Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Д-р Магда Йонева, началник Клинична микробиология Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 1975 г. Специалност „Микробиология” придобива през 1988 г. От 1985 до 1995 г. завежда микробиологичната лаборатория към Столична ХЕИ. От 1995 до 2006 г. д-р Йонева завежда микробиологичната лаборатория към Втора МБАЛ - София, както и микробиологичната лаборатория към МБАЛ „Вита” в периода 1998 до 2006 г. В МБАЛ "Токуда Болница София" от откриването й.
Д-р Йонева има публикации в специализирани издания на тема вътреболнични инфекции, уроинфекции, генитални инфекции и др. През 2005 г. участва в програмата за обмен на опит във болничната верига „Токушукай” в Япония.
Член е на Българската асоциация по микробиология; Клуба на килинчния микробиолог към Съюза на учените в България и Дружеството по микробиология, както и на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести.
Стела Тоткова, молекулярен биолог, вирусолог През 2003 г. завършва Молекулярна биология бакалавърска степен към СУ „Св. Климент Охридски”. Магистърска степен „Вирусология” получава през 2005 г. През 2012 г. взема медицинска специалност по Вирусология към МУ – София. Има публикации в български и международни издания на вирусологична тематика. Участва с презентации в Конгреси по микробиология. Проявява интереси в областта на молекулярната и серологичната диагностика, както и в диагностиката на гъбични инфекции. В екипа на Клинична микробиология на Болница е от нейното откриване.
Д-р Ася Бъчварова, лекар-микробиолог Завършва медицина през 1996 г. в МУ-София. Придобива специалност по "Микробиология" през 2001 г. От 1998 до 2007 г. работи като лекар-ординатор и научен сътрудник в Референтна лаборатория по контрол и мониториране на антибиотичната резистентност в НЦЗПБ. От 2007 до 2011 г. работи като лекар-ординатор в лаборатория по Клинична микробиология и вирусология в УБ „Лозенец”. През същия период завежда микробиологична лаборатория на МБАЛ „Вита”. Има публикации в областта на антибиотичната резистентност. Член е на Българската асоциация на микробиолозите и Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести.
Д-р Красимир Стаменов, лекар-специализант по Микробиология Д-р Красимир Стаменов завършва медицина през 2016 г. в Медицински Университет - София. През март 2017 г. е зачислен като редовен специализант в Отделението по Клинична микробиология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Ася Шопска, биолог-микробиолог Завършила е биотехнология през 1993г. в Санкт-Петербург, Русия. Придобива специалност по „Микробиология” през 1999г. – МУ-София. От 1994 до 2009г. работи като биолог - микробиолог в отделение Микробиологична диагностика и болнична хигиена при УМБАЛ „ Света Анна” – София АД. е От март 2009г. е част от екипа на „Клинична микробиология” в МБАЛ „Токуда Болница”.Член е на Българската асоциация на микробиолозите, Клуба на клиничния микробиолог към Дружеството по Микробиология и на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Участва редовно в национални конференции по Клинична микробиология и инфекции, конгреси, курсове за повишаване на следдипломната квалификация и др.
Ст.мед.лаб. Евгения Крумова През 1984 г. завършва медицински колеж – София, а специалност „Медицински лаборант" през 2001 г. МУ- ФОЗ специалност „Управление здравни грижи“. Първоначално работи като мед. лаборант в НЦЗПБ в лаборатория по репродукция и биосинтез на вируси, МБАЛ „Царица Йоанна“ като старши мед. лаборант в лаборатория по вирусология до 2005г. До постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София“ работи в УБ „Лозенец“ – като мед. лаборант в лаборатория по микробиология и вирусология и във ВМА-София като старши мед.лаборант в научно-изследователска лаборатория по микробиология.

Отделението

Клинична микробиология

Изследвания

Профилактика на рак на ши…

Екип

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".