Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Кабинет по алергология

 

Кабинет по Алергология

Секторът по Алергология на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда работи от началото на 2009 година. В него има прекрасни възможности за съвременна лечебно-диагностичната дейност на възрастни и деца.

Секторът е една от двете медицински бази в България, които разполагат с почти пълния набор от диагностични алергени на водещ в областта на алергологията европейски и световен производител. Благодарение на наличните хранителни и почти 80 битови, поленови, животински и плесенни алергени се извършва съвременна, бърза, безболезнена, високо чувствителна и специфична диагностика на дихателни, хранителни и кожни алергии при деца и възрастни.

Получените данни при необходимост се потвърждават с изследване на кръвните фактори за чувствителност към съответните алергени – специфични IgE антитела. Налице е възможност за извършване на най-съвременните диагностични подходи в областта – молекулярна алергологична диагностика, което позволява поставяне на точна диагноза и започване на най-доброто за пациента лечение.

Диагностичният цикъл завършва с извършване на провокационни проби, които са „златен стандарт“ при изследване на алергичните болести.

По този начин се изпълняват световните и европейски стандарти за алергологична диагностика.

Болните, лекувани в сектора по алергология, могат да разчитат не само на съвременни и висококачествени специализирани изследвания, но и на задълбоченото им и компетентно тълкуване от специалист с над 25 години опит в областта на клиничната алергология.

В алергологичния сектор се предлагат пакетни услуги за клинично наблюдение, изследване и лечение на болни с бронхиална астма, неясни алергични състояния на дихателната система, на болни с чувствителност към храни, насекоми, медикаменти и козметика.

Извършват се световно утвърдените проби за доказване на хранителна и медикаментозна алергия. Пациенти с предстояща оперативна намеса или образно изследване с йод-контраст, при които има данни за налична алергия, могат да се изследват за чувствителност към упойки и контрасти и да получат необходимата алергологична подготовка.

В сектора по алергология болните с алергични ринит и и бронхиална астма имат възможност да провеждат лечение на причините за тяхната болест чрез прилагане на съвременния – удобен за приложение, ефективен, с почти нулеви странични явления – метод на подезична имунотерапия.

На астматиците се предлага обучение за провеждане на съвременното инхалаторно лечение на болестта и начините за самостоятелен контрол на състоянието в домашна среда.

Диагностична оценка

Пациентите с алергични реакции към храни и медикаменти могат да получат сведения за средствата и методите за оказване на първа помощ при развитие тежка, застрашаваща живота алергична реакция.

Съвместно с Клинична лаборатория на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда се извършва диагностична оценка на алергични заболявания. Повече информация можете да намерите тук.

Професор д-р Георги Христов, д.м. - завеждащ сектор „Алергология“,

Завършил е медицина в МУ-София през 1987 година. Има две специалности - “Вътрешни болести” и „Алергология и клинична имунология”. През 2005 придобива степен магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ-София. В същата година му е призната научна и образователна степен “Доктор”.

Професионален опит: 1988: младши асистент в катедрата по Алергология, НИВБ, МА; 1992: старши асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 1999-2008: главен асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 2009: Доцент, МУ – София, ФОЗ, Катедра по икономика на здравеопазването; 2015 г. - Професор, ръководител на катедра „Оценка на здравните технологии“, ФОЗ, МУ - София.

Специализации в чужбина: 04-09.1995: клинична алергология и имунология в лаборатория по алергология, Университетска болница-Грьонинген, Холандия
Научни интереси: Бронхиална астма и алергично възпаление, Бронхиална астма и връзката й с алергичния ринит и ХОББ, Противовъзпалителни свойства на антихистаминовите препарати, Епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма, Фармакоикономика на бронхиалната астма, Ценообразуване, реимбурсиране и използване на медикаментите; регулация на фармацевтичния пазар, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Оценкана здравните технологии.

Членство в научни дружества: Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по Алергология, Европейска Академия по Алергология и Клинична Имунология.
Публикации и научни изяви: Над 120 публикации в наши и международни списания, над 30 участия на национални и международни научни прояви.

Контакт: 02 403 4160; 0888 462866


Д-р Златко Димитров, педиатър, алерголог, детски алерголог

Завършил е Медицина в Медицински факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора през 2003 г. Започва работа като педиатър в Детско отделение на МБАЛ гр. Гълъбово през 2003 г. От 2005 г. е специализант и по-късно асистент в Клиниката по Детски болести на Университетска болница гр. Стара Загора. През 2010 г. придобива специалност по детски болести. От 2010 г. до септември 2013 г. специализира в Клиниката по Алергология и Астма на Александровска болница, където придобива специалност по Клинична алергология. В настоящия момент е част от екипа на Клиниката по детски болести на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. От 2018 г. притежава специалност по Обществено здраве и здравен мениджмънт. От 2019 г. е избран на длъжност заместник председател на Българското дружество по алергология.

Професионалните интереси на д-р Димитров са в областта на респираторната алергия – алергичен ринит, бронхиална астма, функционално изследване на дишането, бронхо-провокационни проби, кожно-алергично тестуване, съвременна диагностика на хранителна алергия.
Д-р Димитров е член на Българския лекарски съюз, Българското дружество по Алергология, Европейската академия по Алергология и Клинична имунология, Европеското респираторно дружество. Автор и съавтор на редица публикации в национални и европейски научни издания.

Контакт: 0888 47 57 54, 0884 933 136

mddimitrov77@gmail.com


Библиотека за пациента

Тук можете да изтеглите полезна информация за:

Диагностика на алергични състояния при възрастни и деца 
Истини и заблуди относно алергията
Алергия към акари
Алергия и десенсибилизация
Алергия към полени
Алергия към плесени

 

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.