Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Боян Лозанов, дмн, началник клиника по Вътрешни болести (Ендокринология и Нефрология) Проф. Боян Лозанов е специалист по ендокринология и болести на обмяната.Завършил е медицина в МУ-Пловдив (1958). Има признати специалности по вътрешни болести (1965) и ендокринология (1969). Защитени дисертации: 1977 г. - за доктор по медицина, 1992 г. - за доктор на медицинските науки. Специализирал е тиреоидология в Англия (университетите в Ню Касъл, Лондон и Оксфорд). Хабилитиран е като доцент през 1985 г и за професор по ендокринология през 1993. Има научни публикации общо 169, от които 151 научни статии в български и чуждестранни медицински списания и 18 учебни помагала, монографии и основно ръководство по ендокринология .Основните му научни приноси и интереси са главно в областта на тиреоидологията: патофизиология, диагностика, лечение на автоимунните и йоддефицитните заболявания на щитовидната жлеза и други. Преподователският му стаж в МУ-София е общо 36 г, като е преминал всички академични степени – от асистент, старши и главен асистент до доцент и професор. Ръководител на Клиничния център по ендокринология към МУ-София (1992 – 2000 г.) и на Клиниката за болести на щитовидната жлеза и минералния костен обмен към същия от 1986 до 2002). Национален консултант по ендокринология (1997 – 2000). Консултант по ендокринология към Университетска болница „Лозенец”(2006-2011). Понастоящем работи в болница „Токуда”-София в Клиниката по вътрешни болести. Член е на Българското дружество по ендокринология от неговото основаване, главен редактор на официалното издание на дружеството – списание „Ендокринология” от 1996 г до момента. Член е на Европейската Тиреоидна Асоциация (ЕТА) и Европейската асоциация по ендокринология (ЕСЕ). Член на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), както и на редакционната колегия на нейното научно списание. „Българска медицина”.
Носител е на няколко престижни награди в сферата на медицината, сред които "Асклепиус" на МУ-София за цялостен принос към медицинската наука за 2001 година и награда на БЛС "Проф. Константин Чилов" за принос в развитието на вътрешната медицина за 2004 г.
Доц. д-р Лъчезар Лозанов, дм, началник отделение по Ендокринология и болести на обмяната  Завършил е медицина през 1992 г. в Медицински университет - гр. София. Има две специалности- „Вътрешни болести” (1999 г.) и „Ендокринология” (2002 г.). Първите три години от кариерата си работи в кардиологично отделение в екипа на акад. Чудомир Начев, МУ- София. През 1995 г. започва работа в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология (УСБАЛЕ) „Академик Иван Пенчев”. Там има 11 годишен опит, натрупан в клиниките по хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания, както и в лечението на болестите на щитовидната жлеза и захарният диабет. Завежда кабинет по „Ендокринни хипертонии и холтер мониториране на артериалното налягане и сърдечната дейност”. От 2006 г. досега е Завеждащ сектор по ендокринология към Вътрешно отделение на МБАЛ Токуда Болница София. Активно работи ехография на щитовидната и околощитовидните жлези. Участвува в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има сериозни интереси в изучаване и лечение на наднорменото тегло и затлъстяването. Член на Българското дружество по ендокринология, член на Асоциацията по ендокринни хипертонии и член на Европейското дружество по изучаване на захарния диабет (EASD).
Д-р Недялка Добрева, дм, началник отделение по Нефрология Завършила е МУ-София през 1976 г. Има две специалности – „Вътрешни болести” и „Нефрология”. Има 30-годишен опит като нефролог у нас и в чужбина. В периода 1986 – 1990 година е работила в Берлин, в Центъра по нефрология, диализа и бъбречни трансплантации. Има защитена дисертация в областта на трансплантациите. В отделението е от откриването на Болница Токуда.
Д-р Десислава Горчева, ендокринолог, интернист През 1994 г. е завършила МУ-София. Има специалност по вътрешни болести и ендокринология. Работила е в МЦ „Грийнберг”, 25 ДКЦ, Пета МБАЛ. Има изкаран ехографски курс за диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза. В отделение „Вътрешни болести” на МБАЛ „Токуда Болница София” е от създаването му.
Д-р Бойка Костова, ендокринолог, интернист Завършила медицина в Медицински университет - София. През 1996 г. Работила е като диетолог и като лекар в звено за неотложна медицинска помощ в продължение на три години след завършването си. Специализира вътрешни болести в МБАЛ „Александровска“ и придобива специалност по вътрешни болести през 2005 год. Специализира ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и придобива специалност през 2008 год. Работи като ендокринолог във вътрешно отделение на МБАЛ "Токуда Болница София" от юни 2008 г.
Д-р Анушка Рапонджиева, нефролог, интернист Завършила е медицина през 1984 г. в МУ-София. Има две специалности - "Вътрешни болести" и "Нефрология". След завършването си работи по разпределение във вътрешно отделение на поликлиниката в гр. Батак, след това в педиатрията на на Районната болница в гр. Пирдоп. От 1986 година е част екипа на Клиниката по нефрология към Медицински университет - София. След 20-годишния си опит в МУ д-р Рапонджиева се присъединява към "Вътрешно отделение" на МБАЛ "Токуда Болница София".
Д-р Станислава Илиева, нефролог, интернист Д-р Станислава Илиева е завършила медицина през 1997 г. в Медицински университет - София. От 1997 до 2007 работи като ординатор в І-ва Нефрологична клиника към Клиничен център по нефрология /Медицински Университет - София/. От септември 2007 е част от екипа на Вътрешно отделение на МБАЛ “Токуда Болница София“. Има две придобити специалности - Вътрешни болести /2004 г./ и Нефрология /2012 г./. Преминала е обучителни курсове към Европейската Бъбречна Асоциация в Унгария, Чехия, Италия, Румъния в областта на клиничната нефрология, диализата и трансплантацията. Има придобита квалификация за провеждане на конвенционална ултразвукова диагностика на коремни органи. Владее английски и руски език.
Д-р Диляна Николова, нефролог, интернист Д-р Диляна Николова е завършила Медицински университет - София през 1996. От 1996 до 2005 работи в Пета МБАЛ последователно в отделение по нефрология към Клиника по Вътрешни болести, Център по хемодиализа и Вътрешно интензивно отделение, като специализира и Вътрешни болести. 2005 придобива специалност Вътрешни болести. Същата година след конкурс е назаначена в Клиника по нефрология и трансплантация. От 2006 е асистент към Клиничния център по нефрология – МУ София. 2010 е назначена за главен административен лекар на Клиниката по нефрология и трансплантация. 2011 придобива специалност по Нефрология. През март 2012 се присъединява към екипа на нефрологичното отделение на МБАЛ "Токуда Болница София". От януари 2014 до октомври 2014 работи като нефролог в Германия Болница Десау – филиал на Университетската болница във Витенберг и към частна нефрологична диализна практика в Битерфелд. Владее немски, английски и руски език.
Д-р Снежина Маджарска, интернист Д-р Маджарска е завършила медицина в Медицински Университет- София през 2011 г. След положен конкурсен изпит през 2012 г. е зачислена на редовна специализация по Вътрешни болести към Първа вътрешна клиника на МБАЛ „Токуда Болница“ за срок 2012- 2017 г. От януари 2014 г е част от екипа на отделението по Нефрология. Член е на Българското дружество по Нефрология. Притежава сертификати от училище по абдоминален ултразвук и доплер от БАУМ. Професионалните и интереси са в областта на интердисциплинарните генетични и възпалителни заболявания - има няколко публикации в тази област.
Д-р Цветанка Първанова, нефролог Д-р Първанова е завършила медицина в Медицински Университет - София през 2012 г. От януари 2013 г. е част от екипа на отделение по Нефрология към Първа вътрешна клиника в Токуда Болница София. Специализира Нефрология от юли 2013 г. Д-р Първанова е член на Българското Нефрологично Дружество. Владее английски език.
Д-р Радослав Борисов, ендокринолог
Д-р Мира Боянова, ендокринолог
Ст.м.с. Виолетка Николова Ст.м.с. Виолетка Николова е завършила Медицински универстит София през 1990 г. От 1993 до 2006 г. работи в Първа нефрология на УМБАЛ "Александровска". След откриването на Токуда Болница София през 2006 г. се присъединява към екипа на Вътрешно отделение. От 2008 до 2012 г. е старша медицинска сестра на Вътрешна клиника, а от 2012 г. - на новосформираната Първа вътрешна клиника (Клиника по Ендокринология и Нефрология. Има допълнителни квалификации по Спешни състояние в нефрологията, Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болните, Курсове по здравен мениджмънт, Психология на здравето, Етични аспекти в дейността на главната и старшата медицинска сестра. "
Проф. д-р Георги Христов, дм, алерголог, кабинет по Алергология Завършил е медицина в МУ-София през 1987 година. Има две специалности - “Вътрешни болести” и „Алергология и клинична имунология”. През 2005 придобива степен магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ-София. В същата година му е призната научна и образователна степен “Доктор”.
Професионален опит: 1988: младши асистент в катедрата по Алергология, НИВБ, МА; 1992: старши асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 1999-2008: главен асистент в Клиничния Център по Алергология, МУ-София; 2009: Доцент, МУ – София, ФОЗ, Катедра по икономика на здравеопазването; 2015 г. - Професор, ръководител на катедра „Оценка на здравните технологии“, ФОЗ, МУ - София.

