Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Доц. д-р Здравка Демерджиева, дм, началник клиника по Дерматология и венерология Доц. Демерджиева е завършила медицина през 1992 година в МУ - София. Придобива специалност "Дерматология и венерология" през 1997 година. През 2007 г. защитава степен "доктор по Медицина". Работила е 17 години в УМБАЛ "Александровска", като е завеждала Детски кожен кабинет към Катедрата по Дерматология и Венерология. От юли 2010 г. е част от екипа на Болница Токуда, където след конкурс оглавява отделението по Дерматология и венерология.
Доц. Демерджиева е специализирала "Детска дерматология" в Манчестър, Великобритания през 2006 г. Има многобройни участия в национални и международни конференции и симпозиуми. Носител е на наградата на X-тата Юбилейна национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие, както и на Награда за постерна сесия на EADV - Rhodos за 2002 г.
Чл.-кор. проф. д-р Николай Цанков, дмн, консултант на клиника по Дерматология и венерология Консултант на клиника по дерматология и венерология в МБАЛ "Токуда Болница София". Член на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински Университет - София. Член - кореспондент на Българската Академия на Науките.

Висше образование - Медицински факултет - София /1968/
Специалност по кожни и венерически болести /1977/
Асистент (1974)
Старши асистент (1979)
Главен Асистент (1981)
Доцент (1990)
Професор в катедра по дерматология и венерология (1997)
Специализация в Медицински факултет “Lariboisier”, болница “Saint Louis” - Париж (1980)
Дисертация за “Кандидат на медицинските науки” на тема “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми” (1979)
Дисертация за “Доктор на медицинските науки” на тема “Медикаментозна терапия на Псориазис вулгарис - рискови и перспективни тенденции” (1995)
Ръководител на Катедрата по дерматология и венерология от 1996
Заместник декан (1995-1999) и декан (от 1999) на Медицински факултет
Владее френски, английски, руски и сърбохърватски езици

Научна и преподавателска дейност:

Лекционен курс по дерматология и венерология, пред студенти - медици и стоматолози и пред специализиращи лекари в медицински университет - София
Лекции в чужбина - Атина , Белград, Вашингтон, Женева , Мюнхен, Малта, Орландо, Филаделфия, Париж, Цюрих.
Ръководител на специализанти /4/, докторанти /6/ и защитени дисертации /4/
Член на редколегията на научните списания “Дерматология и венерология” - София, “Медицинска практика” - София, “Revue européenne de Dermatologie et de MST ” /Париж/, “ Clinics in Dermatology ” (Филаделфия), “ Archives of Dermatology ” (Чикаго), “ European Journal of Dermatology ” (Лион)
Главен редактор на CEEDVA (Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association) Bulletin
Участие в научни форуми в България и чужбина
Авторски монографии - 2
Участие в монографии - 7
Участие в монографии в чужбина - 2

Публикации - над 350 в български и международни научни издания

Членство в научни организации:

Председател на Българското Дерматологично Дружество
Член на борда на Европейската Академия по дерматология и венерология
Чуждестранен асистент на Медицински факултет, Lariboisier - Saint Louis - Париж
Член-кореспондент на Френското дерматологично дружество
Почетен член на Чешското, Югославското, Македонското, Полското, Румънското, Швейцарското и Сръбското дерматологични дружества
От 12 октомври 2016 г. почетен член на Френското дерматологично дружество
Специализиран научен съвет по дерматология, венерология, инфециозни болести,епидемиология,паразитология и хелминтология при ВАК
Председател на фондация “Проф. Богомил Берон"
Член на борда на МБАЛ”Александровска болница” ЕАД
Национален консултант по дерматология и венерология
Лекар на годината за 2005 г.

