Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Д-р Полина Дакова, началник Клинична патология Д-р Дакова е завършила медицина в МУ-Плевен през 1991 година. Придобива специалност през 1999 година. Има над 20 годишен опит в областта на клиничната патология. Веднага след завършването си работи 2 години в РБ "Бяла Слатина". От 1994 до 2011 е част от екипа на отделението по Клинична патология на УМБАЛСМ "Пирогов". През декември 2011 година заема поста Началник отделение Клинична патология в МБАЛ "Токуда Болница София". Професионалният интерес на д-р Дакова е в сферата на педиатричната патология, невропатология, заболявания на гастроинтестиналната система. Владее английски, френски и руски език.
Проф. д-р Мирослава Кадурина, дмн, дерматолог и венеролог
Проф. д-р Цана Бошнакова, дмн, клиничен патолог
Д-р Христо Мавров, патоанатом Завършил е медицина през 1974 г. в Медицинска Академия – София. Има призната специалност по патологоанатомия от 1983 г. Работил е като ординатор в патологоанатомично отделение на ПОБ „Р. Ангелова” гр. Перник, а в периода 1983 – 2006 г. и като преподавател (последователно младши, старши и главен асистент) към Катедрата по патологична анатомия на МФ на Софийски университет. Бил е ръководител на лабораторията по хирургична патология в Центъра по клинична патология на Александровска болница. Научните му интереси са в областта на онкоурологията и патологията на мъжката полова система. Има над 25 научни публикации в български и чужди медицински списания.
Д-р Чанита Великова, клиничен патолог
Д-р Йордан Кючуков, клиничен патолог
Д-р Иван Галев, клиничен патолог
Ст.кл.лаб. Мария Захариева Завършила е висше образование – първа степен специалист през 1977 г., а през 2002 г. специалността „Мениджмънт в здравоепазването и здравни грижи”, с образователна степен бакалавър. Работила е като старши лаборант в патологоанатомично отделение на Пета градска болница - София. Специализирала е техника на имунохистохимията в централна цитологична лаборатория на Центъра по клинична патология на МБАЛ „Александровска” София.

Отделението

Клинична патология

Изследвания

Център за белодробни фибр…

Екип

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".