Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Доц. д-р Димитър Николов, дм, началник клиника по Кардиохирургия Д-р Николов е завършил медицина през 1987 година в МУ-София. Има две специалности - "Хирургия" и "Кардиохирургия". Специализирал е в Германия, Съединените щати, Япония. През 1990 година постъпва в УНСБАЛ "Света Екатерина", където има 17-годишен опит в "Кардиохирургия" и печели конкурс за главен асистент. Последните 2 години в "Света Екатерина" е ръководител сектор "Трансплантология и изкуствени сърца". В МБАЛ "Токуда Болница София" е от април 2007 година и оглавява отделение по "Кардиохирургия" и "Операционен блок" - 2.

Д-р Николов има множество публикации в българския и международния медицински печат, участвал е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Член е на Европейската асоциация по кардиохирургия, Българското дружество по кардиология, Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия.
Носител е на отличието "Български лекар" за 2002 година.
През 2010 година придобива магистърска степен по "Здравен мениджмънт".
На 13 януари 2012 придобива ОНС "Доктор по професионално направление "Медицина" в научната специалност "Сърдечно-съдова хирургия" на тема: "Хирургично лечение на нативен инфекциозен ендокардит".
През 2014 и 2015 година е избран в категория "Лекар, на който българите вярват".
Д-р Александър Петков, началник кардиохирургична реанимация Завършил е медицина през 1987 г. в МУ-София. Има специалност „Анестезиология и интензивно лечение” от 1994 г. Специализирал е в Лозана, Швейцария. Преминал е курс по Ехокардиография. Веднага след завършването си работи по разпределение две години в Калофер. Има 17 годишен опит като анестезиолог и реаниматор, натрупан в Националната кардиологична болница в Интензивно отделение към Сърдечна хирургия. В Болница Токуда е от месец май 2007 г.
Д-р Димитър Божинов, кардиолог, интернист Завършил е медицина през 1990 г. в МУ-Плевен. През 1995 г. придобива първата си специалност „Вътрешни болести”, а втората – „Кардиология”- през 2004 г. Има сертификат „Ехокардиография на експертно ниво – ТЕЕ и Стрес ЕхоКГ”. Започва работа веднага след завършването си в МБАЛ „Света Петка” – Видин, където има 13 г. стаж. През 2003 г. постъпва в УНСБАЛ „Света Екатерина”, където работи 4 години до постъпването си в отделението по „Кардиохирургия” В Болница Токуда.
Д-р Пламен Първанов, хирург, кардиохирург Завършил е медицина през 1990 г. в МУ-София. Специалност "Хирургия" придобива през 2000 г., а "Кардиохирургия" - през 2004 г. Бил е на специализация в Texas Heart University, Хюстън, САЩ. Веднага след завършването си започва работа в спешното звено на 28-и ДКЦ. От 1994 до средата на 2007 година е част от кардиохирургичния екип на Националната кардиологична болница. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от май 2007 г. През 2013 година придобива магистърска степен по "Здравен мениджмънт".
Д-р Севдалин Куцаров, хирург, кардиохирург През 1992 г. завършва медицина в МУ-София. Придобива специалност "Хирургия" през 2000 г., "Кардиохирургия" - през 2005 г. Преминал е специализация в Япония и Германия. През 2000 година работи и специализира в Националния сърдечно-съдов център NCVC в Осака, Япония. Има 15 годишен опит в отделението по "Кардиохирургия" на Националната кардиологична болница. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от средата на 2007 г. Професионалният му интерес е в областта на клапната хирургия и в тази сфера и редица преминати курсове в Барселона, Милано, Бад Оуенхаузен, Прага и др. През 2013 година придобива магистърска степен по "Здравен мениджмънт".
Д-р Ивилин Тодоров, хирург, кардиохирург Завършил е медицина в МУ-София през 2007. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от 2007 г. от създаването на отделението по „Кардиохирургия”. Специализира "Кардиохирургия" от 2009 г., а има опит в сферата от 2007 г. В периода 2002 - 2007 година работи като волунтиер в Клиниката по Кардиохирургия на УСБАЛ "Света Екатерина". Има сертификат за Минималноинвазивна клапна хирургия от 2011 г., придобит в Инсбрук, Австрия. Придобива специалност Кардиохирургия през 2014 г. Преминал е курсове и обучение в Лайпциг, Германия и Инсбруг, Австрия.
Д-р Венета Григорова-Бойкова, кардиохирург Завършила е медицина през 2006 г. в Еберхард-Карлс Университет Тюбинген, Германия. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от 2007 г. от създаването на отделението по „Кардиохирургия”. Специализира "Кардиохирургия" от 2009 г., а има опит в сферата от 2007 г. През 2010 година работи и специализира в Сърдечен Център Берлин (Herzzentrum Berlin), Германия в Клиника по Кардиохирургия. През 2015 г. придобива специалност по Кардиохирургия. Преминалa е курсове и обучение в Берлин, Германия и Лион, Франция.
Д-р Добри Дерменджиев, хирург, кардиохирург Д-р Дерменджиев има опит в областта на Кардиохирургията от 1973 г. Придобива специалност "Обща хирургия" през 1968 г. Втората си специалност по "Кардиохирургия" през 1974 г. Има 32 публикации в специализирани български и международни издания.
Д-р Георги Гургуриев, кардиохирург
