Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Нефрология

Отделението по Нефрология е самостоятелна структурна единица, принадлежаща към Първа Вътрешна Клиника на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. В него се осъществява диагностика, лечение и профилактика на заболявания на бъбреците и пикочо-отделителнатая система, използвайки всички съвременни  методи за лабораторна, образна, функционална и инвазивна диагностика, включително и закрита перкутанна пункционна бъбречна биопсия.

Отделението разполага с 14 легла, разпределени в луксозно обзаведени стаи със собствен санитарен възел, телевизор и безжичен интернет. Годишно се приемат за диагностика и лечение около 800 болни, страдащи от:

  • Инфекции на бъбреците и пикочните пътища – остри, изострени хронични
  • Имунни и автоимунни нефропатии – гломерулонефрити – първични или вторични при системни заболявания на съединителната тъкан
  • Гломерулопатии при обменни заболявания като захарен диабет, амилоидоза, миелом
  • Тубулоинтерстициални небактериални нефрити
  • Бъбречна недостатъчност – остра и хронична
  • Съдови аномалии на бъбреците и пикочо-отделителнатая система

За точна и бърза диагностика се използват възможностите на останалите диагностични звена в болницата – Клинична, микробиологична и имунологична лаборатория, Клиника по образна диагностика и др. За диагностично уточняване на първичните и вторични гломерулопатии и други двустранни паренхимни бъбречни увреждания, в отделението се провеждат годишно над 70 пункционни бъбречни биопсии.  

Работи се в тясно сътрудничество с колегите нефролози от отделението по хемодиализа за провеждане на диализно лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност или въвеждащи диализи при болни с хронична бъбречна недостатъчност, с отделенията по урология, съдова хирургия, както и останалите клинични звена в болницата.

Отделението по Нефрология приема по НЗОК за лечение по всички нефрологични клинични пътеки. След приключване на лечението пациентите остават под наблюдението на екипа. Така се осъществява един от най-важните принципи на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда: грижа пациентите и след изписването им”

Специалистите по Нефрология д-р Добрева, Д-р Рапонджиева, д-р Илиева и д-р Николова и д-р Осиченко извършват консултативни прегледи с направления от личен лекар в кабинетите по Нефрология на ет.1 по определен график консултират.

Отделението разполага с отличен кадрови потенциал. В него работят 6 лекари, 4 от които са с призната специалност по Вътрешни болести и нефрология. Те са с много добра теоритична, практична и методична подготовка, което е основанието за определянето на трето - най-високо ниво, на компетентност.  Наред до лекарите за пациентите се грижат отлично подготвени и  приветливи медицински сестри.

В отделението се провежда обучение на зачислените специализанти по нефрология.   

Лекарите вземат  активно участие  с доклади и  материали в  различни научни форуми в страната и чужбина. Всички са членове на Българското Научно медицинско дружество по нефрология, трима от тях – на европейската Асоциация по нефрология, диализа и трансплантация.

Dr Nedyalka DobrevaД-р Недялка Добрева, дм – Началник отделение „Нефрология” 

Завършила е МУ-София през 1976 г. Има две специалности – „Вътрешни болести” и „Нефрология”. Има 30-годишен опит като нефролог у нас и в чужбина. В периода 1986 – 1990 година е работила в Берлин, в Центъра по нефрология, диализа и бъбречни трансплантации. Има защитена дисертация в областта на трансплантациите. В отделението е от откриването на МБАЛ „Токуда Болница София”.

 

 

 

 

Dr Anushka RapundjievaД-р Анушка Рапонджиева - специалист по вътрешни болести и нефрология

Завършила е медицина през 1984 г. в МУ-София. Има две специалности - "Вътрешни болести" и "Нефрология". След завършването си работи по разпределение във вътрешно отделение на поликлиниката в гр. Батак, след това в педиатрията на на Районната болница в гр. Пирдоп.  От 1986 година  е част екипа на Клиниката по нефрология към Медицински университет - София. След 20-годишния си опит в МУ д-р Рапонджиева се присъединява към "Вътрешно отделение" на МБАЛ "Токуда Болница София". 

