Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Информация

В Аджибадем Сити Клинил Болница Токуда кардиохирургичното лечение се извършва както при планови, така и при спешни сърдечносъдови състояния!

 

Кардиохирургия

Отделението по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда съществува от 11 години. Работи и приема пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Всяка година екипът на отделението по Кардиохирургия извършва над 1000 високоспециализирани сърдечни операции с резултати, съпоставими със световния стандарт.  


Единственната кардиохирургия в България с голям обем дейност, разположена в многопрофилна болница, което дава възможност за комплексно лечение на пациента в тясна колаборация с други високоспециализирани структури:

 • АГ
 • Гръдна хирургия
 • Кардиология
 • Клинична лаборатория
 • Клинична микробиология
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Неврология
 • Неврохирургия
 • Образна диагностика
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Съдова хирургия и ангиология
 • Урология
 • УНГ
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хематология
 • Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Структура на отделението

Отделението по „Кардиохирургия” има четири сектора - диагностичен, операционен блок, интензивно лечение и стационар:

1. Диагностичен сектор

Материална база:

 • два модерно оборудвани кабинета
 • ехокардиограф последно поколение и цялото налично оборудване за установяване и оценка на сърдечно-съдови заболявания
 • манипулационна зала за извършване на малки хирургични интервенции - сваляне на конци, плеврална пункция, смяна на превръзки, хирургична обработка на рани

Специалисти:

 • В сектора работят висококвалифицирани кардиолози и кардиохирурзи, чиято цел е да оценят състоянието на пациентите, да извършат цялата необходима диагностика във връзка със заболяването им и да ги насочат за оперативно лечение.

Прием:

 • Болните, които са насочени за кардиохирургична операция, се консултират напълно безплатно. За целта е необходимо пациентите да предоставят епикризи, резултати от ехокрадиография, диск със запис от инвазивно изследване (коронарография).
 • Началникът на отделението доц. д-р Димитър Николов всеки делничен ден извършва безплатни консултации за пациенти с установени сърдечносъдови заболявания и насочени за оперативно лечение. Необходимо е предварително записване на телефони: 02/403 4912 и 02/403 4116.
2. Операционен блок

Отделението по Кардиохирургия разполага с 3 самостоятелни операционни зали. Всяка от тях е оборудвана с най-съвременна апаратура - 3 апарата за екстракорпорално кръвообращение (машина "сърце - бял дроб") и цялата налична екипировка за извършване на нискорискови и високоефективни сърдечни операции.

Всеки ден в операционен блок се извършват между 4 и 6 интервенции, което нарежда Болница Токуда на второ място в България по брой на кардиохирургичните операции.

Една от залите е радиологично изолирана, което позволява извършването на хибридни (мултидисциплинарни) операции съвместно с инвазивните кардиолози и съдови хирурзи на Токуда. Именно тук се извършват авангардни и модерни вътресъдови интервенции с поставяне на стентграфт при аневризми на гръдната и коремна аорта.

3. Интензивно лечение

Секторът по Интензивно лечение на отделението по Кардиохирургия разполага с 12 легла и отлично подготвен и отдаден на следоперативното възстановяване на пациентите екип - 8 анестезиолога, 18 висококвалифицирани реанимационни сестри и 4 рехабилитатора.

Секторът е оборудван по последна дума на медицинската технология:

 • апарати за временно поддържане на сърдечната дейност (интра аортна балонна помпа, центрифугална помпа)
 • апарати за временно заместване на бъбречната функция (апарат за вено-венозна хемофилтрация)

Наше основно предимство е, че като многопрофилна болница, която разполага с Микробиология, Неврология, Хемодиализа, Образна диагностика, Инвазивна кардиология, Съдова хирургия, Гръдна хирургия и т.н. имаме възможността единствени в България да осигурим цялостно медицинско обезпечаване на пациентите ни. Тясната интердисциплинарна колаборация ни позволява максимално бързо и ефективно да извършим всички необходими допълнителни консултации и изследвания в името на по-бързото възстановяване на пациенти.

4. Стационар - сектор за предоперативни и следоперативни грижи

Отделението по Кардиохирургия на Токуда има 24 легла, разпределени в стаи с 4, 2 и 1 легла.

4 от леглата са обособени за интензивно наблюдение.

Тук се извършва непрекъснат мониторинг и контрол на пациентите чрез мобилни устройства, позволяващи сърдечната дейност да се следи дори когато пациентите се разхождат.

Наблюдението и грижите за пациентите се осъществява от специалисти по Кардиохирургия, Кардиология, специално обучени и опитни медицински сестри и рехабилитатори, профилирани в следоперативното раздвижване и възстановяване.

Продължаващо наблюдение и лечение

При болни, които се нуждаят от продължаваща терапия извън сферата на кардиохирургията Болница Токуда осигурява възможност лечението да бъде продължено в отделението по Физикална терапия и рехабилитация или в структурата за долекуване на Токуда.  

 

"Съвременната кардиохирургия връща качеството на живот на пациентите"

Доц. д-р  Димитър Николов - началник на отделението по Кардиохирургия на Болница Токуда

Сърдечносъдовите заболявания причиняват най–висока смъртност в Европа, а България е на едно от водещите места на континента по смърност от заболявания на сърцето. А сърдечно-съдовите заболявания често са причина за загуба на работоспособността и преждевременната смърт. Над 10 000 българи годишно претърпяват сърдечен инфаркт, като само 30 на сто се лекуват по съвременен начин чрез отпушване на засегнатата от инфаркта артерия. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

Пациентите, страдащи от сърдечно съдови заболявания, стават все по-информирани, но въпреки това търсенето на специализирана помощ се отлага във времето, алармира доц. Димитър Николов – началник на отделението по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Според него навременната диагностика и контрола на сърдечните заболявания зависи основно от информираността на пациента и на неговия лекуващ лекар. Ключова роля за модерното навременно лечение има тясната колаборация между кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи и наличието на ангиографски лаборатории, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.

Доц. Димитър Николов оглавява Кардиохирургията на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда от създаването й. За този период екипът му е извършил над 2500 операции при екстракорпорално кръвообращение. Всеки ден кардиохирурзите оперират между 4 и 6 души, като специалистите извършват планови и спешни операции.

На 13 януари 2012 придобива ОНС "Доктор по професионално направление "Медицина" в научната специалност "Сърдечно-съдова хирургия" на тема: "Хирургично лечение на нативен инфекциозен ендокардит".

През 2014 и 2015 година е избран в категория "Лекар, на който българите вярват".

През 2015 г. придобива научна степен "доцент".

Отделението

Кардиохирургия

Преглед и прием в Кардиох…

Кардиохирургични операции

Минимално-инвазивна сърде…

Уникална операция

Видео

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".