Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Туморен маркер за рак на яйчник

В Болница Токуда се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника

HE4 – нова възможност за лабораторна диагностика на рака на яйчника

д-р Веселина Колева, дм - Началник Клинична лаборатория

Същност

Човешкият епидидимен протеин 4 (HE4) е нискомолекулен гликопротеин (25Kd). Принадлежи към семейството на киселите белтъци. Експресира се от нормалната тъкан на женската полова система – фалопиеви тръби, ендометриум, ендоцервикс, но също и от лигавицата на устната кухина, респираторния тракт и гърдата. Поради  ниското си молекулно тегло НЕ4 може да се установи и в урината.

НЕ4 е изолиран за първи път през 1991 в тъкан на човешкия епидидим. През 2003 година Hellstrȍm и сътрудници установяват ролята му като туморен маркер за рак на яйчника и започва разработката на тест за неговото определяне. През 2005 Scholler и сътрудници разработват ELISA тест за определяне на HE4 в серумни проби. През 2008 Moore и сътрудници публикуват данни, че НЕ4 е най- ефективният туморен маркер за диагностика в ранните фази на карцином на яйчника. Още през същата година тестът за определяне на НЕ4 получава CE марка и американската служба за одобрение на храни и лекарства (FDA) дава одобрението си той да бъде използван като туморен маркер за проследяване на пациентки с рак на яйчника. Две години по-късно D.Rizos публикува проучване за комбинацията на новия маркер с традиционно използвания за диагностика и проследяване на яйчников рак CA125. Резултатите категорично показват, че комбинацията от двата маркера е с по-висока диагностична чувствителност и специфичност отколкото самостоятелното им изследване, особено в по-ранните стадии на заболяването.

Повишени стойности могат да се установят освен при яйчникови тумори и при тумори на белия дроб, дебелото черво и гърдата. Интересно е да се отбележи, че различните хистологични типове овариален карцином имат различна експресия на HE4:

 

100%

 

93%

 

50%

 

0%

 при ендометриален карцином  при серозен карцином  при „clear cell“ карцином при муцинозен карцином

Аналитичен принцип:

CMIA – Хемилуминесцентен микрочастичков имунен анализ , Architect Abbott System

Информативна стойност и клинично значение

Изследването на НЕ4 има значение в някой от следните случаи:

За предсказване на риска от рак на яйчника при пациентки с формация (пространство заемащ процес) в областта на малкия таз.

В търсене на маркер, който да подобри чувствителността на СА 125 и да предскаже наличието на овариален карцином в проспективно многоцентрово проучване са сравнени 9 различни маркери: CA125, CA72-4, разтворим мезотелин –зависим пептид, HE4, активин, инхибин, остеопонтин, епидермален растежен фактор и Her2 при 233 жени с данни за туморна маса в областта на аднексите. Резултатите показват че:

  • HE4 има най-висока чувствителност като самостоятелен маркер
  • Комбинацията от CA125 и HE4 увеличава чувствителността в сравнение с използването на който и да е маркер самостоятелно. Добавянето на допълнителни маркери не повишава чувствителността. По-късни проучвания потвърждават стойността на HE4 в откриването на яйчников рак в ранен стадий.
  • Huhtinen и сътрудници установяват допълнителна  роля на комбинацията HE4 и CA125 – да отдиференцира овариален карцином от овариална ендометриозна киста. Серумната концентрация на HE4 значимо се увеличава при пациенти с овариален или ендометриален карцином, но не при яйчников или друг тип ендометриоза. Концентрацията на CA125 се увеличава при пациенти с овариален карцином, с напреднала перитонеална или овариална ендометриоза, но не и при пациентки с ендометриален карцином.

Алгоритъм за оценка на риска от развитие на яйчников карцином (ROMA)

През 2009 проспективно многоцентрово клинично проучване валидира предсказващ модел, на базата на комбинация от CA125 и HE4, за да оцени риска от овариален карцином при жени с формация в малкия таз и ги разпределя в две групи – с нисък и с висок риск.       

Чрез използването на ROMA е създадена възможност за насочване на жени с висок риск към центрове, специализирани в лечението на онкогинекологични тумори.  

HE4 при проследяване на пациентки с епителиален овариален карцином

Настоящи клинични проучвания показват, че HE4  е полезен заедно с CA125 в определянето на отговор към терапията и откриване на рецидив. При мониториране на овариален карцином за клинично значимо се счита повишение в стойностите на маркера с > 25% спрямо предходен резултат и предполага наличие на рецидив или прогресия, а намалението е белег за добър терапевтичен отговор.

HE4 като маркер за ендометроиден карцином

Пациентките от групата с умерен до висок риск (дълбока миометрална инвазия,лимфноваскуларна инвазия и др.) имат полза от изследването на двата маркера  за установяване на заболяването в ранен стадий или съответно за оценка на отговора на лечение и евентуален рецидив. Резултатите следва да се тълкуват заедно с другите клинични и параклинични данни.

Материал за изследване

Серум

Материалът е стабилен на стайна температура до 24 часа, в хладилник до 4 дни, замразен  до 2 месеца.

Очаквани стойности:

Пременопаузални пациентки – HE4 до 70 pMol/L ; ROMA до 7,4% нисък риск

Постменопаузални пациентки – HE4 до 140 pMol/L;ROMA до 25,3 % нисък риск

Време за получаване на готовия резултат :

до 24 часа след постъпване на материала за изследване в лабораторията

ВАЖНО:  НЕ4 и СА 125 трябва да са изследвани на един и същ аналитичен принцип (т.е.на една и съща система). Дискриминационните стойности за оценка на риска ROMA са различни при различните производители на китове.

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".