Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Тестове за COVID-19

RT-PCR тест за COVID-19

RT-PCR тестът за COVID-19 е световният стандарт за диагностициране на коронавирус. Изследването се извършва с проба от назофарингеален и орофарингеален секрет (носен и гърлен секрет). Това е молекулярен тест, който използва техника на копиране и репликиране на малки сегменти от ДНК, чрез която може да се направи съпоставка дали в изследвания материал се съдържа определен участък от ДНК на вируса. С помощта на праймери и сонди, съвпадащите участъци флуоресцират при намиране на вируса.

Тъй като COVID-19 e РНК вирус, се използват определени ензими, които конвертират РНК в ДНК. Затова изследването се нарича RT-PCR - обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction).

Вземането на проби се извършва извън лечебното заведение в обособен за целта мобилен пункт в близост до входа на Спешно отделение. Обозначителни табели ще ви помогнат да се ориентирате до него. Процедурата представлява натривка от гърлото, сливиците или зачервени участъци от двете ноздри със стерилен тампон.

Правилното вземане на пробите е изключително важно за надеждността на резултата и затова в Болница Токуда то се извършва само от специално обучени за тази манипулация медицински специалистиПерсоналът в мобилната лаборатория ползва лични предпазни средства с висок клас защита. На място има осигурени дезинфекционни материали и за пациентите.

За извършването на теста, е необходимо пациентът да подпише Декларация за информирано съгласие, която може да се попълни на място или предварително да бъде изтеглена от тук> 

Работното време на мобилната лаборатория е от 8.30 до 11.30 ч. с предварително записване на час на тел. 02/403 4000. Пациентите се планират през достатъчен интервал от време, за да се осигури социална дистанция и да се извърши нужната дезинфекция между отделните посещения. Срокът за получаване на резултати е 48 до 72 часа в зависимост от необходимостта от потвърждаване на положителните резултати и натовареността на лабораторията. При посещение на болницата единствено с цел провеждане на това изследване, не е необходимо да се влиза в лечебното заведение. Можете да попълните информирано съгласие и да получите парола за интернет достъп до резултатите на място в мобилния пункт.

Клинична Лаборатория на Болница Токуда е сертифицирана с международен сертификат за качество и компетентност на PCR-диагностика на COVID-19, издаден от Instand - една от най-престижните организации за провеждане междулабораторни оценки на качеството в медицинските лаборатории. Успешно издържаният външен контрол е един от основните индикатори за качество и задължително условие за Акредитация на медицинските лаборатории, независимо дали клинична, микробиологична или вирусологична.  Instand е една от трите референтни институции, назначени от Германската медицинска асоциация, отговорна за организирането на тестoвете за компетентност за контрол на качеството в медицинските лаборатории в страната.


Комбиниран мултиплексен RT-PCR тест

С него може да се извърши едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от назофарингеален или орофарингеален секрет (носен или гърлен секрет). Технологията е същата като при RT-PCR тестовете за COVID-19 с разликата, че има няколко различни праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Този вид тестове се препоръчва от СЗО за специфична диагностика и диференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Вземането на пробата се извършва в мобилния пункт до входа на Спешно отделение, където се вземат и останалите проби за RT-PCR за COVID-19 от специално обучени за манипулацията медицински специалисти. 

Необходима е подписана Декларация за информирано съгласие, която може да се попълни предварително или на място в мобилния пункт. Не е необходимо посещение на регистратура за извършването на теста. Парола за интернет-достъп до резултатите и информирано съгласие може да се получат на място. 

Работното време е от 8.30 до 11.30 ч, с предварително записване на час на тел. 02/403 4000


Бърз антигенен тест за COVID-19

Бързите антигенни тестове за COVID-19 се извършват от назофарингеален секрет, подобно на PCR-тестовете. Те търсят антигена в протеина в обвивката на вируса. 

Бързите антигенни тестове са по-бързи от PCR-диагностиката, имат чувствителност 93.3% и специфичност 99.4%. Налагат се като добър скринингов тест и при симптоми като висока температура или неразположение могат за 30 минути с достатъчна голяма вероятност да дадат информация дали става въпрос за коронавирус. 

Най-доброто време за тестване е около седмица след евентуален рисков контакт с положителен пациент или през първата седмица от изява на клиничните симптоми.

За разлика от бързите кръвни тестове за антитела, антигенните тестове могат да открият вируса в по-ранна фаза. Чувствителността на положителната проба е 100%, ако тестът се изпълни в период от 0 до 3 дни след появата на симптомите или при подозрения за излагане на риск.

Пробата от назофарингеален секрет може да бъде взета в специално предназначения фургон за PCR проби извън болницата в близост до Спешно отделение след заявяване на регистратура Клинична лаборатория.

Резултатът се получава до 2 часа от вземане на пробата.

Повече информация за бързите антигенни тестове можете да прочетете тук>>


Бърз комбиниран антигенен тест за COVID-19, грип А и грип Б

С него с една проба може да се извърши бързо разграничаване на типа инфекция при сходните им симптоми - дали става въпрос за COVID-19, грип А или грип Б. Времето за извършване на изследвамето е много по-кратко от PCR диагностиката. Резултатите можете да получите до 2 часа от вземане на пробата. 

