Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Dr Rumen LazarovД-р Румен Лазаров - началник отделение

Завършил е с отличен успех Медицинска академия гр. София.Има признати специалности по Медицинска радиология и Онкология. Д-р Лазаров е високо квалифициран специалист, със задълбочени познания по лъчелечение и онкология. Има 18 години стаж в тази област.  
Участвал е активно при въвеждането на компютъртомографската диагностика и стадиране на туморите, с които започна прилагането на нови методики за индивидуализирано КТ планиране за лъчелечение на болни с Болест на Ходжкин, тестикуларни тумори, тумори на белия дроб и тумори на малкия таз. 
Участва активно в целия процес на планиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекс за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”;
Участва активно при въвеждане на нови методики за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”, при болни с тумори на глава и шия, гръден кош и абдомен;
Участва активно в обучението на персонала за работа с апаратите и програмите за планиране и административен пренос на данни за линеен ускорител „Електа”;
Съчетаването на познанията в практиката и научните интереси намира израз в участието му в две успешно завършили и едно настоящо клинични проучвания, на препаратите Герисан” 2000 г., “Еритропоетин”2002 г.“ и 2006 г. „Перифозин” .
През 2005 г. става Началник на Лаборатория по топометрия в Клиника по лъчелечние НСБАЛО-ЕАД, София.  
Повече от 10 години участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на НСБАЛО-ЕАД, София: Член на Комитет "Лъчетерапия" в НСБАЛО-ЕАД, София

  • Член на Комитет "Бял дроб" в НСБАЛО-ЕАД, София
  • Член на Комитет "Лимфоми" в НЦХТ, София
  • От 2006 г. е член на „Онкологична комисия” при УМБАЛ „Св. Ана”

От ноември 2009 ръководи отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София".

Има богат преподавателски опит. От постъпването си на работа е лекционен асистент  на лекции и упражнения на рентгеновите лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, а от 1995 г. води пълен лекционен курс.

Д-р Иглика Михайлова - лекар

Завършила е Висш Медицински Институт, Плевен през 1999 г. Има две признати специалности - Онкология и Лъчелечение. 

В периода 1995 – 2001г.работи в Радиологично отделение към Онкологичен център на МБАЛ - Плевен. От 2002 до 2009 е част от екипа на Радиологично отделение към Клиника Лъчелечение СБАЛО – ЕАД - София. В края на 2009 година постъпва в отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София". Професионалните и интереси са в следните области:
Комплексно лечение на карцинома на ректума
Рак на млечната жлеза – втора генерация прогностични фактори Триизмерна конформална радиотерапия
Химио-лъчелечение при рак на маточната шийка
Химио-лъчелечение при белодробен карцином


Д-р Стоянка Георгиева - лекар

Завършила е Висш медицински институт – София с отличен успех през 1994 г. Има две признати специалности – Спешна медицина и Лъчелечение. От 1995 до 2002г е била лекар в ЦСМП – София, от 2003 до 2008г е работила в Клиниката по лъчетерапия на УМБАЛ „Царица Йоанна”, от 2008 до 2010г е била лекар – лъчетерапевт в Клиника  Лъчелечение към СБАЛО – ЕАД , София.                                                                

От 2010г постъпва като лекар – лъчетерапевт в Отделение по лъчетерапия на „Токуда болница София, където работи и понастоящем. Участва пълноценно в целия процес на лъчетерапия на онкологичните заболявания с линеен ускорител „Електа.”                                                                 

Проявява професионален интерес към комплексното лъчехимиолечение на рака на маточната шийка,към триизмерната комформална радиотерапия, НРV- вирусите и човешката канцерогенеза, както и към рака на млечната жлеза – комплексно лечение,роля на лъчелечението,хормоно-терапията и клиничното приложение на стандартите за лъчетерапия.

Член е на Републиканското медицинско дружество”Онкология”, на Българска асоциация по Радиология, на ESTRO. Била е на курсове на ESTRO в Букурещ (2008 г.) и в Прага (2011 г).Има публикации в наши и чужди медицински издания, както и участия с доклади на конгреси в страната по проблемите на рака на шийката на матката и НРV вирусите катоетиологичен фактор на някои ракови заболявания.                                                                                                                                                                                                                                                  

Dr Doroteya IvanovaД-р Доротея Иванова - лекар 

Д-р Доротея  Михайлова Иванова завършва с отличен успех медицина в Московски Държавен Университет през 2009г. Веднага след дипломирането си постъпва на работа в МБАЛ "Токуда Болница София" като лекар-ординатор в Отделение по Лъчелечение, което съвпада с откриването му. През време на следването е участвала в разработки в областта на генетиката, биохимията и биофизиката. Има публикации в областта на неврология и неврохирургия. Има награди за доклади в областта на неврология и космическата медицина. Организатор е на международен курс по космическа биология и медицина през 2007-8 години. Владее писмено и говоримо руски и английски език. 

