Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Дистанционна консултация по документи

Можете да зададете Вашите въпроси относно възможностите на Клиниката за прием и лечение, както и да изпратите Вашата медицинска документация и изследвания за дистанционна консултация с кардиохирург на имейл: dpnikolov@abv.bg  

Екип

Доц. д-р Димитър Николов, дм, началник клиника по Кардиохирургия Доц. Николов е завършил медицина през 1987 година в МУ-София. Има две специалности - "Хирургия" и "Кардиохирургия". Специализирал е в Германия, Съединените щати, Япония. През 1990 година постъпва в УНСБАЛ "Света Екатерина", където има 17-годишен опит в "Кардиохирургия" и печели конкурс за главен асистент. Последните 2 години в "Света Екатерина" е ръководител сектор "Трансплантология и изкуствени сърца". В МБАЛ "Токуда Болница София" е от април 2007 година и оглавява отделение по "Кардиохирургия" и "Операционен блок" - 2.

Доц. Николов има множество публикации в българския и международния медицински печат, участвал е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Член е на Европейската асоциация по кардиохирургия, Българското дружество по кардиология, Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия.
Носител е на отличието "Български лекар" за 2002 година.
През 2010 година придобива магистърска степен по "Здравен мениджмънт".
На 13 януари 2012 придобива ОНС "Доктор по професионално направление "Медицина" в научната специалност "Сърдечно-съдова хирургия" на тема: "Хирургично лечение на нативен инфекциозен ендокардит".
През 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година е награден в инициативата на в. “24 часа” "Лекарите, на който вярваме" с номинации на български лекари, посочени от техни пациенти, като добри професионалисти и хора.
През 2015 г. придобива научна степен "доцент".
Д-р Александър Петков, началник кардиохирургична реанимация Завършил е медицина през 1987 г. в МУ-София. Има специалност „Анестезиология и интензивно лечение” от 1994 г. Специализирал е в Лозана, Швейцария. Преминал е курс по Ехокардиография. Веднага след завършването си работи по разпределение две години в Калофер. Има 17 годишен опит като анестезиолог и реаниматор, натрупан в Националната кардиологична болница в Интензивно отделение към Сърдечна хирургия. В Болница Токуда е от месец май 2007 г.
Д-р Димитър Божинов, кардиолог, интернист Завършил е медицина през 1990 г. в МУ-Плевен. През 1995 г. придобива първата си специалност „Вътрешни болести”, а втората – „Кардиология”- през 2004 г. Има сертификат „Ехокардиография на експертно ниво – ТЕЕ и Стрес ЕхоКГ”. Започва работа веднага след завършването си в МБАЛ „Света Петка” – Видин, където има 13 г. стаж. През 2003 г. постъпва в УНСБАЛ „Света Екатерина”, където работи 4 години до постъпването си в отделението по „Кардиохирургия” В Болница Токуда.
Д-р Севдалин Куцаров, хирург, кардиохирург През 1992 г. завършва медицина в МУ-София. Придобива специалност "Хирургия" през 2000 г., "Кардиохирургия" - през 2005 г. Преминал е специализация в Япония и Германия. През 2000 година работи и специализира в Националния сърдечно-съдов център NCVC в Осака, Япония. Има 15 годишен опит в отделението по "Кардиохирургия" на Националната кардиологична болница. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от средата на 2007 г. Професионалният му интерес е в областта на клапната хирургия и в тази сфера и редица преминати курсове в Барселона, Милано, Бад Оуенхаузен, Прага и др. През 2013 година придобива магистърска степен по "Здравен мениджмънт".
Д-р Ивилин Тодоров, хирург, кардиохирург Завършил е медицина в МУ-София през 2007. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от 2007 г. от създаването на отделението по „Кардиохирургия”. Специализира "Кардиохирургия" от 2009 г., а има опит в сферата от 2007 г. В периода 2002 - 2007 година работи като волунтиер в Клиниката по Кардиохирургия на УСБАЛ "Света Екатерина". Има сертификат за Минималноинвазивна клапна хирургия от 2011 г., придобит в Инсбрук, Австрия. Придобива специалност Кардиохирургия през 2014 г. Преминал е курсове и обучение в Лайпциг, Германия и Инсбруг, Австрия.
Д-р Венета Григорова-Бойкова, кардиохирург Завършила е медицина през 2006 г. в Еберхард-Карлс Университет Тюбинген, Германия. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от 2007 г. от създаването на отделението по „Кардиохирургия”. Специализира "Кардиохирургия" от 2009 г., а има опит в сферата от 2007 г. През 2010 година работи и специализира в Сърдечен Център Берлин (Herzzentrum Berlin), Германия в Клиника по Кардиохирургия. През 2015 г. придобива специалност по Кардиохирургия. Преминалa е курсове и обучение в Берлин, Германия и Лион, Франция.
