Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Нефрология

Отделението по Нефрология е самостоятелна структурна единица, принадлежаща към Първа Вътрешна Клиника на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. В него се осъществява диагностика, лечение и профилактика на заболявания на бъбреците и пикочо-отделителнатая система, използвайки всички съвременни  методи за лабораторна, образна, функционална и инвазивна диагностика, включително и закрита перкутанна пункционна бъбречна биопсия.

Отделението разполага с 14 легла, разпределени в луксозно обзаведени стаи със собствен санитарен възел, телевизор и безжичен интернет. Годишно се приемат за диагностика и лечение около 800 болни, страдащи от:

  • Инфекции на бъбреците и пикочните пътища – остри, изострени хронични
  • Имунни и автоимунни нефропатии – гломерулонефрити – първични или вторични при системни заболявания на съединителната тъкан
  • Гломерулопатии при обменни заболявания като захарен диабет, амилоидоза, миелом
  • Тубулоинтерстициални небактериални нефрити
  • Бъбречна недостатъчност – остра и хронична
  • Съдови аномалии на бъбреците и пикочо-отделителнатая система

За точна и бърза диагностика се използват възможностите на останалите диагностични звена в болницата – Клинична, микробиологична и имунологична лаборатория, Клиника по образна диагностика и др. За диагностично уточняване на първичните и вторични гломерулопатии и други двустранни паренхимни бъбречни увреждания, в отделението се провеждат годишно над 70 пункционни бъбречни биопсии.  

Работи се в тясно сътрудничество с колегите нефролози от отделението по хемодиализа за провеждане на диализно лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност или въвеждащи диализи при болни с хронична бъбречна недостатъчност, с отделенията по урология, съдова хирургия, както и останалите клинични звена в болницата.

Отделението по Нефрология приема по НЗОК за лечение по всички нефрологични клинични пътеки. След приключване на лечението пациентите остават под наблюдението на екипа. Така се осъществява един от най-важните принципи на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда: грижа пациентите и след изписването им”

Специалистите по Нефрология д-р Добрева, Д-р Рапонджиева, д-р Илиева и д-р Николова и д-р Осиченко извършват консултативни прегледи с направления от личен лекар в кабинетите по Нефрология на ет.1 по определен график консултират.

Отделението разполага с отличен кадрови потенциал. В него работят 6 лекари, 4 от които са с призната специалност по Вътрешни болести и нефрология. Те са с много добра теоритична, практична и методична подготовка, което е основанието за определянето на трето - най-високо ниво, на компетентност.  Наред до лекарите за пациентите се грижат отлично подготвени и  приветливи медицински сестри.

В отделението се провежда обучение на зачислените специализанти по нефрология.   

Лекарите вземат  активно участие  с доклади и  материали в  различни научни форуми в страната и чужбина. Всички са членове на Българското Научно медицинско дружество по нефрология, трима от тях – на европейската Асоциация по нефрология, диализа и трансплантация.

Dr Nedyalka DobrevaД-р Недялка Добрева, дм – Началник отделение „Нефрология” 

Завършила е МУ-София през 1976 г. Има две специалности – „Вътрешни болести” и „Нефрология”. Има 30-годишен опит като нефролог у нас и в чужбина. В периода 1986 – 1990 година е работила в Берлин, в Центъра по нефрология, диализа и бъбречни трансплантации. Има защитена дисертация в областта на трансплантациите. В отделението е от откриването на МБАЛ „Токуда Болница София”.

 

 

 

 

Dr Anushka RapundjievaД-р Анушка Рапонджиева - специалист по вътрешни болести и нефрология

Завършила е медицина през 1984 г. в МУ-София. Има две специалности - "Вътрешни болести" и "Нефрология". След завършването си работи по разпределение във вътрешно отделение на поликлиниката в гр. Батак, след това в педиатрията на на Районната болница в гр. Пирдоп.  От 1986 година  е част екипа на Клиниката по нефрология към Медицински университет - София. След 20-годишния си опит в МУ д-р Рапонджиева се присъединява към "Вътрешно отделение" на МБАЛ "Токуда Болница София". 

