Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Модерно оборудване

Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия (обезболяване), изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

1. Анестезиологични апарати – възможност за апаратна вентилация на деца и възрастни с ниски и много ниски потоци, оборудвани с изпарители за използването на най-модерните и качествени инхалационни анестетици Севофлуран и Изофлуран.

2. Анестезиологични монитори – възможност за едновременно измерване на 4 инвазивни системни и белодробни артериални и венозни налягания, измерване на сърдечен дебит, анализ на ST- сегмента, пулсоксиметрия с плетизмограма, транс-ректална, транс-езофагиална и кожна температура, пълен газов мониторинг на инхалационните анестетици и др.

3. Уникален Монитор за продължително измерване на сърдечен дебит и сатурация на централна и смесена венозна кръв при деца и възрастни с използване на миниинвазивна, щадяща за пациента методика.

4. Монитор за продължително конвенционално измерване на сърдечен дебит и сатурация на централна и смесена венозна кръв при деца и възрастни.

5. Монитори за продължително измерване на сатурацията на венозна кръв във вена югуларис при операции в неврохирургията и съдовата хирургия / деца и възрастни/.

6. Монитор за мозъчна оксиметрия без аналог в страната.

7. Транскраниален доплер за продължително мониториране на мозъчно-съдовата перфузия.

8. Перфузори – възможност за болусни дози и поддържане на минимум три постоянни интравенозни инфузии на вазоактивни и др. лекарствени средства.

9. ТСА (таргетно контролирана анестезия) – възможност за таргетна венозна анестезия с пропофол.

10. Инфузионни помпи – възможност за поддържане на минимум три постоянни венозни инфузии на водно-електролитни и декстрозни разтвори, биопродукти и плазма-експандери.

11. Дефибрилатори – възможност за транскутанно пейсиране и синхронизирано дефибрилиране.

12. Генератори за временно интравенозно пейсиране.

13. Апаратура за автохемотрансфузия.

14. Апаратура за изкуствена бъбречна депурация /хемодиализа - инермитентна и продължителна , продължителна хемофилтрация/.

15. Апаратура за изкуствена механична подкрепа на сърцето.

Отделението

Анестезиология и интензив…

Криоаналгезия

Централна реанимация

Модерно оборудване

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".