Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Интердисциплинарен симпозиум

Интердисциплинарен симпозиум

Захарен диабет, метаболитен синдром и хипотиреоидизъм: взаимовръзки и терапевтични подходи за редукция на сърдечносъдовия риск

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ет. 9, Аула, 14 юни 2019 г., 10:00 – 18:00 ч.

Резюмета:

Д-р Лъчезар Лозанов: Асоциация между висцерално затлъстяване, метаболитнен синдром и тиреоидна дисфункция

Проф.Сабина Захариева: Артериална хипертония и захарен диабет

Проф. Мария Орбецова: Дислипидемии: значение на липидните фракции в атерогенезата

Проф. Милена Станева: Промени в съдовата стена на периферните артерии при диабетна ангиопатия

Д-р Радин Цонев: Неалкохолна чернодробна болест, инсулинова резистентност и захарен диабет

Проф. Иво Петров, д-р Ивета Ташева, д-р Александра Чернева, д-р Петър Поломски: Перкутанна реваскуларизация на пациенти с мултифокална атеросклероза и захарен диабет

Д-р Васил Трайков: Предсърдно мъждене и затлъстяване - патогенетична връзка и значение на терапевтичния подход

Проф. Боян Лозанов: Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус върху миокардните нарушения

 

 Програма

9.15-10.00 Регистрация на участниците

10.00 - 10.10 Октрикване на симпозиума

ПЪРВА СЕСИЯ

Модератори: Проф. Боян Лозанов, проф. Милена Станева

10.10 - 10.30 Асоциация между висцерално затлъстяване, метаболитнен синдром и тиреоидна дисфункция
Д-р Лъчезар Лозанов, д.м., Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

10.30 - 10.50 Артериална хипертония и захарен диабет
Проф.Сабина Захариева, Клиничен Център по Ендокринология, МУ-София

10.50 - 11.10 Дислипидемии: значение на липидните фракции в атерогенезата
Проф. Мария Орбецова, Клиника по Ендокринология, МУ-Пловдив

11.10 - 11.30 Промени в съдовата стена на периферните артерии при диабетна ангиопатия
Проф. Милена Станева, Клиника по Ангиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

11.30 - 11.50 Неалкохолна чернодробна болест, инсулинова резистентност и захарен диабет
Д-р Радин Цонев, Клиника по Гастроентерология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

11.50 - 12.40 Синергичен подход в лечението на ЗД-Т2: гликемичен контрол и кардиопротекция
Фирменa презентация (“Бьорингер-Ингелхайм“, България)

12.40 - 13.30 - ОБЕДНА ПАУЗА

ВТОРА СЕСИЯ

Модератори: Проф. Лъчезар Гроздински, д-р Лъчезар Лозанов

13.30 - 14.20 Съвременни методи за инсулиново лечение при захарен диабет
Фирмена презентация („Ново Нордиск“)

14.20 - 14.40 Перкутанна реваскуларизация на пациенти с мултифокална атеросклероза и захарен диабет
Проф. Иво Петров, д-р Ивета Ташева, д-р Александра Чернева, д-р Петър Поломски, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

14.40 - 15.00 Захарен диабет и мултифокална атеросклероза
Проф.д-р Лъчезар Гроздински, д.м.н, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

15.00 - 15.20  Предсърдно мъждене и затлъстяване - патогенетична връзка и значение на терапевтичния подход
Д-р Васил Трайков, Клиника по Кардиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15.20 - 15.40 Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус върху миокардните нарушения
Проф. Боян Лозанов, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15.40 - 16.00 КАФЕ ПАУЗА

ТРЕТА СЕСИЯ

 Модератори: Проф. Боян Лозанов, Д-р Лъчезар Лозанов

16.00 - 16.50 Първият веднъж седмично GLP-1 рецепторен агонист в готова за употреба писалка
Фирмена презентация („Eli-Lilly”)

16.50 - 17.10 Бариатрична хирургия при затлъстяване и захарен диабетпоказания и ефективност
Д-р Веселин Маринов, д.м., Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

17.10 - 17.50 Клинични случаи
Д-р Десислава Горчева, д-р Бойка Костава, д-р Радослав Борисов, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

За повече информация:

Проф. д-р Боян Лозанов, дмн, тел.: 0884 993 263, bojan_lozanov@hotmail.com
Д-р Лъчезар Лозанов, дм, тел.: 0884 933 155, l.lozanov@abv.bg

Отделението

Ендокринология и Нефролог…

Ендокринология

Нефрология

Алергология

Ревматология

Диабетна нефропатия

Интердисциплинарен симпоз…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".