Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Кариери

Специализант по Онкология

„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар – специализант по Онкология към Отделние по медицинска онкология със зачисляване към МУ – София.

Необходими документи:

 • Заявление свободен текст;
 • Диплома за висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.

 Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата ( до 18.08.2021 г. вкл.).Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00ч. до 16:00ч. всеки делничен ден.След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи.

Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 19.07.2021 г.


 

Специализант по Нефрология

„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар – специализант по Нефрология към Отделние по нефрология със зачисляване към МУ – София.

Необходими документи:

 • Заявление свободен текст;
 • Диплома за висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата ( до 11.08.2021 г. вкл.). Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00ч. до 16:00ч. всеки делничен ден. След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 12.07.2021 г.


Специализант по Анестезиология и интензивно лечение 

„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар – специализант по Анестезиология и интензивно лечение към Отделение по интензивни и реанимационни дейности в областта на кардиохирургията със зачисляване към МУ – София.

Необходими документи:

 • Заявление свободен текст;
 • Диплома за висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата ( до 05.08.2021 г. вкл.). Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00ч. до 16:00ч. всеки делничен ден. След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 06.07.2021 г.


Специализант по Образна диагностика 

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар – специализант по Образна диагностика към Клиника по образна диагностика със зачисляване към МУ – София.

Необходими документи:

 • Заявление свободен текст;
 • Диплома за висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата (до 28.07.2021 г. вкл.). Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00ч. до 16:00 ч. всеки делничен ден. След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. Всички кандидати с редовни документи ще бъдат допуснати за участие в обявения конкурс.

Дата: 29.06.2021 г.

 


 

Доброволци COVID-19

Аджиадем Сити Клиник набира доброволци за следните бази и направления:

· Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда търси доброволци за дезинфекция на помещения.

· Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ търси доброволци за работа в отделения като санитари или болногледачи.

Предимство ще имат кандидатите, които са студенти специалност медицина и здравни грижи.

Лечебните заведения осигуряват всички необходими лични предпазни средства, инструктаж за безопасност при работа, детайлно обучение за конкретната дейност и безплатно тестване за COVID-19 при рисков контакт и неразположение.

Предвидено е почасово заплащане. Контакти: тел: 0882 118 551 и имейл адрес career@acibademcityclinic.bg

Екипът на Аджибадем Сити Клиник предварително благодари на отзовалите се доброволци!


Медицински сестри за различни отделения и клиники

Описание на позицията:

• Приемат постъпващите пациенти;

• Организират, участват и контролират осъществяването на грижите за пациентите;

• Проверяват качеството на извършената санитарна обработка и осигуряването на необходимия инвентар;

• Извършват предписаните медицински процедури, които са от нейна компетентност;

• Записват медицинска информация за пациента и различни показатели за здравословното му състояние;

• Водят медицинската документация на пациентите и изписването на необходимите лекарства;

• Подготвят пациенти и асистират при прегледи и изследвания;

• Ръководят извършването на специфични лабораторни тестове и изследвания;

Изисквания за заемане на длъжността:

• Завършено медицинско образование - медицинска сестра;

Опит в работата е предимство;

Ние Ви предлагаме:

• Работа в посветен екип от професионалисти;

• Фирмено обучение и работно облекло;

• Работа на смени;

• Сигурно и редовно заплащане;

• Ваучери за храна;

• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;

• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;

• Безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;

• Професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда ЕАД" е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.


РЕГИСТРАТОРИ

Описание на позицията:

• Познава вида на диагностичните, лечебни и рехабилитационни услуги, цените и видовете разплащания;
• Познава и работи с одобрения от компанията софтуер и допълнителните приложения за изпълнение на длъжността;
• Планира графика за посещенията на пациентите в телефонен или директен разговор;
• Поздравява пациентите и посетителите и ги насочва към съответната структура;
• Координира процесите на разплащания.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Владеене на английски език;
• Компютърна грамотност;
• Комуникативност и умение за работа в екип;
• Медицинско образование и опит в работа на регистратура в лечебно заведение са предимство.

Ние Ви предлагаме:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение и работно облекло;
• работа на смени;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда ЕАД" е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.


 

СЪТРУДНИК ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИ ПЛОЩИ

Изисквания за заемане на длъжността: 

• умения за работа в екип;
• силна мотивация за работа;
• коректно и лоялно отношение.

Ние Ви предлагаме:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение, персонален обучаващ и работно облекло;
• работа на смени;
• трудов договор;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Аджибадем Сити Клиник болница Токуда е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!


 

САНИТАРИ

Описание на позицията:
• извършва основно почистване и дезинфекция на помещенията;
• следи и поддържа постоянно наличие на санитарно-хигиенни средства в сервизните помещения;
• подменя постелъчното бельо.

Изисквания за заемане на длъжността:
• завършено основно образование;
• комуникативност и умение за работа в екип;
• добро отношение към хората.

Ние Ви предлагаме:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение и работно облекло;
• работа на смени;
• трудов договор;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда ЕАД" е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.


 

САНИТАР-ТРАНСПОРТЬОР


Основни задължения:
• Вътрешен транспорт на пациенти или оборудване на територията на болницата.
• Физическа работа, свързана с транспортиране на пациенти на стречери или инвалидни столове.

Изисквания:
• Умение за работа в екип.
• Умение за самостоятелна работа.
• Комуникативност.
• Отговорност

Нашето предложение:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение, персонален обучаващ и работно облекло;
• работа на смени;
• трудов договор;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.