На 11 април 2014 г., по време на 20-я конгрес на Чешката Академия по Дерматология, на тържествена церемония в аулата на Карловия Университет, гр. Прага, Председателят на Българското Дерматологично Дружество – Член Кореспондент Проф. Николай Цанков бе удостоен с почетно членство към Чешката Академия по Дерматология.
Това е четиринадесето поредно почетно членство за Чл. Кор. Проф. Николай Цанков в дерматологични дружества и академии в Европа и САЩ.
Д-р Людмила Попова, дерматолог и венеролог Завършва медицина през 1996 г. в МУ - София. Има призната специалност Дерматология и венерология от 2004г. В Болница Токуда е от откриването ѝ.

Професионални интереси

Клинична ѝ педиатрична дерматология - диагностика и лечение на болести по кожата, ноктите и косата при деца и възрастни.
Дерматохирургия - над 15 годишен опит в областта на диагностика и лечение на злокачествени образувания на кожата. Проведени специализации в областта на онкодерматологията във Франция, Асута болница Израел, клиника по пластична хирургия "Санитас" Израел, Национален онкологичен център София, клиника по пластично-възстановителна и естетична медицина София.
Естетична дерматология - дългогодишен опит от ежегодни международни обучения за придобиване и развитие на умения при третиране на белези на стареенето, както и новите техники за корекцията им. В продължение на 3 години е обучаващ на лекари - дерматолози в приложение на дермални филтри и ботулинов токсин.
Доц. д-р Развигор Дърленски, дм, дерматолог и венеролог Доц. д-р Развигор Дърленски, дм е роден в гр. Добрич през 1980 г. Завършва медицина с отличие в Медицински Университет-София през 2005 година. Специализира в Катедрата по кожни и венерически болести в София. През 2010 придобива специалност по дерматология и венерология. През 2010 г. защитава научна дисертация на тема “Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата” и придобива образователна и научна степен “Доктор по медицина”. През 2014 година е избран за доцент в Медицински факултет на Тракийски университет. Специализирал е в Университетската клиника по кожни болести към LMU – Мюнхен, Германия (2010), Университетската клиника по дерматология и алергология – Charite, Берлин, Германия (2007/2008), в Университетската клиника по дерматология и алергология Schwabing – Мюнхен, Германия (2004). Член е на: Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, Европейска академия по алергология и клинична имунология, Българското дружество по алергология, Международното дружество по фармакология и физиология на кожата, Европейско дружество по контактен дерматит, Съюз на учените в България, Национално българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина. Специалните интереси на д-р Дърлеснки са в областта на алергичните кожни реакции и заболявания, екземи, атопичния дерматит, синдрома на чувствителната кожа, кожните прояви при вътрешни болести и лекарствените кожни реакции и нежеланите реакции от козметика.
Д-р Иван Богданов, дм, дерматолог и венеролог Завършва 1-ви цикъл на медицинско образование в Университет “Жозеф Фурие” Гренобъл, Франция през 2000 г. Завършва медицина в МУ-София през 2006 г. През 2013 г. д-р Богданов придобива научна степен "Доктор по медицина" в МУ-София с дисертация на тема: „Комбиниран климатолечебен метод в терапията на псориазис”. Специализира в Университетска болница „Сейнт Луи” – Париж, Франция и в London Clinic, Великобритания. Редовен специализант в Токуда Болница София от 2010 до 2014 г., Специалност Дерматология и венерология придобива през 2014 г. От 2006 до 2008 г. работи като волунтиер в Клиника по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска”. Редовен докторант в МУ-София, Катедра по дерматология и венерология от 2009 до 2011 г. От 2010 г. е част от екипа на Клиниката по Дерматология и Венерология в Токуда Болница София. Председател на фондация "Псориазис" от 2010 г. Автор и собственик на сайтовете: www.prodermaclub.com, www.dermahelp.com (до 2012 г.), автор на www.bg-derm.org, www.bg-pso.org, www.basord.com. Стипендиант на European Academy of Dermatology and Venereology – Michael Hornstein Memorial Scholarship, 20th EADV Congress 2011, Лисабон, Португалия, International Society of Dermatology – 10th International Congress of Dermatology, 2009, Прага, Чехия, American Academy of Dermatology - 68th Annual meeting of AAD, 2010, Маями, Флорида, САЩ и Agence Universitaire de Francophonie – 2009-2010, Hospital Saint Louis, Париж Франция. Автор на редица научни статии и публикации, съавтор и редактор на книги.
