Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Клиничен психолог

Кабинетът по клинична психология в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда осигурява специализирана психологична подкрепа на пациентите и техните близки, насочена към улесняване на справянето с болестта, прогнозата и лечението. Това включва психологично консултиране и психотерапия, ориентирани към повишаване качеството на живот, преодоляване на стресогенни ситуации и подобряване на общуването между медицинските специалисти, пациента и неговото обкръжение в контекста на болестта.

Психологична консултация можете да получите във всяко отделение на болницата, в което сте настанени. Тя би могла да бъде проведена в отделението, когато условията го налагат или в кабинета по клинична психология.

Към ДКЦ кабинетът по клинична психология осигурява психодиагностика, психологично консултиране и психотерапия при различни афективни, тревожни, личностови и други психични разстройства.

Консултациите се извършват след предварително записан час на регистратурата.

При необходимост от експертни психиатрични оценки и назначаване на медикаментозно лечение, кабинетът по клинична психология работи в сътрудничество с кабинета по психиатрия.

Александър Георгиев - психолог, психотерапевт

Александър Георгиев завършва бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. - Магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”.Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (0т 2005- 2008 г.). Работи като консултиращ психолог към социални организации. От 2009 г. ръководи екип от специалисти (психолози,социални работници) от позицията на Главен клиничен психолог по проект „Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания",финансиран от механизма на „Европейското Икономическо пространство” в сътрудничество с "Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания”. Съавтор в създаването на „Стандарт за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” (ЦСРИЛОЗ). От 2010 г. е консултант по психотерапия на пациенти с онкологични заболявания по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Повече от 3 години практикува в Консултативен център към АПОЗ като аналитичен онкопсихотерапевт. От 2013 г. – консултант по психотерапия в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин”. От 2016 г. работи като клиничен психолог и онкопсихотерапевт в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, в катедра Обща, експериментална и генетична психология, специалност – Когнитивна психология. Съучредител и член на управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Владее френски език.

Консултира всеки петък от 09:00 до 14:00 часа. с предватително записване на тел.:

02 / 403 40 00
02 / 403 49 33

Тел. за контакт:

0882 933 758

Кабинет № 223, етаж 3, сектор B

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".