Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Клинични пътеки

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск 

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3

Оперативни процедури за задържане на бременност 

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

5

Раждане

6

Грижи за здраво новородено дете

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
12 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
15.2 

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 

18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация 

19.1

Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър 

19.2

Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 

21

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

22

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

23

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит 

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

40.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 

40.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

41.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

42.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

42.2

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

46

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

59

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

63

Лечение на епилептичен статус

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

64.2 

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

77

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

78.2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

80.1

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

80.2

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

81.1

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години 

81.2

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

82 Диагностика на лица с метаболитни нарушения

83

Лечение на лица с метаболитни нарушения 

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

85

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити

86.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

86.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

87.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 
87.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
88.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

88.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 

89.2

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

90.2

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

96

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити 

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години 

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение 

120

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

132 

Кератопластика

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

143

Трансуретрална простатектомия

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност а жлеза и нейните усложнения

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

151

Реконструктивни операции в урологията

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

157

Радикална простатектомия

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

160

Нерадикално отстраняване на матката

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената полови органи

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

179

Оперативни процедури върху апендикс 

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182

Оперативни процедури при хернии

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187

Оперативни процедури върху черен дроб

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195 

Оперативно лечение при остър перитонит

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

206

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

209

Хирургично лечение при травма на главата

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

211 

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

213

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стенa

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

217

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

233

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

236

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

241.1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

241.2

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

242 Диагностика и лечение на левкемии

243

Диагностика и лечение на лимфоми

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични

заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции без нощувка

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има договор с Националната здравноосигурителна каса за изпълнение на следните клинични процедури:

1

Диализно лечение при остри състояния

2

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

 

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

 

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има договор с Националната здравноосигурителна каса за изпълнение на следните амбулаторни процедури:

1

Хрониохемодиализа 

2

Перитонеална диализа с апарат 

3

Перитонеална диализа без апарат

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

5

Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия 
6 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания 
7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболява­ния и при вродени хематологични заболявания
8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия вотуморна терапия и перорална химиотерапия
13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза орна терапия и перорална химиотерапия
14 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека ална химиотерапия
15 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни ме­таболитни заболявания и нарушения на калциево фосфорната обмяна
16 Лечение на тежко протичащи форми на псориазис заболявания и нарушения на калциево фосфорната обмяна
17 Диагностика и лечение на еритродермии > заболявания и нарушения на калциево фосфорната обмяна
18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност лциево фосфорната обмяна
19 Оперативно отстраняване на катаракта
20 Хирургично лечение на глаукома
21 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност ево фосфорната обмяна
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник -EndFragment--> ево фосфорната обмяна
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник -EndFragment--> ево фосфорната обмяна
24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно мускулната система 

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 

26 Амбулаторни хирургични процедури 
27 Специфични изследвания при хематологични заболявания
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 
32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
99 Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека

 

 

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.