Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Какво е палиативна и хосписна грижа

Палиативни грижи

Какво представлява палиативната грижа?

Палиативната грижа е специализирана медицинска грижа за хора със сериозни заболявания. Тя се фокусира върху облекчаване на симптомите, болката и стреса, породени от тежкото заболяване, независимо от диагнозата. Целта е да се подобри качеството на живот както за самия пациент, така и за семейството му.

Комплексните услуги при палиативните грижи включват експертните знания на специалисти от различни дисциплини с цел адекватна оценка и решение на сложните потребности на сериозно болните пациенти и техните близки. Палиативните грижи се предоставят от екип от лекари, медицински сестри и други специалисти, които работят заедно с лекуващия лекар на пациента, за да осигурят необходимата подкрепа. Тази система от грижи е подходяща във всяка възраст и във всеки етап от тежкото заболяване, и може да се предоставя едновременно с провежданото лечение.

Палиативните грижи са здравна специалност, която е както философия на грижите, така и организирана, подробно структурирана система за предоставяне на грижи. Многобройни проучвания показват, че палиативните грижи подобряват качеството на здравето в три области: облекчаване на физическото и емоционално страдание; подобряване и укрепване на процеса на комуникация между пациента и лекаря и вземането на решения от двете страни; и осигуряване на координирана приемственост на грижите в различните етапи на заболяването – болница, у дома, хоспис и дългосрочни грижи.

В самата си същност, палиативните грижи са насочени към пациентите и утвърждават живота като подкрепят бъдещите цели на пациента и семейството, включително надеждите им за удължаване на живота, както и за максимален комфорт и контрол върху заболяването.

Кой се нуждае от палиативни грижи?

В момента 20,7% от населението на България е над 65-годишна възраст. В повечето случаи годините след тази възраст са време на добро здраве, независимост и прилагане на напрупания житейски опит. В крайна сметка обаче, повечето възрастни хора развиват едно или повече хронични заболявания, с които живеят до края на живота си. В тези случаи се наблюдават влошаващи качеството на живот симптоми, прогресивна функционална зависимост и голяма потребност от подкрепата на семейството. Скорошни проучвания показват, че медицинските грижи за пациенти с напреднало заболяване се характеризират с частично повлияване на физическите страдания; лоша комуникация между лекари, пациенти и семейства; огромно натоварване за семейството стремящо се да предостави систематизирана грижа и помощ.

Палиативните грижи се фокусират върху облекчаването на страданията и постигането на възможно най-добро качество на живот за пациентите и за лицата, които се грижат за тях.

Хосписни грижи

Все по-често хората избират хосписни грижи в края на живота си. Хосписът може да бъде осигурен навсякъде – у дома, в старчески дом, в частна клиника или в лечебно заведение.

Понякога сериозното заболяване не може да бъде излекувано или пациентът в даден момент избира да не се подлага на определено лечение. Хосписът е предназначен за такива случаи – пациент, който решава да получава хосписни грижи, разбира, че неговото заболяване не реагира на медицинските опити за лечение нито за забавяне на прогресирането на болестта.

Подобно на палиативните грижи хосписите осигуряват цялостна грижа за комфорта на пациента, както и адекватна подкрепа за семейството, но в хосписа се преустановяват опитите за лечение на даденото заболяване. Хосписът е възможност за качествен престой на лице с терминална болест, чийто естествен ход предопределя до 6 месеца живот.

Хосписната грижа събира екип от хора със специални умения – сред които сестри, лекари, социални работници, психологични съветници и обучени доброволци. Всички работят съвместно с пациента, лицето, което се грижи за него и/или семейството му, за да осигурят необходимата медицинска, емоционална и психологическа подкрепа.

 

Палиативна грижа

Хосписна грижа

Кой може да бъде лекуван?

Всеки пациент с тежко заболяване

Всеки пациент със сериозно заболяване, за когото се предполага че остават не повече от 6 месеца живот

Ще бъдат ли облекчени симптомите на пациента?

Да, доколкото е възможно

Да, доколкото е възможно

Може ли пациентът да продължи да получава лечение за своето заболяване?

Да, ако това е неговото желание

Не, предоставя се единствено облекчаване на симптомите

Колко време ще продължи грижата за пациента?

Зависи от какви грижи има нужда пациентът

Докато пациентът отговаря на изисквания на хосписа за своето заболяване с очаквана продължителност на живота месеци, а не години

Отделението

Хоспис

Услуги

Палиативна и хосписна гри…

Информация за пациента

Въпроси и отговори

Документи за приемане

Екип

Контакти

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".