Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Въпроси и отговори

1.      При какви състояния е подходящо приемане в хосписа?

В хосписа могат да бъдат приемани всички пациенти, изискващи медицинско наблюдение, обгрижване от болногледачи и рехабилитация. Такива могат да бъдат както пациенти с тежки, живото-застрашаващи, хронични заболявания – онкологични, сърдечно-съдови, след прекаран инсулт и др., така и пациенти, изискващи квалифицирана грижа в периода на възстановяване.

Хосписът предлага краткотраен престой за извършване на кратки диагностични и терапевтични процедури при възрастни и хронично болни пациенти, изискващи наблюдение и подкрепа, както и възможност за получаване на помощ при овладяване на симптомите, съпровождащи лъче и химиотерапия при пациенти на амбулаторно лечение.

2.      Каква е продължителността на престоя в хосписа? Има ли задължителен минимален престой?

Продължителността на престоя в хосписа се определя от пациента и неговите близки в зависимост от неговото състояние, потребности и желания. Няма задължителен минимален престой.

3.      От какво зависи цената на престоя?

Цената на престоя се определя на ден и зависи от състоянието на пациента и допълнителните услуги, които по желание са включени в договора. Състоянието на пациента се определя по тристепенна скала и зависи от степента на подвижност и възможността за самообслужване. Степента на тежест на състоянието на пациента се определя при постъпването и впоследствие се актуализира при необходимест. Примерен договор за предлаганите услуги можете да изтеглите от тук.

4.      Хосписът работи ли по клинични пътеки, финансирани от НЗОК?

Дейността на хосписа не се финансира от НЗОК. Услугата е изцяло частна и се заплаща по предварително одобрен ценоразпис.

5.      В цената включват ли се използваните медикаменти, консумативи, изследвания и консултации?

Пациентите постъпват в хосписа с предварително определена терапия и продължават да приемат собствените си лекарства. Ако при необходимост се наложи промяна в лечението – допълнителните лекарства могат да бъдат осигурени както от хосписа, така и от близките на пациентите, но тяхната цена не е включена в цената на хосписната услуга и те се заплащат допълнително. Няма законови пречки здравноосигурените пациенти да се възползват от възможностите за получаване на лекарства, реимбурсирани от НЗОК по време на престоя си в хосписа.

По отношение на медицинските консумативи, хосписът предлага централизирана доставка на преференциални цени, които също се заплащат допълнително. Възможно е, също така, всички необходими консумативи и материали да се осигуряват от близките на пациента, в зависимост от тяхните предпочитания. 

Допълнителните изследвания и консултации, извършени от лабораториите и специалистите на Аджибадем Сити Клиник Токуда се залащат допълнително съгласно предварително одобрен ценоразпис.

6.      Кой се грижи за хигиенните нужди на пациентите?

Пациентите на хосписа получават ежедневна хигиенна и лична грижа от специализиран  екип болногледачи. Те са в помощ на пациентите при обличане, хранене, ежедневен тоалет. 

7.      Има ли ежедневно лекарско наблюдение?

В хосписа работи квалифициран лекарски екип, притежаващ значителен опит при лечението и грижата за тежко болни пациенти. Осигурено е ежедневно лекарско присъствие, включително и през почивните дни. При спешни ситуации се канят консултанти от спешните екити на  Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.         

8.      Осигурено ли е непрекъснато медицинско наблюдение на пациентите?

В хосписа работят квалифицирани медицински сестри, с богат опит от работа в реанимационни и спешни отделения. Осигурено е денонощно присъствие на две медицински сестри, които осъществяват медицинското наблюдение на пациентите и при необходимост заявяват лекарски консултации. 

9.      Допуска ли се престой на придружител?

Да, допуска се присъствие на придружител, като може да бъде осигурено легло, завивки и храна срещу допълнително заплащане.

10.      Има ли необходимите удобства за транспортирането на тежко-болните пациенти до други звена или за извършване на изследвания?

При необходимост пациентите се транспортират на територията на болницата с техните собствени легла, при осигуряване на минимален стрес и максимална сигурност.

11.  Осигуряват ли се консултации от специалисти и изследвания при леглото на пациентите?

Консултациите от специалисти, изследванията и кратките терапевтични интервенции се извършват при леглото на пациентите. Изключение правят само тези процедури, които по технически причини не могат да бъдат извършени на място. 

Отделението

Хоспис

Услуги

Палиативна и хосписна гри…

Информация за пациента

Въпроси и отговори

Документи за приемане

Екип

Контакти

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".