Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Доц. д-р Здравка Демерджиева, дм, началник клиника по Дерматология и венерология Доц. Демерджиева е завършила медицина през 1992 година в МУ - София. Придобива специалност "Дерматология и венерология" през 1997 година. През 2007 г. защитава степен "доктор по Медицина". Работила е 17 години в УМБАЛ "Александровска", като е завеждала Детски кожен кабинет към Катедрата по Дерматология и Венерология. От юли 2010 г. е част от екипа на Болница Токуда, където след конкурс оглавява отделението по Дерматология и венерология.
Доц. Демерджиева е специализирала "Детска дерматология" в Манчестър, Великобритания през 2006 г. Има многобройни участия в национални и международни конференции и симпозиуми. Носител е на наградата на X-тата Юбилейна национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие, както и на Награда за постерна сесия на EADV - Rhodos за 2002 г.
Чл.-кор. проф. д-р Николай Цанков, дмн, консултант на клиника по Дерматология и венерология Консултант на клиника по дерматология и венерология в МБАЛ "Токуда Болница София". Член на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински Университет - София. Член - кореспондент на Българската Академия на Науките.

Висше образование - Медицински факултет - София /1968/
Специалност по кожни и венерически болести /1977/
Асистент (1974)
Старши асистент (1979)
Главен Асистент (1981)
Доцент (1990)
Професор в катедра по дерматология и венерология (1997)
Специализация в Медицински факултет “Lariboisier”, болница “Saint Louis” - Париж (1980)
Дисертация за “Кандидат на медицинските науки” на тема “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми” (1979)
Дисертация за “Доктор на медицинските науки” на тема “Медикаментозна терапия на Псориазис вулгарис - рискови и перспективни тенденции” (1995)
Ръководител на Катедрата по дерматология и венерология от 1996
Заместник декан (1995-1999) и декан (от 1999) на Медицински факултет
Владее френски, английски, руски и сърбохърватски езици

Научна и преподавателска дейност:

Лекционен курс по дерматология и венерология, пред студенти - медици и стоматолози и пред специализиращи лекари в медицински университет - София
Лекции в чужбина - Атина , Белград, Вашингтон, Женева , Мюнхен, Малта, Орландо, Филаделфия, Париж, Цюрих.
Ръководител на специализанти /4/, докторанти /6/ и защитени дисертации /4/
Член на редколегията на научните списания “Дерматология и венерология” - София, “Медицинска практика” - София, “Revue européenne de Dermatologie et de MST ” /Париж/, “ Clinics in Dermatology ” (Филаделфия), “ Archives of Dermatology ” (Чикаго), “ European Journal of Dermatology ” (Лион)
Главен редактор на CEEDVA (Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association) Bulletin
Участие в научни форуми в България и чужбина
Авторски монографии - 2
Участие в монографии - 7
Участие в монографии в чужбина - 2

Публикации - над 350 в български и международни научни издания

Членство в научни организации:

Председател на Българското Дерматологично Дружество
Член на борда на Европейската Академия по дерматология и венерология
Чуждестранен асистент на Медицински факултет, Lariboisier - Saint Louis - Париж
Член-кореспондент на Френското дерматологично дружество
Почетен член на Чешското, Югославското, Македонското, Полското, Румънското, Швейцарското и Сръбското дерматологични дружества
От 12 октомври 2016 г. почетен член на Френското дерматологично дружество
Специализиран научен съвет по дерматология, венерология, инфециозни болести,епидемиология,паразитология и хелминтология при ВАК
Председател на фондация “Проф. Богомил Берон"
Член на борда на МБАЛ”Александровска болница” ЕАД
Национален консултант по дерматология и венерология
Лекар на годината за 2005 г.

На 11 април 2014 г., по време на 20-я конгрес на Чешката Академия по Дерматология, на тържествена церемония в аулата на Карловия Университет, гр. Прага, Председателят на Българското Дерматологично Дружество – Член Кореспондент Проф. Николай Цанков бе удостоен с почетно членство към Чешката Академия по Дерматология.
Това е четиринадесето поредно почетно членство за Чл. Кор. Проф. Николай Цанков в дерматологични дружества и академии в Европа и САЩ.
Д-р Людмила Попова, дерматолог и венеролог Завършва медицина през 1996 г. в МУ - София. Има призната специалност Дерматология и венерология от 2004г. В Болница Токуда е от откриването ѝ.