Специализации в чужбина: 04-09.1995: клинична алергология и имунология в лаборатория по алергология, Университетска болница-Грьонинген, Холандия
Научни интереси: Бронхиална астма и алергично възпаление, Бронхиална астма и връзката й с алергичния ринит и ХОББ, Противовъзпалителни свойства на антихистаминовите препарати, Епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма, Фармакоикономика на бронхиалната астма, Ценообразуване, реимбурсиране и използване на медикаментите; регулация на фармацевтичния пазар, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Оценкана здравните технологии.
Членство в научни дружества: Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по Алергология, Европейска Академия по Алергология и Клинична Имунология.
Публикации и научни изяви: Над 120 публикации в наши и международни списания, над 30 участия на национални и международни научни прояви.
Контакт: 02 403 4160; 0888 462866
Д-р Стоян Андреев, ревматолог, кабинет по Ревматология Завършил е МУ-Пловдив през 1981г. Има специалности по вътрешни болести и ревматология. В продължение на 15 години е работил в Клиниката по ревматология на МУ-Пловдив като главен асистент. Практикувал е и в Националната болница по ортопедия. Има участия в множество международни конгреси. В МБАЛ „Токуда Болница София” работи от първия й ден.

Отделението

Ендокринология и Нефролог…

Ендокринология

Нефрология

Алергология

Ревматология

Диабетна нефропатия

Интердисциплинарен симпоз…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".