 

 

Д-р Станислава Илиева - специалист по вътрешни болести и нефрология

Д-р Станислава Илиева е завършила медицина през 1997 г. в Медицински университет - София. От 1997 до 2007 работи като ординатор в І-ва Нефрологична клиника към Клиничен център по нефрология /Медицински Университет - София/. От септември 2007 е част от екипа на Вътрешно отделение на МБАЛ “Токуда Болница София“. Има две придобити специалности - Вътрешни болести /2004 г./ и Нефрология /2012 г./. Преминала е обучителни курсове към Европейската Бъбречна Асоциация в Унгария, Чехия, Италия, Румъния в областта на клиничната нефрология, диализата и трансплантацията. Има придобита квалификация за провеждане на конвенционална ултразвукова диагностика на коремни органи. Владее английски и руски език.

 

 

Д-р Диляна Николова - специалист по вътрешни болести и нефрология

Д-р Диляна Николова е завършила Медицински университет - София през 1996. От 1996 до 2005 работи в Пета МБАЛ последователно в отделение по нефрология към Клиника по Вътрешни болести, Център по хемодиализа и Вътрешно интензивно отделение, като специализира и Вътрешни болести. 2005 придобива специалност Вътрешни болести. Същата година след конкурс е назаначена в Клиника по нефрология и трансплантация. От 2006 е асистент към Клиничния център по нефрология – МУ София. 2010 е назначена за главен административен лекар на Клиниката по нефрология и трансплантация. 2011 придобива специалност по Нефрология. През март 2012 се присъединява към екипа на нефрологичното отделение на МБАЛ "Токуда Болница София". От януари 2014 до октомври 2014 работи като нефролог в Германия Болница Десау – филиал на Университетската болница във Витенберг и към частна нефрологична диализна практика в Битерфелд. Владее немски, английски и руски език. 

 

Д-р Снежина Маджарска

Д-р Маджарска е завършила медицина в Медицински Университет- София през 2011 г. След положен конкурсен изпит през 2012 г. е зачислена на редовна специализация по Вътрешни болести към Първа вътрешна клиника на МБАЛ „Токуда Болница“ за срок 2012- 2017 г. От януари 2014 г е част от екипа на отделението по Нефрология. Член е на Българското дружество по Нефрология. Притежава сертификати от училище по абдоминален ултразвук и доплер от БАУМ. Професионалните и интереси са в областта на интердисциплинарните генетични и възпалителни заболявания - има няколко публикации в тази област.

 

 

 

Д-р Цветанка Първанова

Д-р Първанова е завършила медицина в Медицински Университет - София през 2012 г. От януари 2013 г. е част от екипа на отделение по Нефрология към Първа вътрешна клиника в Токуда Болница София. Специализира Нефрология от юли 2013 г. Д-р Първанова е член на Българското Нефрологично Дружество. Владее английски език. 

 

 

 

 

 ст.м.с Виолетка Николова

Ст.м.с. Виолетка Николова е завършила Медицински универстит София през 1990 г. От 1993 до 2006 г. работи в Първа нефрология на УМБАЛ "Александровска". След откриването на Токуда Болница София през 2006 г. се присъединява към екипа на Вътрешно отделение. От 2008 до 2012 г. е старша медицинска сестра на Вътрешна клиника, а от 2012 г. - на новосформираната Първа вътрешна клиника (Клиника по Ендокринология и Нефрология. Има допълнителни квалификации по Спешни състояние в нефрологията, Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болните, Курсове по здравен мениджмънт, Психология на здравето, Етични аспекти в дейността на главната и старшата медицинска сестра. "

Отделението

Ендокринология и Нефролог…

Ендокринология

Нефрология

Ревматология

Диабетна нефропатия

Център за Бариатрична и м…

Интердисциплинарен симпоз…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.