Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Интердисциплинарен симпозиум

Интердисциплинарен симпозиум

Захарен диабет, метаболитен синдром и хипотиреоидизъм: взаимовръзки и терапевтични подходи за редукция на сърдечносъдовия риск

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ет. 9, Аула, 14 юни 2019 г., 10:00 – 18:00 ч.

Резюмета:

Д-р Лъчезар Лозанов: Асоциация между висцерално затлъстяване, метаболитнен синдром и тиреоидна дисфункция

Проф.Сабина Захариева: Артериална хипертония и захарен диабет

Проф. Мария Орбецова: Дислипидемии: значение на липидните фракции в атерогенезата

Проф. Милена Станева: Промени в съдовата стена на периферните артерии при диабетна ангиопатия

Д-р Радин Цонев: Неалкохолна чернодробна болест, инсулинова резистентност и захарен диабет

Проф. Иво Петров, д-р Ивета Ташева, д-р Александра Чернева, д-р Петър Поломски: Перкутанна реваскуларизация на пациенти с мултифокална атеросклероза и захарен диабет

Д-р Васил Трайков: Предсърдно мъждене и затлъстяване - патогенетична връзка и значение на терапевтичния подход

Проф. Боян Лозанов: Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус върху миокардните нарушения

 

 Програма

9.15-10.00 Регистрация на участниците

10.00 - 10.10 Октрикване на симпозиума

ПЪРВА СЕСИЯ

Модератори: Проф. Боян Лозанов, проф. Милена Станева

10.10 - 10.30 Асоциация между висцерално затлъстяване, метаболитнен синдром и тиреоидна дисфункция
Д-р Лъчезар Лозанов, д.м., Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

10.30 - 10.50 Артериална хипертония и захарен диабет
Проф.Сабина Захариева, Клиничен Център по Ендокринология, МУ-София

10.50 - 11.10 Дислипидемии: значение на липидните фракции в атерогенезата
Проф. Мария Орбецова, Клиника по Ендокринология, МУ-Пловдив

11.10 - 11.30 Промени в съдовата стена на периферните артерии при диабетна ангиопатия
Проф. Милена Станева, Клиника по Ангиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

11.30 - 11.50 Неалкохолна чернодробна болест, инсулинова резистентност и захарен диабет
Д-р Радин Цонев, Клиника по Гастроентерология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

11.50 - 12.40 Синергичен подход в лечението на ЗД-Т2: гликемичен контрол и кардиопротекция
Фирменa презентация (“Бьорингер-Ингелхайм“, България)

12.40 - 13.30 - ОБЕДНА ПАУЗА

ВТОРА СЕСИЯ

Модератори: Проф. Лъчезар Гроздински, д-р Лъчезар Лозанов

13.30 - 14.20 Съвременни методи за инсулиново лечение при захарен диабет
Фирмена презентация („Ново Нордиск“)

14.20 - 14.40 Перкутанна реваскуларизация на пациенти с мултифокална атеросклероза и захарен диабет
Проф. Иво Петров, д-р Ивета Ташева, д-р Александра Чернева, д-р Петър Поломски, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

14.40 - 15.00 Захарен диабет и мултифокална атеросклероза
Проф.д-р Лъчезар Гроздински, д.м.н, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

15.00 - 15.20  Предсърдно мъждене и затлъстяване - патогенетична връзка и значение на терапевтичния подход
Д-р Васил Трайков, Клиника по Кардиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15.20 - 15.40 Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус върху миокардните нарушения
Проф. Боян Лозанов, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15.40 - 16.00 КАФЕ ПАУЗА

ТРЕТА СЕСИЯ

 Модератори: Проф. Боян Лозанов, Д-р Лъчезар Лозанов

16.00 - 16.50 Първият веднъж седмично GLP-1 рецепторен агонист в готова за употреба писалка
Фирмена презентация („Eli-Lilly”)

16.50 - 17.10 Бариатрична хирургия при затлъстяване и захарен диабетпоказания и ефективност
Д-р Веселин Маринов, д.м., Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

17.10 - 17.50 Клинични случаи
Д-р Десислава Горчева, д-р Бойка Костава, д-р Радослав Борисов, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

За повече информация:

Проф. д-р Боян Лозанов, дмн, тел.: 0884 993 263, bojan_lozanov@hotmail.com
Д-р Лъчезар Лозанов, дм, тел.: 0884 933 155, l.lozanov@abv.bg

Отделението

Ендокринология и Нефролог…

Ендокринология

Нефрология

Ревматология

Диабетна нефропатия

Център за Бариатрична и м…

Интердисциплинарен симпоз…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.