Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Доц. д-р Лъчезар Лозанов, дм, началник Клиника по Вътрешни болести (Ендокринология и нефрология) Завършил е медицина през 1992 г. в Медицински университет - гр. София. Има две специалности- „Вътрешни болести” (1999 г.) и „Ендокринология” (2002 г.). Първите три години от кариерата си работи в кардиологично отделение в екипа на акад. Чудомир Начев, МУ- София. През 1995 г. започва работа в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология (УСБАЛЕ) „Академик Иван Пенчев”. Там има 11 годишен опит, натрупан в клиниките по хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания, както и в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарният диабет. Завежда кабинет по „Ендокринни хипертонии и холтер мониториране на артериалното налягане и сърдечната дейност”. От 2006 г. досега е Завеждащ сектор по ендокринология към Вътрешно отделение на МБАЛ Токуда Болница София. Активно работи ехография на щитовидната и околощитовидните жлези. Участвува в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има сериозни интереси в изучаване и лечение на наднорменото тегло и затлъстяването. Член на Българското дружество по ендокринология, член на Асоциацията по ендокринни хипертонии и член на Европейското дружество по изучаване на захарния диабет (EASD).
Д-р Недялка Добрева, дм, началник отделение по Нефрология Завършила е МУ-София през 1976 г. Има две специалности – „Вътрешни болести” и „Нефрология”. Има 30-годишен опит като нефролог у нас и в чужбина. В периода 1986 – 1990 година е работила в Берлин, в Центъра по нефрология, диализа и бъбречни трансплантации. Има защитена дисертация в областта на трансплантациите. В отделението е от откриването на Болница Токуда.
Д-р Десислава Горчева, ендокринолог, интернист През 1994 г. е завършила МУ-София. Има специалност по вътрешни болести и ендокринология. Работила е в МЦ „Грийнберг”, 25 ДКЦ, Пета МБАЛ. Има изкаран ехографски курс за диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза. В отделение „Вътрешни болести” на МБАЛ „Токуда Болница София” е от създаването му.
Д-р Бойка Костова, ендокринолог, интернист Завършила медицина в Медицински университет - София. През 1996 г. Работила е като диетолог и като лекар в звено за неотложна медицинска помощ в продължение на три години след завършването си. Специализира вътрешни болести в МБАЛ „Александровска“ и придобива специалност по вътрешни болести през 2005 год. Специализира ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и придобива специалност през 2008 год. Работи като ендокринолог във вътрешно отделение на МБАЛ "Токуда Болница София" от юни 2008 г.
Д-р Анушка Рапонджиева, нефролог, интернист Завършила е медицина през 1984 г. в МУ-София. Има две специалности - "Вътрешни болести" и "Нефрология". След завършването си работи по разпределение във вътрешно отделение на поликлиниката в гр. Батак, след това в педиатрията на на Районната болница в гр. Пирдоп. От 1986 година е част екипа на Клиниката по нефрология към Медицински университет - София. След 20-годишния си опит в МУ д-р Рапонджиева се присъединява към "Вътрешно отделение" на МБАЛ "Токуда Болница София".
Д-р Станислава Илиева, нефролог, интернист Д-р Станислава Илиева е завършила медицина през 1997 г. в Медицински университет - София. От 1997 до 2007 работи като ординатор в І-ва Нефрологична клиника към Клиничен център по нефрология /Медицински Университет - София/. От септември 2007 е част от екипа на Вътрешно отделение на МБАЛ “Токуда Болница София“. Има две придобити специалности - Вътрешни болести /2004 г./ и Нефрология /2012 г./. Преминала е обучителни курсове към Европейската Бъбречна Асоциация в Унгария, Чехия, Италия, Румъния в областта на клиничната нефрология, диализата и трансплантацията. Има придобита квалификация за провеждане на конвенционална ултразвукова диагностика на коремни органи. Владее английски и руски език.
Д-р Диляна Николова, нефролог, интернист Д-р Диляна Николова е завършила Медицински университет - София през 1996. От 1996 до 2005 работи в Пета МБАЛ последователно в отделение по нефрология към Клиника по Вътрешни болести, Център по хемодиализа и Вътрешно интензивно отделение, като специализира и Вътрешни болести. 2005 придобива специалност Вътрешни болести. Същата година след конкурс е назаначена в Клиника по нефрология и трансплантация. От 2006 е асистент към Клиничния център по нефрология – МУ София. 2010 е назначена за главен административен лекар на Клиниката по нефрология и трансплантация. 2011 придобива специалност по Нефрология. През март 2012 се присъединява към екипа на нефрологичното отделение на МБАЛ "Токуда Болница София". От януари 2014 до октомври 2014 работи като нефролог в Германия Болница Десау – филиал на Университетската болница във Витенберг и към частна нефрологична диализна практика в Битерфелд. Владее немски, английски и руски език.
Д-р Снежина Маджарска, интернист Д-р Маджарска е завършила медицина в Медицински Университет- София през 2011 г. След положен конкурсен изпит през 2012 г. е зачислена на редовна специализация по Вътрешни болести към Първа вътрешна клиника на МБАЛ „Токуда Болница“ за срок 2012- 2017 г. От януари 2014 г е част от екипа на отделението по Нефрология. Член е на Българското дружество по Нефрология. Притежава сертификати от училище по абдоминален ултразвук и доплер от БАУМ. Професионалните и интереси са в областта на интердисциплинарните генетични и възпалителни заболявания - има няколко публикации в тази област.
Д-р Цветанка Първанова, нефролог Д-р Първанова е завършила медицина в Медицински Университет - София през 2012 г. От януари 2013 г. е част от екипа на отделение по Нефрология към Първа вътрешна клиника в Токуда Болница София. Специализира Нефрология от юли 2013 г. Д-р Първанова е член на Българското Нефрологично Дружество. Владее английски език.
Ст.м.с. Виолетка Николова Ст.м.с. Виолетка Николова е завършила Медицински универстит София през 1990 г. От 1993 до 2006 г. работи в Първа нефрология на УМБАЛ "Александровска". След откриването на Токуда Болница София през 2006 г. се присъединява към екипа на Вътрешно отделение. От 2008 до 2012 г. е старша медицинска сестра на Вътрешна клиника, а от 2012 г. - на новосформираната Първа вътрешна клиника (Клиника по Ендокринология и Нефрология. Има допълнителни квалификации по Спешни състояние в нефрологията, Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болните, Курсове по здравен мениджмънт, Психология на здравето, Етични аспекти в дейността на главната и старшата медицинска сестра. "
Проф. д-р Георги Христов, дм, алерголог, кабинет по Алергология Завършил е медицина в МУ-София през 1987 година. Има две специалности - “Вътрешни болести” и „Алергология и клинична имунология”. През 2005 придобива степен магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ-София. В същата година му е призната научна и образователна степен “Доктор”.
Професионален опит: 1988: младши асистент в катедрата по Алергология, НИВБ, МА; 1992: старши асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 1999-2008: главен асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 2009: Доцент, МУ – София, ФОЗ, Катедра по икономика на здравеопазването; 2015 г. - Професор, ръководител на катедра „Оценка на здравните технологии“, ФОЗ, МУ - София.

