Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

RT-PCR тест за COVID-19

Какво представлява RT-PCR тестът?

Тестът за COVID-19 чрез “обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция” (RT-PCR)  към момента е световно утвърденият метод за откриване на активни вирусни частици в проба от гърлен и носен секрет. Това е молекулярен тест, който използва техника на копиране и репликиране на малки сегменти от ДНК, чрез която може да се направи съпоставка дали в изследвания материал се съдържа определен участък от ДНК на вируса. Тъй като COVID-19 e РНК вирус, се използват определени ензими, които конвертират РНК в ДНК и затова точното наименование на метода се нарича RT-PCR или Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. 

Вземане на проба за тест

За изследването се взема проба от носен и гърлен секрет със стерилен тампон чрез натривка от гърлото, сливиците или зачервени участъци и от двете ноздри. Пробата се взема в обособен за целта мобилен пункт извън лечебното заведение, който се намира в близост до входа на Спешно отделение. Обозначителни табели ще ви помогнат да се ориентирате до него. 

За извършването на теста, е необходимо пациентът да подпише Декларация за информирано съгласие, която можете да се попълни на място или предварително да изтеглите от тук>

Ако посещавате болницата само за тестване за коронавирус с RT-PCR тест, не е необходимо да посещавате регистратура. Попълването на информирано съгласие и получаване на парола за интернет-достъп до резултатите става на място в мобилния пункт. 

Тъй като от изключителна важност за надежден резултат от генетичното изследване е правилното вземане на пробите, при нас то се извършва само от лекар, специално обучен за тази манипулация. 

Персоналът в мобилната лаборатория ползва лични предпазни средства с висок клас защита. На място има осигурени дезинфекционни материали и за пациентите.

Сертификация 

Клинична Лаборатория на Болница Токуда е международно сертифицирана за качество и компетентност на PCR-диагностика на COVID-19 със сертификат от Instand - една от най-престижните организации за провеждане междулабораторни оценки на качеството в медицинските лаборатории

Успешно издържаният външен контрол е един от основните индикатори за качество и задължително условие за Акредитация на медицинските лаборатории. 

INSTAND e. V. е интердисциплинарно, нестопанско, научно-медицинско общество с повече от 300 члена и организира тестове за компетентност като част от външно осигуряване на качеството  от 1970 г. в почти всички области на лабораторната диагностика. INSTAND e. V. е една от трите референтни институции, назначени от Германската медицинска асоциация и е отговорна за организирането на тестoвете за компетентност за контрол на качеството в медицинските лаборатории в страната.

Работно време и срок за получаване на резултат

Работното време е от 8.30 до 11.30ч, с предварително записване на час на тел. 02/403 4000.

Пациентите се планират през достатъчен интервал от време, за да се осигури социална дистанция и да се извърши нужната дезинфекция между отделните посещения. 

Срокът за получаване на резултати е 48 до 72 часа в зависимост от необходимостта от потвърждаване на положителните резултати и натовареността на лабораторията.

Цена

RT-PCR тестът за COVID-19 струва 130 лв. При пакетно тестване на членове на семейство, цената е 110 лв.

Имайте предвид

Изследването на безсимптомни пациенти може да даде отрицателен резултат, дори и при налична инфекция, защото в началото на заболяването броят на вирусните частици може да е недостатъчен.

Отделението

Клинична лаборатория

RT-PCR тест за COVID-19

Бързи тестове за антитела…

Комбиниран RT-PCR тест

Изследвания

Резултати от изследвания

Туморен маркер за рак на …

Молекулярни онкологични т…

Имунологични изследвания

Тестове за COVID-19

Информация за пациента

Тест за Ебола

Апаратура

Видео

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.