Д-р Веселин Георгиев, кардиохирург Завършил е медицина в МУ-София през 2007 година. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от 2007 г. от създаването на отделението по „Кардиохирургия”. Специализира "Кардиохирургия" от 2012 г., а има опит в сферата от 2007 г. Преминал е курсове в Дюселдорф OPCAB за сърдечна хирургия на биещо сърце, както и курс за иновации в кардиохирургията в Лайпциг, Германия.
Д-р Георги Василев, кардиохирург Завършил е МУ-Плевен през 2009 г. Специализира "Кардиохирургия" от 2012 година. Придобива специалност Кардиохирургия през 2017 г. Има магистърска степен по Здравен мениджмънт от 2018 г. Има опит в областта на сърдечната хирургия от 2008 година, когато се присъединява към екипа на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София". Преминал е курс по Минималноинвазивна сърдечна хирургия в Хамбург, Германия през 2015 г.
Д-р Христо Захаринов, кардиохирург
Д-р Йовчо Топалов, кардиохирург
Д-р Тодор Димитров, кардиолог Завършва Медицински университет София през 2007 г. с отличие. От м. декември 2008 до м. юни 2009 г. специализира Детска кардиология в Национална кардиологична болница. От м. юли 2009 г. е специализант по Кардиология в Токуда Болница София под ръководството на доц. Иво Петров. Придобива специалност „Кардиология“ през 2013 г. От м. октомври 2009 г. е част от екипа на Клиника по Кардиохирургия на Токуда Болница София.
Притежава следните сертификати:
• Европейски сертификат за трансторакална ехокардиография (ЕАCVI) – 2013 г.
• Сертификат за Ехокардиография – фундаментално ниво (МУ-София) – 2014 г.
• Сертификат за Ехокардиография – експертно ниво, вкл. трансезофагеална ехокардиография и стрес-ехокардиография (МУ-София) – 2015 г.
• Регистрация с право на кардиологична практика във Великобритания (Британски Медицински съвет – GMC) – 2016 г.
• Сертификат за владеене на Английски език ниво C1 (IELTS 8) – 2016 г.
Професионални интереси:
• Клапни болести на сърцето – ехокардиографска диагноза и оценка на тежестта, преценка на необходимостта от оперативна корекция, дългосрочно проследяване на пациенти с клапни протези. Трансезофагеална ехокардиография
Членство в медицински дружества:
• Европейско кардиологично дружество – ESC
• Европейска асоциация за образна диагностика на сърдечно-съдовата система – ЕАCVI
Д-р Димитров извършва амбулаторни прегледи в ДКЦ „Токуда“.
Д-р Красимира Яръмова, кардиолог
Д-р Мирослав Чорбаджийски, анестезиолог-реаниматор Завършил е МУ-София през 2007 година. От 2008 година специализира "Анестезиология и интензивно лечение". Същата година се присъденява към екипа на Кардиореанимация в отделението по Кардиохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София". Придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение" през 2013 г.
Д-р Боян Игов, анестезиолог-реаниматор Завършил е МУ-София през 2001 година. В периода 2002 - 2008 година работи в Клиника по Анестезиология и интензивно лечение към Сърдечна хирургия в Националната кардиологична болница. През 2007 година придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение". През 2008 г. се присъденява към екипа на Кардиореанимация в отделението по Кардиохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София".
Д-р Даниела Иванова-Узова, анестезиолог-реаниматор Завършила е МУ-Варна през 2005 година. Придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение" през 2011 г. Работила е в УМБАЛ "Света Марина" във Варна и УМБАЛ "Света Анна". През 2011 година се присъденява към екипа на Кардиореанимация в отделението по Кардиохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София".
Д-р Мина Василева, анестезиолог-реаниматор Завършва МУ-Плевен през 2009 г. От 2010 г. започва работа в МБАЛ "Токуда Болница София" в Кардиохирургична реанимация. Придобива специалност по Анестезиология и интензивни грижи през 2018 г. Има магистърска степен по Здравен мениджмънт.
Д-р Георги Ангелов, анестезиолог-реаниматор
Ст.м.с. Десислава Колева Завършва Полувисш медицински институт към Медицинска академия, София през 1991 г. със специалност Медицинска сестра - детски профил. През 2004 г. получава бакалавърска степен по социални дейности от ВТУ "Св. Кирил и Методий", а през 2007 г. след допълнително обучение придобива бакалавърска степен със специалност Медицинска сестра от Медицински колеж "Йорданка Филаретова", София. Магистър по Управление на здравните грижи (МУ-София) от 2017 г. След завършването си през 1991 г. започва работа като медицинска сестра в Клиниката по Неврохирургия на Медицинска академия, София. Между 1994 и 2000 г. работи като медицинска и старша медицинска сестра в Обединена районна болница "Д-р Рачо Ангелов" гр. София. От 2000 до 2004 г. работи като медицинска сестра в Клиника по Урология на МБАЛ "Св. Анна", а от 2004 до 2007 г. в Отделение по Кардиология в Университетска болница Лозенец. От 2007 г. е част от екипа на отделение по Кардиохирургия в Токуда Болница София.

Отделението

Кардиохирургия

Преглед и прием в Кардиох…

Кардиохирургични операции

Минимално-инвазивна сърде…

Уникална операция

Видео

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".