Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Лечение на заболяванията на ларинкса и шията

Гласът е основно средство за комуникация и изпълнява важна социална функция. При туморно заболяване на ларинкса гласът може да се загуби частично или напълно.

Важно! При определени тумори на ларинкса провеждането на микроларингохирургия, която се извършва в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, допринася за цялостното възстановяване на гласовите качества.

Какво представлява заболяването тумор на ларинкса?

Туморът на ларинкса е сравнително често заболяване в рискови групи, подложени на действието на дразнещи вещества, химични и физични агенти, хронични възпаления на горните дихателни пътища и др.

При това заболяване нормални клетки от ларингеалната покривна лигавица се израждат в туморни клетки, т.е. в такива клетки, които се делят безконтролно и не носят никаква функционална или структурна полза за организма.

Защо е необходимо да постъпите в болница?

Необходимостта за постъпване в болница се налага за доказване наличието на малигнен тумор на ларинкса, фаринкса и шията и предприемане на съответно лечение.

Как се лекува онкологично новообразувание на ларинкса и неговите метастази в Болница Токуда?

Хирургичното лечение има за цел премахване на туморното образувание. При началните тумори на ларинкса изцяло се премахва туморът и в зависимост от резултата на хистологичното изследване на тумора се определя по-нататъшната лечебна стратегия.

В случай, че има данни за израждане на клетките от взетия материал, може да се наложи друга оперативна намеса, за която ще получите допълнителна информация.

При напредналите стадии се налага по-комплексна оперативна интервенция.

Гласът не е функция само на ларинкса и при обучението Ви може да се научите да говорите добре и разбираемо и да изпълнявате ежедневните си задължения. При по-разширена операция възможността на обучение за говорене е затруднено и тогава Вие може да ползвате ларингофон, който ще Ви позволи да контактувате с околните.

Лъчева, химиотерапия и имунотерапия

След уточняване на заболяването и стадия му, ние Ви го представяме на съвместно обсъждане с лъчетерапевт и химиотерапевт за постигане на туморен контрол. Може да се наложи допълнително лъчетерапия и химиотерапия.

Лъчетерапията най-често се провежда след оперативното лечение, но при някои от случаите тя може да бъде първа и да последва оперативното лечение.

В зависимост от вида на тумора и неговото развитие, може да се наложи да се проведе само лъчетерапия. Химиотерапията и имунотерапията се използват допълнително при някои от видовете тумори, за постигане на добри резултати. 

Лечение и прогноза

Възможностите за лечение и прогноза зависят от разпространението на тумора – дали е само в рамките на органа или засяга и други съседни области, наличие на разсейки, възраст, общо състояние на пациента и вид на тумора.

След провеждане на лечението (хирургично, лъчелечение, химиотерапия или комбинирано), пациентите подлежат на редовни контролни прегледи, при които се следи дали заболяването е под контрол или не.

Клинични пътеки

Вижте списък с клиничните пътеки за лечение в болнични условия, по които Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има договор с Националната здравноосигурителна каса.

вижте списъка

Отделението

Уши-Нос-Гърло

Преглед при УНГ специалис…

Лечение в болница

Лечение на затруднено нос…

Лечение на заболяванията …

Намаление на слуха

Лечение на хронични болес…

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".