Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Подаване на документи

Процедура по подаване на документи за провеждане на клинично проучване/изпитване в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД и „Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда“ ЕАД

I. Администриране на договор

за клинично проучване/изпитване в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД и „Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда“ ЕАД – чрез „Токуда Център за Клинични Проучвания“ АД (ТЦКП)

Възложителят подава на електронен адрес tcrc@acibademcityclinic.bg попълнено заявление за провеждане на клинично проучване/изпитване с приложения. 

1. Образец на заявление 

Изтеглете от тук. 

Списък с приложения 

  • Проектодоговори с  Институция и Главен изследовател
  • Проектодоговори със специалисти от други области, различни от специалността на Главния изследовател, ако са предвидени
  • Общ бюджет за един пациент, разпределен по визити
  • Протокол на клиничното проучване/изпитване и синопсис
  • Декларация/писмо за необходимото оборудване, съгласно Наредба № 31/2007 г. за определяне правилата за добра клинична практика
  • Декларация/писмо за съгласие по чл. 87, ал. 3 от ЗЛПХМ
  • Описание на метода  за възстановяване на транспортни или други разходи на участниците, в случай, че не е включено в проектодоговорите
  • Застраховка, съгласно ЗЛПХМ и ЗМИ 

*Подадената документация се администрира от „Токуда Център за Клинични Проучвания“ АД.

2. Такси

За информация за наличните такси се обърнете към:

„Токуда Център за Клинични Проучвания“ АД 
тел: +359 02 403 4831, +359 02 403 4838
е-мейл: tcrc@acibademcityclinic.bg

II. Процедура

Комисия за предварителен контрол на клиничните изпитвания/проучвания (КПККИ/П)

Главният изследовател уведомява КПККИ/П за планирано провеждане на клинично проучване преди отправяне на искане за документа по чл. 87, ал. 3 от ЗЛПХМ. Процедурата за получаване на писмено съгласие от ръководителя на лечебното заведение стартира с внасяне на уведомлението до КПККИ/П и следните документи:

1. Уведомление – 2 оригинала (образец на КПККИ/П, виж иконата долу)
                                   
Изтегли Уведомление МБАЛ                         Изтегли Уведомление ДКЦ

2. Резюме на протокола на български език
3. Брошура на изследователя
4. Информация за участника и форма на информирано съгласие на български език
5. Всяка друга информация, която се предоставя на участниците, вкл. рекламни материали

Документите се представят на хартиен носител, а тези по точки от 2 до 5 и на електронен.                                             

За допълнителна информация:

„Токуда Център за Клинични Проучвания“ АД 
тел: +359 02 403 4838
е-мейл: rumyana.gorelska@acibademcityclinic.bg

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.