Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Д-р Веселина Колева, началник Клинична лаборатория Завършила е медицина в МУ-София през 1995 г. Специалност „Клинична лаборатория” придобива през 2002 г. отново в МУ- София. Специализирала е в Гьотинген и Щутгард, Германия последователно през 1998 и 2005 г. Преминала е програмата за обмен на опит в болниците на Токушукай в Япония.
След дипломирането си д-р Колева започва работа в клиниката по "Метаболитни заболявания" в УМБАЛ „Царица Йоанна”. През декември 1996 г. започва работа като научен сътрудник в "Клинична лаборатория" в Национален Онкологичен Център, където трупа професионален опит в продължение на 8 години. От 2004 до 2006 година е част от екипа на "Клинична лаборатория" в УБ "Лозенец". В МБАЛ "Токуда Болница София" е от откриването й.
Има богат опит в организацията и провеждането на клинични изпитвания. Научният й интерес е в областта на туморните маркери, биохимичните маркери на костната обмяна и рисковите фактори за атеросклероза и сърдечно-съдов риск.
Проф. д-р Радка Аргирова, дмн, лекар-вирусолог Проф. Аргирова има дългогодишен научен и практически стаж като вирусолог, особено в областта на HIV, ретровирусите и онкогенните вируси. Тя завършва Висш медицински институт, София през 1969 г. През 1973 г. завършва Института по вирусология „Ивановски” в Москва, където придобива научна степен Кандидат на медицинските науки (к.м.н.). През 1987 г. получава научна степен доцент по вирусология от Института по обща и сравнителна патология на БАН. От 1994 г. е доктор на медицинските науки, а от 1997 г. - професор по вирусология.
След завършването си през 1969 г. работи като лекар в Отделение по вътрешни болести и Бърза помощ в Окръжна болница, Габрово. Между 1974 и 1981 г. е научен сътрудник в Лаборатория по имунология и вирусология в Националния център по онкология, София, а от 1982 до 1987 г. – в Лабораторията по молекулярна биология на ретровирусите към Института по обща и сравнителна патология на БАН. От 1987 г. до 2012 г. проф. Аргирова е завеждащ последователно Централна лаборатория по СПИН, Лаборатория по ретровируси и Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси в Националния център по заразни и паразитни болести. От 1992 г. насам е преподавател по вирусология в Биологичния факултет на СУ „Климент Охридски”. Заместник-министър на здравеопазването и Главен държавен санитарен инспектор в периода 1995 – 1997 г. Председател на програмния съвет по СПИН към Медицинска Академия между 1991 и 1993 г. Координатор за Централна и Източна Европа и представител на България в СЗО в Женева, Швейцария в периода 1992 – 1994 г. във връзка с глобалните програми срещу HIV/СПИН. От 1994 до 1996 г. е член на Програмния координационен борд на Програмата срещу СПИН на Обединените нации (UNAIDS). Експерт по въпросите на СПИН в проведени мисии в Република Конго и Филипини през 1994-96 г.
Членства в професионални организации:
Председател на Българското дружество по медицинска вирусология (от 2001 г. до момента)
Зам.председател на Българския съюз на медицинските специалисти (2010-2013)
Член на Международното дружество за СПИН (International AIDS Society)
Член на Европейската клинична асоциация по СПИН ( European AIDS Clinical Society)
Председател на Медико-биологична секция към Хумболтовия съюз в България (от 2010 насам)
Владее руски, английски, ползва немски и френски.
Проф. д-р Мария Николова, дмн, клиничен имунолог Завършва Висшия медицински институт в София, специалност медицина през 1987 г. През 1988 - 1990 г. е ординатор и завеждащ отделение „Епидемиология” в ХЕИ, гр. Перник. Редовен докторант в НЦЗПБ, лаборатория Моноклонални антитела от 1990 г. Доктор по имунология от 1994 г. (дисертация: „Получаване и характеризиране на моноклонални антитела срещу антигени на човешки В-лимфоцити”). Придобита специалност клинична имунология през 1995 г. Специализира в Националния институт по здравеопазване и медицински изследвания на Франция (INSERM), (1997-1998). В НЦЗПБ работи от 1994 г., последователно като научен сътрудник II-I ст. и доцент към Централна имунологична лаборатория. От 2011 г. завежда отдел Имунология и алергология в центъра. Доктор на медицинските науки от 2013 г. (дисертация „Регулаторни механизми на клетъчния имунен отгошор и клиничното им значение”). Била е старши изследовател към френския Национален институт за здравеопазване и медицински изследвания (INSERM), в екип по имунодерматология и туморна имунология (1999 – 2001) и асоцииран професор към медицинския факултет на Университет Париж-12 и отделението по клинична имунология на университетска болница „А. Мондор”, Кретей, Франция (2006 – 2007). Консултант към програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ от 2008 г. Завеждащ Национална референтна лаборатория по имунология и отдел Имунология и алергология на НЦЗПБ от 1.01.2012 г. Автор на над 70 научни публикации в областта на регулацията и модулацията на клетъчния имунен отговор и неговите нарушения в хода на хронични инфекции (общ импакт фактор 100.63, над 100 цитирания.) Член на Българската асоциация по клинична имунология, Балканската асоциация на имунологичните дружества (BAIS), Европейската мрежа по флоуцитометрия, Международното дружество по СПИН (IAS). Секретар на секция Имунология, СУБ от 2009 г.
Д-р Цветанка Колева, лекар Клинична лаборатория Завършила е медицина през 1970 г. в МУ-София. Получава специалност „Клинична лаборатория” през 1980 г. Първоначално е разпредлена в отделението по вътрешни болести в Стара Загора. 6 години по-късно се присъединява към екипа на "Клиничната лаборатория" в МИ към МВР /МВР болница/. Преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” за една година е работила в клиничната лаборатория на частна болница „Вита”.
Д-р Елена Пунчева, лекар Клинична лаборатория Завършила е медицина през 2001г. в МУ София. Веднага след дипломирането си започва работа в МДЛ „Диагностика” под ръководството на проф.Шипков. В периода 2003г.-2008г. е специализант по Клинична лаборатория в МБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ. Има опит при провеждането на клинични изпитвания. Участва редовно в национални конференции по Клинична лаборатория, конгреси, курсове за повишаване на следдипломната квалификация и др. От юли 2009г. е част от екипа на Клинична лаборатория в МБАЛ Токуда Болница София. Научните й интереси са в областта на имунофенотипизацията на левкоцити в периферна кръв и костен мозък.
Д-р Виктория Тихомирова, лекар Клинична лаборатория Завършила е медицина в МУ София през 2009г. От септември 2010г. e редовен специализант по Клинична лаборатория в МБАЛ Токуда Болница София. Има опит в работа с фармацевтични компании и пациентски организации, организиране и провеждане на скринингови програми в областта на сърдечно-съдовите и чернодробните заболявания. Участва при извършване на консултативна работа с пациенти по въпроси свързани с вирусни хепатити и хронични чернодробни заболявания.
Професионалните й интереси са в областта на онкохематологията- електрофореза и имунофиксация.
Ст.мед.лаб. Яна Дойчинова Завършила е МК към МУ „Йорданка Филаретова” през 2006 г. В екипа на Токуда Болница е от самото начало. От 2008г участва в провеждането на клинични проучвания към центъра за клинични проучвания на Токуда Болница. В момента следва във Факултета по обществено здраве.

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".