Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Комисия за предварителен контрол на клиничните изпитвания

Дейността на Комисията за предварителен контрол на клиничните изпитвания/проучвания за едноцентрови/многоцентрови клинични проучвания/изпитвания към "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД и „Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда“ ЕАД е насочена към защита на правата, безопасността и благополучието на всички участници в клинични изпитвания.

Структура на комисията за предварителен контрол на клиничните изпитвания/проучвания:

Председател:

Проф. Иван Стайков - Председател на КПККИ/П, Началник на Клиника по Неврология и медицина на съня

Зам. председател:

Д-р Веселина Колева-Топова - Заместник-председател на КПККИ/П, Началник Клинична лаборатория

Секретар:

Румяна Горелска - координатор клинични проучвания към "Токуда Център за Клинични Проучвания" АД

Членове:

1. Доц. д-р Наталия Стоева - началник на Клиника по Пневмология

2. Д-р Красимир Орешков - лекар, онколог към Отделение по Медицинска онкология

3. Д-р Розалина Балабанска - Гастроентеролог към Отделение по Гастроентерология

4. Проф. д-р Галина Кирова-Недялкова - Началник на Клиника по Образна диагностика

5. Д-р Желязко Арабаджиев - Началник на Клиника по Медицинска онкология

Комисията провежда редовни заседания два пъти в месеца, на които се разглеждат Уведомления и/или Заявления с пълния брой придружаващи ги документи, внесени до една седмица преди датата на редовното заседание.

Необходимите документи при внасяне на Уведомление за планирано провеждане на клинично изпитване се внасят в Комисията за предварителен контрол на клиничните изпитвания/проучвания преди отправяне на искане за декларацията по чл. 87, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Документите се предоставят на хартиен носител. Необходимо е предоставянето на документите по посочените по-долу точки от 2 до 5 и на електронен носител. Документите са:

1. Уведомление по образец (изтегли уведомлението МБАЛ или ДКЦ) – 2 оргинала

             

Изтегли Уведомлемие МБАЛ               Изтегли Уведомление ДКЦ

2. Резюме на протокола на български език
3. Информация за участниците и форма на информирано съгласие на български език
4. Всяка друга информация, която ще бъде предоставяна на участниците, вкл. рекламни материали
5. Брошура на изследователя/Кратка характеристика на продукта (в случай на клинично изпитване на лекарствен продукт)

Всички необходими документи се предоставят на секретаря на комисията по етика – г-жа Румяна Горелска („Токуда Център за Клинични Проучвания” АД, бул. Никола Вапцаров 51Б, ет. 7, гр. София, 1407).

За допълнителна информация:

„Токуда Център за Клинични Проучвания“ АД 
тел: +359 02 403 4838
е-мейл: rumyana.gorelska@acibademcityclinic.bg

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.