Професионални интереси

Клинична ѝ педиатрична дерматология - диагностика и лечение на болести по кожата, ноктите и косата при деца и възрастни.
Дерматохирургия - над 15 годишен опит в областта на диагностика и лечение на злокачествени образувания на кожата. Проведени специализации в областта на онкодерматологията във Франция, Асута болница Израел, клиника по пластична хирургия "Санитас" Израел, Национален онкологичен център София, клиника по пластично-възстановителна и естетична медицина София.
Естетична дерматология - дългогодишен опит от ежегодни международни обучения за придобиване и развитие на умения при третиране на белези на стареенето, както и новите техники за корекцията им. В продължение на 3 години е обучаващ на лекари - дерматолози в приложение на дермални филтри и ботулинов токсин.
Доц. д-р Развигор Дърленски, дм, дерматолог и венеролог Доц. д-р Развигор Дърленски, дм е роден в гр. Добрич през 1980 г. Завършва медицина с отличие в Медицински Университет-София през 2005 година. Специализира в Катедрата по кожни и венерически болести в София. През 2010 придобива специалност по дерматология и венерология. През 2010 г. защитава научна дисертация на тема “Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата” и придобива образователна и научна степен “Доктор по медицина”. През 2014 година е избран за доцент в Медицински факултет на Тракийски университет. Специализирал е в Университетската клиника по кожни болести към LMU – Мюнхен, Германия (2010), Университетската клиника по дерматология и алергология – Charite, Берлин, Германия (2007/2008), в Университетската клиника по дерматология и алергология Schwabing – Мюнхен, Германия (2004). Член е на: Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, Европейска академия по алергология и клинична имунология, Българското дружество по алергология, Международното дружество по фармакология и физиология на кожата, Европейско дружество по контактен дерматит, Съюз на учените в България, Национално българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина. Специалните интереси на д-р Дърлеснки са в областта на алергичните кожни реакции и заболявания, екземи, атопичния дерматит, синдрома на чувствителната кожа, кожните прояви при вътрешни болести и лекарствените кожни реакции и нежеланите реакции от козметика.
Д-р Иван Богданов, дм, дерматолог и венеролог Завършва 1-ви цикъл на медицинско образование в Университет “Жозеф Фурие” Гренобъл, Франция през 2000 г. Завършва медицина в МУ-София през 2006 г. През 2013 г. д-р Богданов придобива научна степен "Доктор по медицина" в МУ-София с дисертация на тема: „Комбиниран климатолечебен метод в терапията на псориазис”. Специализира в Университетска болница „Сейнт Луи” – Париж, Франция и в London Clinic, Великобритания. Редовен специализант в Токуда Болница София от 2010 до 2014 г., Специалност Дерматология и венерология придобива през 2014 г. От 2006 до 2008 г. работи като волунтиер в Клиника по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска”. Редовен докторант в МУ-София, Катедра по дерматология и венерология от 2009 до 2011 г. От 2010 г. е част от екипа на Клиниката по Дерматология и Венерология в Токуда Болница София. Председател на фондация "Псориазис" от 2010 г. Автор и собственик на сайтовете: www.prodermaclub.com, www.dermahelp.com (до 2012 г.), автор на www.bg-derm.org, www.bg-pso.org, www.basord.com. Стипендиант на European Academy of Dermatology and Venereology – Michael Hornstein Memorial Scholarship, 20th EADV Congress 2011, Лисабон, Португалия, International Society of Dermatology – 10th International Congress of Dermatology, 2009, Прага, Чехия, American Academy of Dermatology - 68th Annual meeting of AAD, 2010, Маями, Флорида, САЩ и Agence Universitaire de Francophonie – 2009-2010, Hospital Saint Louis, Париж Франция. Автор на редица научни статии и публикации, съавтор и редактор на книги.
Член на Европейското дружество по дерматология и венерология, Член на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество.
Д-р Бисера Котевска, дм, дерматолог и венеролог Д-р Бисера Котевска Трифунова завършва специалност Медицина в Медицински Университет - София. През 2016 г. завършва специализация по дерматология и венерология в Токуда болница - София. През 2018 г. д-р Котевска придобива научна степен "Доктор по медицина" в Аджибадем Ситиклиник Токуда болница с дисертация на тема: „ Алергичен контактен дерматит в детска възраст- особености в : етиопатогенезата, клиничната картина, диагностиката и профилактиката“. През 2014 г. д-р Котевска печели награда от Европейската академия по дерматология и венерология, Белград, Сърбия. През 2015 г. има награда за най-добро представяне по време на обучение за приложение на лазерна терапия в Триест, Италия. Д-р Котевска се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в Будапеща, Амстердам, Мюнхен, Залцбург, Белград, Триест, Копенхаген в областта на естетичната медицина и клинична дерматология.
Д-р Бисера Котевска е преминала следните допълнителни курсове и сертификации:, Дерматоcкопия, Фотодинамична терапия, Инжектиране на ботулинов токсин, Инжектиране на хиалуронова киселина, Fraxel laser, CO2 laser, Palomar, Nd:YAG., Дерматохирургия, Дерматохистопатология. Професионалните интереси на д-р Котевска са в областта на педиатрична дерматология, кожни алергии в детска възраст, раковите кожни заболявания.
Член е на: Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, women's dermatologic society.
Д-р Котевска участва ежегодно във всички значими дерматологични конгреси както в страната, така и в чужбина.
Д-р Маргарита Къчева, FEBDV, дерматолог и венеролог Д-р Маргарита Къчева завършва медицина с отличие през 2014 година в Медицински Университет София. От 2015 г. е специализант в Клиника по Кожни и Венерически заболявания при Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. През 2017 година е зачислена като докторант към Медицински Университет София за придобиване на научна степен „Доктор по медицина“. През 2018 година провежда специализация по Дерматохистопатология в Университетска Болница Цюрих, Швейцария.
Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2016 година участва в Академия по лазерни технологии: опериране и приложения на CO2 laser, Pulsed-dye laser, Nd:YAG laser, e-two sublime and sublative radiofrequency в Марбея, Испания. През 2017 година е стипендиант на Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Женева, Швейцария. Юни 2018г. провежда обучение по дерматохистопатология в Университетска Болница Гент, Белгия. Декември 2018г. провежда обучение по сексуално трансмисивни болести в Университетска Болница Амстердам, Холандия. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на педиатричната дерматология, дерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тези области ежегоднo посещава международни конгреси и курсове.
Член е на Българското Дерматологично Дружество и Европейската Академия по Дерматология и Венерология.
През 08.2019 г. след успешно преминаване на изпита на Европейския борд по дерматовенерология (EBDV), получава най-високото отличие на борда - титлата Fellow of European board of dermatology and venereology (FEBDV).
В началото на декември 2019 г. успешно полага изпит за специалност дерматология и венерология.

Отделението

Дерматология и Венерологи…

Преглед при дерматолог

Детска дерматология

Eстетична дерматология

Дерматохирургия

Корекция на отпусната кож…

Фототерапия

Дневен център за лечение …

Микология

Венерология

Алергология

Стационар

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".