Член на Европейското дружество по дерматология и венерология, Член на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество.
Д-р Бисера Котевска, дм, дерматолог и венеролог Д-р Бисера Котевска Трифунова завършва специалност Медицина в Медицински Университет - София. През 2016 г. завършва специализация по дерматология и венерология в Токуда болница - София. През 2018 г. д-р Котевска придобива научна степен "Доктор по медицина" в Аджибадем Ситиклиник Токуда болница с дисертация на тема: „ Алергичен контактен дерматит в детска възраст- особености в : етиопатогенезата, клиничната картина, диагностиката и профилактиката“. През 2014 г. д-р Котевска печели награда от Европейската академия по дерматология и венерология, Белград, Сърбия. През 2015 г. има награда за най-добро представяне по време на обучение за приложение на лазерна терапия в Триест, Италия. Д-р Котевска се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в Будапеща, Амстердам, Мюнхен, Залцбург, Белград, Триест, Копенхаген в областта на естетичната медицина и клинична дерматология.
Д-р Бисера Котевска е преминала следните допълнителни курсове и сертификации:, Дерматоcкопия, Фотодинамична терапия, Инжектиране на ботулинов токсин, Инжектиране на хиалуронова киселина, Fraxel laser, CO2 laser, Palomar, Nd:YAG., Дерматохирургия, Дерматохистопатология. Професионалните интереси на д-р Котевска са в областта на педиатрична дерматология, кожни алергии в детска възраст, раковите кожни заболявания.
Член е на: Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, women's dermatologic society.
Д-р Котевска участва ежегодно във всички значими дерматологични конгреси както в страната, така и в чужбина.
Д-р Маргарита Къчева, FEBDV, дерматолог и венеролог Д-р Маргарита Къчева завършва медицина с отличие през 2014 г. в Медицински Университет София. От 2015 г. е част от екипа на Клиника по Кожни и Венерически болести при Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. През 2017 г. е зачислена като докторант към Медицински Университет София за придобиване на научна степен „Доктор по медицина“.
През 2018 г. провежда специализация по Дерматохистопатология в Университетска Болница Цюрих, Швейцария.
През 08.2019 г. полага успешно изпита на Европейския борд по дерматовенерология (EBDV), чиято цел е постигане на висок стандарт на дерматовенерологична помощ във всички европейски страни. Д-р Къчева получава най-високото отличие на борда - титлата Fellow of European board of dermatology and venereology (FEBDV).
Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2016 година участва в Академия по лазерни технологии: опериране и приложения на CO2 laser, Pulsed-dye laser, Nd:YAG laser, e-two sublime and sublative radiofrequency в Марбея, Испания. През 2017 г. е стипендиант на Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Женева, Швейцария. През юни 2018 г. провежда обучение по дерматохистопатология в Университетска Болница Гент, Белгия. През декември 2018 г. провежда обучение по сексуално трансмисивни болести в Университетска Болница Амстердам, Холандия. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на клиничната и педиатрична дерматология, сексуално трансмисивни болести, онкодерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тези области ежегоднo посещава международни конгреси и курсове. Член е на Българското Дерматологично Дружество и Европейската Академия по Дерматология и Венерология.