Д-р Добри Дерменджиев, хирург, кардиохирург Д-р Дерменджиев има опит в областта на Кардиохирургията от 1973 г. Придобива специалност "Обща хирургия" през 1968 г. Втората си специалност по "Кардиохирургия" през 1974 г. Има 32 публикации в специализирани български и международни издания.
Д-р Георги Гургуриев, кардиохирург
Д-р Георги Василев, кардиохирург Завършил е МУ-Плевен през 2009 г. Специализира "Кардиохирургия" от 2012 година. Придобива специалност Кардиохирургия през 2017 г. Има магистърска степен по Здравен мениджмънт от 2018 г. Има опит в областта на сърдечната хирургия от 2008 година, когато се присъединява към екипа на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София". Преминал е курс по Минималноинвазивна сърдечна хирургия в Хамбург, Германия през 2015 г.
Д-р Христо Захаринов, кардиохирург
Д-р Йовчо Топалов, кардиохирург
Д-р Стефан Марков, кардиохирург Завършил е МУ-София през 2009 година. Специализира "Кардиохирургия" от 2012 г. Има опит в областта на сърдечната хирургия от 2009 година, когато се присъединява към екипа на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София". Преминал е през програма за обмен на опит в Загреб, Хърватия.
Д-р Тодор Димитров, кардиолог Завършва Медицински университет София през 2007 г. с отличие. От м. декември 2008 до м. юни 2009 г. специализира Детска кардиология в Национална кардиологична болница. От м. юли 2009 г. е специализант по Кардиология в Токуда Болница София под ръководството на доц. Иво Петров. Придобива специалност „Кардиология“ през 2013 г. От м. октомври 2009 г. е част от екипа на Клиника по Кардиохирургия на Токуда Болница София.
Притежава следните сертификати:
• Европейски сертификат за трансторакална ехокардиография (ЕАCVI) – 2013 г.
• Сертификат за Ехокардиография – фундаментално ниво (МУ-София) – 2014 г.
• Сертификат за Ехокардиография – експертно ниво, вкл. трансезофагеална ехокардиография и стрес-ехокардиография (МУ-София) – 2015 г.
• Регистрация с право на кардиологична практика във Великобритания (Британски Медицински съвет – GMC) – 2016 г.
• Сертификат за владеене на Английски език ниво C1 (IELTS 8) – 2016 г.
Професионални интереси:
• Клапни болести на сърцето – ехокардиографска диагноза и оценка на тежестта, преценка на необходимостта от оперативна корекция, дългосрочно проследяване на пациенти с клапни протези. Трансезофагеална ехокардиография
Членство в медицински дружества:
• Европейско кардиологично дружество – ESC
• Европейска асоциация за образна диагностика на сърдечно-съдовата система – ЕАCVI
Д-р Димитров извършва амбулаторни прегледи в ДКЦ „Токуда“.
Д-р Красимира Яръмова, кардиолог
Д-р Боян Игов, анестезиолог-реаниматор Завършил е МУ-София през 2001 година. В периода 2002 - 2008 година работи в Клиника по Анестезиология и интензивно лечение към Сърдечна хирургия в Националната кардиологична болница. През 2007 година придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение". През 2008 г. се присъденява към екипа на Кардиореанимация в отделението по Кардиохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София".
Д-р Мина Василева, анестезиолог-реаниматор Завършва МУ-Плевен през 2009 г. От 2010 г. започва работа в МБАЛ "Токуда Болница София" в Кардиохирургична реанимация. Придобива специалност по Анестезиология и интензивни грижи през 2018 г. Има магистърска степен по Здравен мениджмънт.
Д-р Георги Ангелов, анестезиолог-реаниматор
Ст.м.с. Десислава Колева Завършва Полувисш медицински институт към Медицинска академия, София през 1991 г. със специалност Медицинска сестра - детски профил. През 2004 г. получава бакалавърска степен по социални дейности от ВТУ "Св. Кирил и Методий", а през 2007 г. след допълнително обучение придобива бакалавърска степен със специалност Медицинска сестра от Медицински колеж "Йорданка Филаретова", София. Магистър по Управление на здравните грижи (МУ-София) от 2017 г. След завършването си през 1991 г. започва работа като медицинска сестра в Клиниката по Неврохирургия на Медицинска академия, София. Между 1994 и 2000 г. работи като медицинска и старша медицинска сестра в Обединена районна болница "Д-р Рачо Ангелов" гр. София. От 2000 до 2004 г. работи като медицинска сестра в Клиника по Урология на МБАЛ "Св. Анна", а от 2004 до 2007 г. в Отделение по Кардиология в Университетска болница Лозенец. От 2007 г. е част от екипа на отделение по Кардиохирургия в Токуда Болница София.

Отделението

Кардиохирургия

Преглед и прием в Кардиох…

Кардиохирургични операции

Минимално-инвазивна сърде…

Уникална операция

Видео

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.