Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Хоспис Токуда

 

Модерна грижа за възрастните хора в Хоспис Токуда

Телефон за справки и записвания: 02/403 46 00

 

В Хоспис Токуда се предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти в модерна и уютна обстановка. 
Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки. 

Хосписът се намира в сградата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и разполага с 20 легла. За болните се грижат лекари и психолози, медицински сестри, рехабилитатори, логопеди и социални работници. 

Ключово предимство на "Хоспис Токуда" е неговото местоположение в многопрофилно лечебно заведение, което гарантира навременна колаборация с високотехнологичните структури на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

В "Хоспис Токуда" могат да бъдат настанени терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти, както български, така и чужди граждани.

Висококачествена помощ 
"Хоспис Токуда" предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и психолози, рехабилитатори, логопеди, медицински сестри и социални работници. 

Модерна и уютна обстановка

Хосписът се намира в сградата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и разполага с 20 легла в единични стаи и стаи с 4 легла. Обособен е дневен център, в който има стая за почивка, зала за занимания, лоби.

В какво сме уникални? 
Ключово предимство на "Хоспис Токуда" е неговото местоположение в многопрофилно лечебно заведение, което гарантира навременна колаборация с високотехнологичните структури и водещи специалисти на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. 


"Хоспис Токуда" предлага медицински и социални услуги, свързани с осигуряване на палиативни грижи за терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им.

Специализирани услуги: 
24-часова грижа за тежко болни пациенти 
• Денонощно специализирано наблюдение 
• Денонощно обгрижване 
• Изпълнение на назначена медикаментозна терапия 
• Рехабилитиция 
• Хранене 

Дневен център за възрастни хора 
Това е т.нар. „Детска градина за възрастни”. Тук пациентите получават необходимите им високоспециализирани грижи, а семействата им – спокойствието и сигурността, че са поверили близките си в добри ръце. 
Дневна високоспециализирана грижа и наблюдение 
• Изпълнение на назначена медикаментозна терапия 
• Рехабилитиция 
• Хранене 
• Провеждане на занимания по интереси 
• Осъществяване на социални контакти 

Домашни посещения 
За жителите на София е разработена специална програма за обгрижване на възрастни и тежко болни хора в домашни условия. Услугата цели и спомогане за по-бързото възстановяване на пациенти след операция, а на хората със затруднена мобилност – предоставяне на качествена медицинска помощ в дома. Програмата включва: 

• Провеждане на рехабилитационни процедури – масажи, раздвижване, обучение в дейности от ежедневието, трудотерапия и др. 
• Провеждане на физиотерапевтични процедури – електролечение, светлолечение, облекчаване на болката с методи от нетрадиционната медицина и др. 
• Изпълнение на назначена медикаментозна терапия 
• Поставяне на инжекции 
• Поставяне и смяна на системи 
• Поставяне и смяна на катетри и др. 

Грижи по домовете – домашен патронаж 

Истината е, че повечето от нас предпочитат да бъдат лекувани и обгрижвани в собствения си дом, пред алтернативата това да се случва в болница, хоспис или старчески дом.

Причините за това са:

 • сигурност
 • доверие и позната среда
 • близост с любимите хора
 • персонална грижа и внимание
 • уют и психологически комфорт
 • усещане за контрол
 • качествена храна
 • всякакви удобства
 • чистота

Чрез услугите “Домашни грижи” Токуда хоспис се стреми да помогне на възрастни, хронично-болни и хора с трайни увреждания да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и да допринесе за подобряване на техния психологически, социален и здравен статус. Услугата включва както медицински грижи (превръзки, следене на физиологичните показатели на пациента, контрол върху правилното и редовно приемане на медикаменти), така и социални услуги, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневни дейности от бита (хигиена на тялото, хранене, придружаване при консултативни прегледи и лабораторни изследвания или разходки и др.) Услугите се предоставят директно в дома на пациента, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях и при стриктно спазване на критерии за качество. Голямо внимание се отделя за стимулиране на капацитета на пациентите за самопомощ и обучението им в някои похвати за това. Персоналът  предоставя обучение и на членовете на семейството на пациентите как да се грижат за своите близки.