Пробата от назофарингеален секрет може да бъде взета в специално предназначения фургон за PCR проби извън болницата в близост до Спешно отделение след заявяване на регистратура Клинична лаборатория.

При необходимост към този може да се добави и бърз тест за RSV.

Повече информация можете прочетете тук>>


Бързи тестове за антитела на COVID-19

Т.нар. бързи тестове за антитела са серологични кръвни тестове, в които се търси наличието на IgM и IgG антитела срещу COVID-19.  

За да се образуват антитела в организма при инфекция, са неоходими от няколко дни до седмици и могат да останат в кръвта няколко седмици или повече след възстановяване. Затова тестовете за антитела не трябва да се използват за диагностициране на активна коронавирусна инфекция. Все още не е известно със сигурност дали наличието на антитела означава бъдещ имунитет срещу COVID-19.

Тестовете за наличие на антитела на COVID-19 се извършват всеки ден без предватително записване на час и без ограничение във времето в Клинична лаборатория на 1 етаж в Болница Токуда.

Резултатите са готови в рамките на два часа. Те могат да бъдат проверени онлайн с име и парола тук.
Положителните резултати подлежат на доуточняване с RT-PCR-тест

Тестовете за антитела на COVID-19 са подходящи при задържане на клиничните симптоми повече от десет дни и/или отрицателен резултат от PCR тест. Те не са подходящи за откриване на остра инфекция или безсимптомно носителство на вируса.

За повече информация: тел. 02/403 4000 и 02/403 4924.

Нови високочувствителни надеждни тестове

Клинична Лаборатория на Болница Токуда е сред първите в страната, които въведоха бързи тестове за антитела със 100% чувствителност - Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG). Те доказват обективно наличието на антитела и дават възможност да се проследи имунния статус на пациента на всеки 14 дни.

С този вид тестове могат да се открият специфични антитела конкретно срещу SARS-CoV-2, без кръстосана реактивност към други подобни коронавируси. Чувствителността им е 100% (14 дни след PCR потвърждение или поява на клинични симптоми), а специфичността към антителата на SARS-CoV-2 - 99,81%.  Това означава, че няма възможност за фалшиво отрицателен резултат две седмици след началото на заболяването, а възможността за фалшив позитивен резултат е по-малък от 2-ма души на 1000. Високата специфичност е ключова, за да се определи надеждно, дали човек е бил изложен на вируса и дали е развил антитела.

Тестовете са напълно автоматизирани, което дава възможност в лабораторията да се извършват до 170 проби за час. Те са подходящи при масов скрининг с висока надеждност за оценка на разпространението на вируса. 

Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 е сертифициран с европейска CE маркировка и е първият серологичен тест срещу SARS-CoV2 признат във Великобритания.


 

 

 

Статистика за COVID-19
 
 

 Вижте още информация за диагностициране на COVID-19 тук >

Д-р Веселина Колева, началник на Клинична лаборатория, в предаването Важното за теб с Ники Кънчев:

 

 

Д-р Веселина Колева, началник на Клинична лаборатория, обяснява каква е разликата между PCR и т.нар. бърз тест. Гледайте тук:

  


 


 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Вашата сигурност е приоритет и отговорност за нас, затова въведохме някои допълнителни организационни решения, за да бъдете спокойни при вашето посещение в болницата. Не бихме искали в създалата се ситуация да бъдат пренебрегвани заболявания, които изискват неотложно активно лечение и наблюдение, и е не по-малко важно да бъдат диагностицирани, контролирани и лекувани със съответната терапия. За да можем да продължим да бъдем полезни за вас  въведохме следните засилени превантивни мерки: 

Достъп до лечебното заведение

Достъпът до сградата е само през централен вход, всички останали са затворени. Обособени са отделни коридори за вход и изход. На входа, на всеки пациент/придружител се измерва температурата дистанционно и се задават насочващи въпроси (пътуване в чужбина, контакт с лице със симптоматика, съмнителна за вирусна инфекция, неразположение (задух или кашлица, мускулни болки, диария) или повишена температура в последните дни. В случай, че пациентът отговори поне на 2 въпроса положително, не се допуска в сградата, а се насочва към обособена за целта Спешна регистратура 2 (достъпът до нея се осъществява излизайки от централен вход, вляво по посока към бариерата и е указан с информационни табели) и изнесен мобилен пулмологичен кабинет извън сградата на болницата.

Общите части се почистват и дезинфекцират неколкократно през деня, включително пейките в чакалните, парапети, подове, дръжки на врати и други гладки повърхности.

Изнесен пулмологичен кабинет

Мобилен пулмологичен кабинет е изнесен извън сградата на лечебното заведение, в отделен контейнер в зоната на мястото за паркиране на линейки. В кабинета се провеждат прегледи от специалист пулмолог с предварително записан час чрез Кол Център. Към този изнесен кабинет се насочват и пациенти, които при влизане в Здравното Заведение на определените 5 въпроса отговорят с два и повече положителни, както и пациенти, които след триаж в Спешно отделение посочват симптоми на задух и кашлица.

Всички тези пациенти се регистрират на Спешна регистратура 2.

Всички превантивни мерки вижте тук >

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.