Специализации в чужбина: 04-09.1995: клинична алергология и имунология в лаборатория по алергология, Университетска болница-Грьонинген, Холандия
Научни интереси: Бронхиална астма и алергично възпаление, Бронхиална астма и връзката й с алергичния ринит и ХОББ, Противовъзпалителни свойства на антихистаминовите препарати, Епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма, Фармакоикономика на бронхиалната астма, Ценообразуване, реимбурсиране и използване на медикаментите; регулация на фармацевтичния пазар, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Оценкана здравните технологии.
Членство в научни дружества: Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по Алергология, Европейска Академия по Алергология и Клинична Имунология.
Публикации и научни изяви: Над 120 публикации в наши и международни списания, над 30 участия на национални и международни научни прояви.
Контакт: 02 403 4160; 0888 462866
Д-р Стоян Андреев, ревматолог, кабинет по Ревматология Завършил е МУ-Пловдив през 1981г. Има специалности по вътрешни болести и ревматология. В продължение на 15 години е работил в Клиниката по ревматология на МУ-Пловдив като главен асистент. Практикувал е и в Националната болница по ортопедия. Има участия в множество международни конгреси. В Болница Токуда работи от първия ѝ ден.
Д-р Радослав Борисов, ендокринолог
Д-р Мира Боянова, ендокринолог

Отделението

Ендокринология и Нефролог…

Ендокринология

Нефрология

Ревматология

Диабетна нефропатия

Център за Бариатрична и м…

Интердисциплинарен симпоз…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.