Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Информация за пациента

Декубитални рани

Декубитална рана (декубитус) е локализирано увреждане на кожата и на подлежащите тъкани, възникващо най-често в области на тялото с по-малко подкожна тъкан и подлежащи костни структури. Декубитусите се появяват в резултат на повишено притискане на тъканите или комбинация от повишен натиск и опъване.

Местата, където най - често се появява декубитус са: тил, лопатки, лакти, кръстна област, седалищна област, областта на тазобедрената става, вътрешната и външната част на бедрата, петите.

Повявата на декубитална рана зависи от локални и системни рискови фактори. Тяхното своевременно идентифициране и благоприятно повлияване може да предотврати появата на декубитус и да улесни неговото оздравяване.

Локалните фактори, предразполагащи към появата на декубитални рани са: продължително заемане на една и съща поза в леглото, мокрене на кожата от незадържане на урина, протриване на кожата при извършване на тоалет, преместване на пациента чрез влачене, намален тургур на кожата, локална травма.

Системните фактори включват напреднала възраст, тютюнопушене, обща инфекция, анемия, недохранване, тежки системни заболявания, включително онкологични, неврологични, сърдечно-съдови, диабет.

Намаленото количество на албумин в кръвта е особено важен фактор за появяването и влошаването на декубитусите. При стойности на албумина от 20-30 g/l се нарушават оздравителните процеси, а при стойности по-ниски от 20 g/l, декубиталната раната е практически нелечима. Храненето трябва да осигурява адекватен белтъчен баланс с прием на протеин 10-20 g/kg/ден.

Вероятността дадена декубитална рана да бъде излекувана, определя три нива на  перспективи за оздравяване:

 • Лечими рани – причината за поява на декубиталната рана може да бъде отстранена и локалното снабдяване с кръв да бъде подобрено.
 • Трудно лечими рани – причината за тахната поява не може да бъде отстранена, общото състояние на пациента е тежко и не се очаква сериозно подобрение. Пациентът няча възможност да съдейства а стадията на болестта е изчерпал терапевтичните ресурси.
 • Нелечими рани – общото състояние на пациентът е силно увредено, а локалното кръвоснабдяване е необратимо нарушено. Ниското ниво на албумин в кръвта и негативният белтъчен баланс не позволяват развитието на възстановителните процеси.

Общи препоръки за профилактиране на декубитални рани

 • При възможност да се избягва позиционирането на пациента върху зони със зачервяване на кожата
 • Промяна на положението на пациента за избягване на продължителен натиск в едни и същи зони
 • Поддържане на кожата чиста и подсушена
 • Избягване на силното масажиране на участъците от кожата, които са подложени на натиск
 • Поставяне на профилактични меки/пенообразни превръзки на местата, където изпъкват костни структури. Превръзките трябва да се подменят редовно.
 • Използване на висококачествени, специализирани и съобразени с размерите и тежестта на пациента антидекубитални подложки и дюшеци, целящи преразпределението на тежестта и облекчаването на местата на натиск. Използването на подложки с формата на ринг не се препоръчва.

Лечение на декубитални рани

 • Максимално овладяване на проявите на съпътстващите системни заболявания, и при възможност компенсиране на нарушенията в кръвните показатели.
 • Овладяване на болката, чрез прилагане на болкоуспокояващи и нестероидни противовъзпалителни средства.
 • Овладяване на системната инфекция чрез прилагане на антибиотично лечение
 • Прецизно почистване на декубиталната рана и заобикалящата я кожа при всеки тоалет, с чиста вода или физиологичен разтвор.
 • Прилагане на хирургично или консервативно отстраняване на мъртвата тъкан от раната (дебридман) при наличие на оток, силно зачервяване, гноене или лоша миризма
 • Оценка на кръвообращението при всяка трудно-зарастваща рана на долните крайници, с цел уточняване на лечението и прогнозата
 • Лечение на локалната инфекция чрез прилагане на локални антисептици (йод-повидон, хлорхексидин и полихексаметилен бигванид – PHMB), превръзки, импрегнирани с химически свързано сребро и др.
 • Използване на специфични методи за лечение на декубитални рани – електромагнитна терапия, радиочестотна терапия, фототерапия, ултразвук, лечение на раните с апарат за отрицателно налягане.

Профилактирането и лечението на декубиталните рани е предизвикателство както за пациентите, така и за техните близките и лекуващия екип. Всички мерки, насочени в правилна посока имат значение – репозиционирането на пациента, адекватното хранене и хидратиране, възстановяването на подвижността и адекватното лечение на възникналите усложнения. Независимо от положените усилия, обаче, не всички декубитални рани могат да бъдат избегнати или излекувани. От основно значение са общото състояние на пациента и прогнозата на основното му заболяване.

Отделението

Хоспис

Услуги

Палиативна и хосписна гри…

Информация за пациента

Въпроси и отговори

Документи за приемане

Екип

Контакти

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".