 

 

Д-р Станислава Илиева - специалист по вътрешни болести и нефрология

Д-р Станислава Илиева е завършила медицина през 1997 г. в Медицински университет - София. От 1997 до 2007 работи като ординатор в І-ва Нефрологична клиника към Клиничен център по нефрология /Медицински Университет - София/. От септември 2007 е част от екипа на Вътрешно отделение на МБАЛ “Токуда Болница София“. Има две придобити специалности - Вътрешни болести /2004 г./ и Нефрология /2012 г./. Преминала е обучителни курсове към Европейската Бъбречна Асоциация в Унгария, Чехия, Италия, Румъния в областта на клиничната нефрология, диализата и трансплантацията. Има придобита квалификация за провеждане на конвенционална ултразвукова диагностика на коремни органи. Владее английски и руски език.

 

 

Д-р Диляна Николова - специалист по вътрешни болести и нефрология

Д-р Диляна Николова е завършила Медицински университет - София през 1996. От 1996 до 2005 работи в Пета МБАЛ последователно в отделение по нефрология към Клиника по Вътрешни болести, Център по хемодиализа и Вътрешно интензивно отделение, като специализира и Вътрешни болести. 2005 придобива специалност Вътрешни болести. Същата година след конкурс е назаначена в Клиника по нефрология и трансплантация. От 2006 е асистент към Клиничния център по нефрология – МУ София. 2010 е назначена за главен административен лекар на Клиниката по нефрология и трансплантация. 2011 придобива специалност по Нефрология. През март 2012 се присъединява към екипа на нефрологичното отделение на МБАЛ "Токуда Болница София". От януари 2014 до октомври 2014 работи като нефролог в Германия Болница Десау – филиал на Университетската болница във Витенберг и към частна нефрологична диализна практика в Битерфелд. Владее немски, английски и руски език. 

 

Д-р Снежина Маджарска

Д-р Маджарска е завършила медицина в Медицински Университет- София през 2011 г. След положен конкурсен изпит през 2012 г. е зачислена на редовна специализация по Вътрешни болести към Първа вътрешна клиника на МБАЛ „Токуда Болница“ за срок 2012- 2017 г. От януари 2014 г е част от екипа на отделението по Нефрология. Член е на Българското дружество по Нефрология. Притежава сертификати от училище по абдоминален ултразвук и доплер от БАУМ. Професионалните и интереси са в областта на интердисциплинарните генетични и възпалителни заболявания - има няколко публикации в тази област.

 

 

 

Д-р Цветанка Първанова

Д-р Първанова е завършила медицина в Медицински Университет - София през 2012 г. От януари 2013 г. е част от екипа на отделение по Нефрология към Първа вътрешна клиника в Токуда Болница София. Специализира Нефрология от юли 2013 г. Д-р Първанова е член на Българското Нефрологично Дружество. Владее английски език. 

 

 

 

 

 ст.м.с Виолетка Николова

Ст.м.с. Виолетка Николова е завършила Медицински универстит София през 1990 г. От 1993 до 2006 г. работи в Първа нефрология на УМБАЛ "Александровска". След откриването на Токуда Болница София през 2006 г. се присъединява към екипа на Вътрешно отделение. От 2008 до 2012 г. е старша медицинска сестра на Вътрешна клиника, а от 2012 г. - на новосформираната Първа вътрешна клиника (Клиника по Ендокринология и Нефрология. Има допълнителни квалификации по Спешни състояние в нефрологията, Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болните, Курсове по здравен мениджмънт, Психология на здравето, Етични аспекти в дейността на главната и старшата медицинска сестра. "

Отделението

Ендокринология и Нефролог…

Ендокринология

Нефрология

Алергология

Ревматология

Диабетна нефропатия

Интердисциплинарен симпоз…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".