 

 

St Rentgen Laborant Ivet PayanovaИвет Паянова - Старши рентгенов лаборант

Ивет Паянова е завършила Медицински Колеж към Медицински Университет – София, специалност Рентгенов лаборант през 1989 г. Има бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи” от ФОЗ към МУ-София. От 1989 г. до 1999 г. работи като рентгенов лаборант в ХХІІІ ДКЦ София. От 1999 до 2001 г. работи като рентгенов лаборант в МДКЦ Биочек. През 2001 г. заема длъжността Старши рентгенов лаборант на отделение по Образна диагностика в УМБАЛ „Св. Екатерина”. Като Старши рентгенов лаборант на Отделение по Образна диагностика на Токуда Болница е от създаването й през 2006 г. От 2009 г. е Старши рентгенов лаборант на Отделение по Лъчелечение в Токуда Болница. В следдипломното си обучение има международни сертификати за работа във всички области на образната диагностика -  КТ, МРТ, конвенционална рентгенография, мамография, костна денситометрия. В областта на лъчелечението – работа с Линеен ускорител, компютър-томографско планиране на лъчелечението. Специализира за кратко в Австрия, Полша, Япония. Участва в конгреси и семинари на БАР, БАПЗГ, включително и със свои презентации, част от които са свързани с управление на персонала. Владее английски, руски и немски език. Член на БАР. 

Мариета Ганева - рентгенов лаборант 

Мариета  Ганева е завършила МК „Й. Филаретова”, специалност Рентгенов лаборант през 2005 г. Преминала е обучение и има международни сертификат за работа на Линеен ускорител, компютър-томографско планиране на лъчелечението. В периода 2005 – 2009 г.  работи като рентгенов лаборант в медицински център по Образна диагностика към УМБАЛ „Царица Йоанна” гр. София, на ядрено-магнитен резонанс и компютър – томограф. От 2009 г. започва работа в Отделение по лъчелечение към Токуда Болница София.

 

  

Здравка Спасова - медицински физик

Завършва  Физика (Медицинска Физика) в Софийски Университет през 2007 г. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от април 2009 г., като участва активно в калибрирането на новата апаратура и лицензирането на Отделението. Участник в Европейско Училище по Медицинска Физика във Франция през 2008 и 2009 г.  Владее писмено и говоримо английски и руски език.

 

 

   

Инна Апостолова - медицински физик

 

 

 

 

 
 

 Антония Антонова - рентгенов лаборант

 

 

 

 

 
 

Петко Ценов - рентгенов лаборант

 

 

 
 

 

 

Люпчо Илиев - рентгенов лаборант 

Завършил е МК „Йорданка Филаретова”,  специалност Рентгенов лаборант през 2007 г. През 2009 г. получава бакалавърска степен по „Здравен мениджмънт” към НБУ София. Преминал е обучение и има международни сертификат за работа на Линеен ускорител, компютър-томографско планиране на лъчелечението. От 2007 г. до 2009 г. работи като рентгенов лаборант в кабинет за зъбни снимки „Д-р Снежанка Желева”. От 2009 г. започва работа в Отделение по лъчелечение към Токуда Болница София.

 

 

Савина Рашева - медицинска сестра 

Савина Рашева е завършила Медицински Колеж към Медицински Университет – София, специалност Медицинска сестра – общ профил  през 1990 г. През 2004 г. получава бакалавърска степен по „Социални дейности”  към Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”. Трудовият й стаж е преминал в Отделение по “Лъчелечение” към СБАЛО-ЕАД като редова медицинска сестра. В следдипломното си обучение има курсове по грижи за палиативно болни, химиотерапия, лъчелечение, стомирани болни и психотерапия при онкологично болни. От Май 2009 г. започва работа в МБАЛ Токуда Болница София.

Отделението

Лъчетерапия и радиохирург…

Радиохирургия и IMRT-лъче…

Планиране на лъчелечение

Модерна апаратура

Консултации

Лечебна дейност

Проследяване на болния

Практически курс

Научна и консултативна де…

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".