Ние сме екип от медицински специалисти, активно работещи в една от най-добрите болници и хоспис в София, с дългогодишен  опит в гледане на възрастни и болни хора.

Нашата цел е да предоставим комплексни здравни грижи на нашите пациенти и техните близки за да не се прекъсва връзката с лекуващият екип след изписването.

За кого е предназначена услугата

 • Пациенти изписани от отделение за активно лечение с уточнена диагноза и терапия нуждаещи се от професионална преценка и подкрепа свързана с организацията  на лечебния процес в домашни условия/помощни средства и др./
 • Пациенти нуждаещи се от продължително поддържащо лечение и рехабилитация
 • Пациенти нуждаещи се от палиативни грижи
 • Възрастни хронично болни пациенти
 • Пациенти с медико – социални проблеми
 • За семействата и близките на пациентите

 

Здравни грижи в дома на пациента

Сестрински грижи в дома

 • мускулни, венозни и подкожни инжекции
 • поставяне на системи и абокати
 • вземане на кръв и секрети
 • профилактика и обработка на декубитални рани
 • даване на лекарства по график
 • следене на приети и отделени течности
 • смяна на превръзка
 • асистиране при тоалет
 • следене на жизнени показатели - пулс, кръвно налягане, температура
 • клизма
 • стриктно следене на храненето - и при диабет, сондово хранене и др.
 • грижа за психическия комфорт

Рехабилитация в дома

 • раздвижване - частично и цялостно
 • лечебни масажи
 • лечебна гимнастика
 • рехабилитация при инсулт
 • рехабилитация при инфаркт
 • рехабилитация при травми
 • рехабилитация при детска церебрална парализа (ДЦБ)
 • рехабилитация при артрити
 • грижа за психическия комфорт

Асистенти/Болногледачи за домашни грижи

 • ежедневна грижа в храненето
 • къпане, смяна на бельо
 • смяна на памперси
 • цялостен и частичен тоалет - измиване на зъби, избръсване, тоалет на гениталии, рязане на нокти
 • помощ при извършване на физиологичните нужди
 • разходки, четене на книги и вестници
 • диалог и грижа за психическия комфорт 
 • .Придружаване до здравни и социални институции - по 2 часа в рамките на гр. София; Услугата е подходяща за възрастни хора, които са самостоятелни в своето ежедневие, справят се с домакинските дейности и се нуждаят от социален контакт и професионално проследяване на текущия статус. Детайлите на услугите, включени в пакета са уточнени в предварително сключен договор - 40 лв. 
 • Обгрижване и наблюдение на пациент  в добро общо състояние – хранене,тоалет , даване на медикаменти - таблетна форма /пациента е ориентиран за време и място, подвижен/- 65лв. за 8 часа
 • Обгрижване и наблюдение на пациент в увредено общо състояние – хранене,тоалет ,даване на медикаменти- таблетна форма /пациента  не е ориентиран за време и място,неподвижен/- 85лв. за 8 часа
 • Интензивна грижа смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи,хранене, даване на медикаменти -  таблетна форма ) всеки работен ден в рамките на 2 компактни часа – 200лв. за четири седмициДопълнителни услуги
• Възможност за извършване на специализирана консултация 
• Възможност за извършване на специализирани изследвания и диагностични процедури 
• Подготовката на документи за ТЕЛК ,НЕЛК и осигуряване на права като лице с увреждания 
• Съдействие при изготвяне на документи за издаване на Протоколи на НЗОК за изпълнение на медикаментозно лечение 
• Съдействие за настаняване в медико-социално заведение 
• Наличие на стаи за придружители на територията на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда  

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".