Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Обслужване на пациенти

Пациентите се насочват към Спешно отделение с екипи и медицински транспорт на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или се самонасочват и пристигат със собствен или друг вид транспорт.

Не е необходимо пациентите да се обаждат предварително на телефоните 02/403 4112 или на телефон 02/403 4150 преди да посетят Спешно отделение. За преглед в Спешно отделение не е необходимо записване на час. Тези телефони се използват за допълнителна информация.

При постъпване в Спешно отделение пациентите трябва се регистрират на регистратура Спешно отделение. След медицинския триаж се преценява дали състоянието на пациента е спешно и редът на извършване на прегледи и манипулации се определя според триажната категория (степента на спешност).


Спешен пациент е всеки, при който е налично спешно състояние

Спешно състояние е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, увреждане или друго състояние или обстоятелство, също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични и функционални увреждания в жизненоважни функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински  действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациенти.


Животозастрашаващи състояния и ситуации, изискващи спешна медицинска помощ са:


     1. Всички състояния, свързани с нарушаване на съзнанието
     2. Състояния с нарушения в дишането
     3. Състояния с обилни кръвоизливи
     4. Състояния с гърчове
     5. Злополуки, политравми
     6. Състояния с остра болка в гърдите и/или корема и нестабилни хемодинамични показатели
     7. Започващо раждане или аборт

Медицинският триаж е процес на разпределение (сортировка) на пациентите, чрез определяне на медицинския приоритет, в зависимост от степента на спешност. Той се базира на обективни показатели - оценка на ниво на съзнание, артериално налягане, пулс, кислородна сатурация, наличие на кървене и др. Медицинският триаж се извършва от медицинска сестра или лекар.


В България има определени три триажни категории:
1. Критичен спешен пациент (код червено) - обслужва се веднага с приоритет
2. Нестабилен/потенциално нестабилен пациент (код жълто) - пациентът се обслужва до 30 мин.
3. Стабилен спешен пациент (код зелено) - пациентът се обслужва до 120 мин. Всички пациенти с назначени манипулации са в тази група и трябва да изчакат, колкото е необходимо.

Пациентите се обслужват в залата на Спешно отделение не по реда на пристигане, а спрямо триажната категория, в която попадат.

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".