичните заболявания за обществото и затова се стремим да осигурим най-доброто възможно лечение, за да ограничим негативните последствия от едно от най-тежките и бързо увеличаващи се съвременни медицински предизвикателства.

 

Диагностика 

Благодарение на всеобхватната диагностична база в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ и МБАЛ Токуда пациентите могат да бъдат проследявани и диагностицирани за онкологични заболявания във всички медицински специалности. 

Пълният обем диагностика, който може да бъде приложен включва образни изследвания, цялостни лабораторни, генетични, имунологични, хистопатологични изследвания. Диагностиката има основополагаща роля за последващия процес на лечение и индивидуални медицински грижи за пациента. Добре оборудваната база и мултидисциплинарните екипи на Болница Токуда са отлични предпоставки за качествена, организирана и ефективна медицинска помощ при онкологични заболявания.

В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда съществуват и отлично взаимодействат параклинични звена, които реагират навременно и ефективно дават необходимата информация за осъществяване на диагностичния процес:

Клиника по образна диагностика
Клинична лаборатория
Клинична патология 

Въведени са модерни протоколи за щадящи и висококачествени изследвания като виртуална колоноскопия, магнитно резонансна томография и т.н.

 

Екипът ни се състои от доказани в специалностите си лекари с богат опит в диагностиката и терапията при:

 • Рак на млечната жлеза
 • Рак на простатата
 • Рак на белия дроб
 • Рак на маточната шийка и др. злокачествени гинекологични образувания
 • Рак на дебело черво
 • Рак на панкреаса
 • Рак на кожата
 • Злокачествени новообразувания и метастази в мозъка, костите, меките тъкани
 • Рак на кръвта – левкемии и лимфоми
 • Злокачествени заболявания в областта на ушите, носа и гърлото
 • Злокачествени образувания на храносмилателната система (рак на хранопровода, рак на стомаха, рак на дванадесетопръстника, колоректален карцином и др.)  
Лечение

Лечението на онкологичните заболявания става чрез индивидуална програма, която може да включва една или комбинация от различни терапии:

 • Хирургично лечение
 • Химиотерапия
 • Лъчелечение
 • Таргетна терапия
 • Хормонална терапия

Всеки вид терапия има предимства и недостатъци и трябва да се прецени спрямо много индивидуални компоненти от развитието на болестта и особеностите на пациента. 

Хирургия

Един от основните методи е хирургичното лечение, което в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда може да бъде извършено в едно от високоспециализираните отделения от специалисти с богат опит в отстраняването на туморни образувания:

Широко застъпени са минималноинвазивните методи, щадящи пациента.

Химиотерапия

Химиотерапията е противотуморна терапия с цитостатични лекарства, които потискат механизмите на делене и размножаване на туморните клетки. Продължителността на лечението зависи от много фактори. Медицинските онколози са тези, които изготвят индивидуален план за лечение според спецификата на пациента.  

Важно!!! Лечението на онкологично болни пациенти в отделение по Медицинска онкология за здравноосигурените пациенти е напълно безплатно. 

Лъчетерапия и радиохирургия

Лъчетерапевтичното отделение в Болница Токуда предлага лъчелечение на различни тумори в тялото и радиохирургия на глава и шия за показани пациенти. Наред с конвенционалното лъчелечение, тук се прилага и интензитет-модулирана лъчетерапия (IMRT), при която с по-голяма прецизност и променлива максимална доза за тумора, се унищожават туморни клетки при максимално запазване на здравите клетки. . 

Клинични проучвания

В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда работи Център по клинични прочувания, благодарение на който онкологично болните пациенти могат да разчитат на приоритетно включване в клинични проучвания с иновативни лекарствени продукти.

Клиничен психолог

Холистичната подкрепа, която онкологично болните пациенти получават, включва и специализирана психологична помощ за тях и техните семейства, насочена към подпомагане за справяне с болестта, прогнозата и лечението. В Токуда Болница те могат да получат безплатно психологично консултиране и психотерапия, ориентирани към преодоляване на стресови ситуации и повишаване качеството на живот. 

Клиничен психолог е д-р Маргарита Тарейн
За контакти: 

02 / 403 40 00
02 / 403 49 33
0882 933 758

Кабинет № 223, етаж 3, сектор B
e-mail: mtareyn@tokudabolnica.bg

Медицински координатор 

За максимално улеснение на пациентите, те могат да разчитат на медицински координатор, който организира, планира прегледи, изследвания, прием в болницата, информира и представлява пациента в различните звена.

За контакти:

Снежана Михайлова

тел.: +359 884 993 586
Кабинет № 701В, етаж 7, сектор В
e-mail: smihaylova@tokudabolnica.bg

 

Отделението

Лъчетерапия и радиохирург…

Радиохирургия и IMRT-лъче…

Планиране на лъчелечение

Модерна апаратура

Консултации

Лечебна дейност

Проследяване на болния

Практически курс

Научна и консултативна де…

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".