Д-р Димитър Черкезов, лекар-специализант по дерматология и венерология Д-р Димитър Черкезов е роден през 1990 г. в гр. Кърджали. Провежда първия цикъл на медицинското си образование от 2009 до 2013 г. в Университет Фридрих Шилер, Йена, Германия. Завършва медицина с отличие през 2017 г. в Медицински Факултет на Софийски Универистет „Св. Климент Охридски“. От 2017 г. е специализант в Клиниката по Дерматология и венерология на Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. През 2020 г. завършва с отличие в Медицински Университет – София втора магистратура със специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Д-р Черкезов усъвършенства своите знания и умения на различни български и международни семинари и конгреси, сред които редица такива на Българското Дерматологично Дружество, Европейската и Американската Академия по Дерматология и Венерология. Преминал е практически обучения в Белгия, Франция, САЩ, Чехия, Грузия и Германия. Д-р Черкезов е автор и съавтор на над 15 научни публикации в сферата на дерматовенерологията, общественото здраве и здравния мениджмънт. Професионалните му интереси са в сферата на хроничните кожни болести, алергодерматозите, автоимунните дерматози, онкодерматохирургия и кожните прояви при вътрешните болести. Член е на Българско Дерматологично Дружество (БДД), Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV). Владее български, английски и немски език.
Д-р Сáмер Шокър, лекар-специализант по дерматология и венерология Д-р Сáмер Шокър е роден в гр. Варна през 1991 г. Завършва медицина с отличие през 2017 г. в Медицински Университет Варна. От 2018 г. е специализант в Клиниката по Дерматология и венерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. Д-р Шокър усъвършенства своите знания и умения на различни български и международни форуми, сред които редица такива на Българското Дерматологично Дружество, Европейската и Американската Академия по Дерматология и Венерология. Провеждал е практически обучения в САЩ, Италия, Дания, Ливан и Франция. Д-р Шокър е автор и съавтор на над 10 научни публикации в сферата на дерматологията и венерологията. Професионалните му интереси са в сферата на алергодерматозите, автоимунните дерматози, лазерната терапия, онкодерматохирургия и естетичната дерматология. Член е на Българско Дерматологично Дружество (БДД), Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Европейското Общество за Лазери и Лазерна Терапия (ESLD). Владее български, английски и арабски език.
Д-р Балкис Ел Дарауиш, лекар-специализант по дерматология и венерология Д-р Балкис Ел Дарауиш е родена в град София през 1992 г. Завършва медицина през 2017 г. в Медицински Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 2018 г. е специализант в Клиниката по Дерматология и венерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Д-р Ел Дарауиш ежегодно усъвършенства познанията си на множество теоретични и практически семинари и конгреси в страната и чужбина, сред които такива на Българското Дерматологично Дружество, Европейската Академия по Дерматология и Венерология и други.
Участва като автор и съавтор в над 10 научни публикации в сферата на дерматологията и венерологията.
Професионалните ѝ интереси са в сферата на дерматохирургия, автоимунни дерматози, сексуално трансмисивни болести, кожни прояви при вътрешни болести и естетична дерматология.
Член е на Българско Дерматологично Дружество (БДД) и Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV).
Владее български, английски, немски и френски език.
Д-р Габриела Григорова, лекар-специализант по Дерматология и Венерология Д-р Габриела Григорова е родена в гр. София през 1993 г. Завършва Медицина през 2018 г. в Медицински Университет София. От 2019 г. е специализант в Клиниката по Дерматология и Венерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, гр. София.
Д-р Григорова усъвършенства своите знания и умения на различни български и международни обучения, лекции и форуми, сред които редица такива на Българското Дерматологично Дружество, Европейската Академия по Дерматология и Венерология. В края на на 2019 г. взима участие в курс по миниинвазивна хирургия на кожа с техника GMV, Plexr, а в началото на 2020 г. обучение за работа с различни видове DEKA- лазери. Професионалните и интереси са в сферата на псориазис, акне, дерматоскопия и естетична дерматология. Член е на Българско Дерматологично Дружество (БДД), Европейска Академия по Дерматология и Венерология (EADV).
Владее български, английски, немски и руски език.

Отделението

Дерматология и Венерологи…

Преглед при дерматолог

Детска дерматология

Eстетична дерматология

Дерматохирургия

Корекция на отпусната кож…

Фототерапия

Дневен център за лечение …

Микология

Венерология

Алергология

Стационар

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.