Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Записване за консултация

За консултации и планиране на процедури в кабинета за лечение на болката:

02/ 403 4933

02/403 4000

Кабинет за лечение на болката

Кабинетът за лечение на болката е медицинско звено, чиято дейност е фокусирана към лечение на острата и хронична болка. В него ще имат възможност да получат помощ пациенти с болка, дължаща се на ставно-мускулни заболявания, артритни болки, болки в гърба и кръста, мигрена, болки при заболявания на раменната, колянната и тазобедрената става, болкови синдроми след коремни операции и други оперативни интервенции, невропатични болки при съдови заболявания и диабет, онкологично болни пациенти с хронична болка и др.

Специалистите по лечение на болката имат амбицията да работят по всички съвременни насоки в областта на болката. Дейността на кабинета е строго индивидуализирана и насочена към пациента, а не към симптома.

За болката

Болката е най-честата причина за търсене намедицинска помощ. Болката, която се задържа е стесираща, изчерпваща и депресираща за индивида. Болката повлиява качеството на живот и възможностите на индивида да бъде ефективен. Той страда, губи желанията си, ежедневната активност, съня си и социални контакти. Медицината на болката има само 50-годишна история и много голям прогрес. Лекуването на болката в наши дни е комплексно и включва медикаменти, техники, физикални процедури и психологична подкрепа. Въпреки това не всяка болка може да бъде успокоена напълно. Целта ни тогава е да подобрим качеството на живот на пациента като върнем ежедневната му активност и сън. Днес за болката не бива да се мисли като за симптом на болест, а като за болест.

Видове болка

Остра (краткотрайна) болка, която се свързва с травма на тъканите и преминава с оздравявянето. Тя продължава между 3 до 6 месеца. Обичайните източници на острата болка включват травма, хирургия, раждане, медицински изследвания и заболявяне. Острата болка трябва да се лекува навреме, за да не премине в хронична. Този вид болка може да бъде контролирана напълно.

Хронична (дълготрайна) болка, причината за която е онкологично или терминално заболяване. Екипът ни работи в сътрудничество с онкологията и хирургичните звена на болницата. Контролът на онкологичната болка зависи от стадия на основното заболяване и неговата стабилност. При заболяване в ремисия болката може да бъде контролирана при повечето индивиди. Когато това не е възможно, целта ни е да постигнем нива на обезболяване, при които пациентът да има близък до обичайния си ежедневен режим. При терминални пациенти целта ни е да намалим, доколкото е възможно страданието им.

Хронична (дълготрайна) болка, причинена от дълготрайно заболяване като артрити, мускулоскелетни заболявания, болка в гърба и мигрена. Този вид болка е най разпространена и от нея страдат повече от 40% от населението на Европа. Тя се нуждае от специфична диагностика и комплексно лечение. В процеса на диагностиката ще се наложи консултация с интернист, невролог, лабораторни или образни изследвания. Най често тя не може да бъде излекувана напълно, но може да бъде контролирана така, че индивидът да не променя обичайния си ритъм на живот.

Лекувани състояния - остри и хронични болкови синдроми

1. Мускулоскелетни и артритни болки:

     1.1. Болки в облстта на горните крайници:

 • ултразвуково навигирани блокади на рамо, лакът, китка

     1.2. Болки в облстта на долни крайници:

 • болки в коленете, в следствие на гонартроза
 • болки след колянно и тазобедрено протезиране
 • болки в тазобедрената става и глезена

2. Миофасциална невралгия - ултразвуково навигирани тригер пойнт блокади

3. Форми на хронично главоболие:

 • окципитална невралгия
 • идиопатични атипични фациални болки (болки в лицето)
 • тригеинална невралгия
 • хемифациална невралгия

4. Невропатична болка:

 • при диабетици
 • хронични периферни съдови заболявания
 • комплексен регионален болков синдром (CRPS)

5. Болки в гръбначния стълб

 • епидурални, фасетни, трансфораминални, сакроилиачни блокади

6. Болкови синдроми в областта на таза

 • пудентална невралгия
 • пириформис синдром

7. Болкови синдроми след коремни операции

8. Хронична болка, в следствие на онкологично или терминално заболяване

Начин на работа

Ние вярваме, че пълната оценка на здравното състояние на пациента и поставянето на точна диагноза е в основата на успешното лечение на болката. Липсата на точна диагноза често обрича лечението на неуспех и може да представлява риск за пациента. Нашият колектив вярва, че само ако споделите пълната история на болката и стаданието си ние можем да определим как тя нарушава живота Ви. Ние имаме възможност да поставим диагноза, защото разполагаме със съвременна апаратура и прилагаме съвременни методи и техники. 

Дейности

Консултативна – разговор с пациента или негов близък придружител и преглед.

Диагностична – осигуряване на диагноза на базата на мултидисциплинарен подход. При необходимост насочване за консултации с други специалисти от болницата и лабораторни или образни изследвания.

Терапевтична (лечение) – назначаване на лечение.

Изписване на медикаменти (включително и такива на жълти и зелени рецепти). Медикаментозни методи на лечение са различни в зависимост от вашата болка. Аналгетиците може да се прилагат по различни пътища: през устата, като мускулна инжекция, като венозна инжекция, през епидурален катетер и през кожата (лепенка).

Прилагане на инвазивни техники:

Обезболяване с епидурален катетер – доставяне в епидуралното пространство на локални анестетици/опиати и стероиди.

Контролирана от пациента аналгезия – метод който позволява на пациента сам да си прилага опиати с помоща на програмирана помпа (при случаи на силна болка и неуточнени състояния; при тази процедура, пациентът е приет за лечение в болницата). Програмата не позволява свръхдозиране. Прилага се при силна болка или следоперативно.

Блокове на периферни нерви

Немедикаментозни методи (безлекарстевни нетрадиционни методи). При преценка от необходимостта им може да бъдете насочен за консултация към отделението по Физикална и рехабилитацина медицина, където може да Ви назначат: иглотерапия, лазертерапия, колагенова терапия, електро- процедури и кинезитерапия. По подробна информация вижте на страницата на отделението.

Техники с отвличане на вниманието 

Четене, игри, разговори, релаксация. Разговаряйте с психолог. Четете книги или се върнете към хобито си. Възстановете обичайното си ежедневие.

Какво да очаквате

Отговорът на лечението на болката варира между индивидите даже когато съобщават еднакви оплаквания. Вашият консултант ще разговаря с Вас, ще оцени здравното Ви състояние, Вашата болка и ще прецени кой медикамент, комбинация от медикаменти или техника са подходящи за Вас и Вашата болка.

Контакт с нас

Записване за консултация на телефон 02/403 4000 или 02/403 4933

Отделението

Анестезиология и интензив…

Криоаналгезия

Кабинет за лечение на бол…

Централна реанимация

Модерно оборудване

Пациентите за нас

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".