Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Kомисия по етика

Дейността на Комисията по етика към "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД е насочена към защита на правата, безопасността и благополучието на всички участници в клинични изпитвания.

Структура на комисията по етика:

Председател:

Д-р Розалина Балабанска - лекар, гастроентеролог към Отделение по Гастроентерология към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Зам. Председател:

Д-р Красимир Орешков - лекар, онколог към Отделение по Медицинска онкология към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Секретар:

Румяна Горелска - координатор Клинични проучвания към "Токуда Център за Клинични Проучвания" АД

Членове:

1. Доц. д-р Наталия Стоева - началник Клиника по пневмология

2. Д-р Валери Гелев - Началник Клиника по Кардиология

3. Д-р Лъчезар Танчев - лекар, акушер-гинеколог - Отделение по Обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство

4. Д-р Анелия Симеонова - лекар, невролог към Клиника по Неврология и Медицина на съня

5. Д-р Николай Кътев - лекар, хирург към Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия

6. Г-жа Боряна Йорданова - маркетинг специалист

7. Г-н Петър Антонов -  Адвокат

Комисията по етика е учредена в началото на 2008 година. Тя провежда редовни заседания два пъти в месеца, на които се разглеждат Уведомления и/или Заявления с пълния брой придружаващи ги документи, внесени до една седмица преди датата на редовното заседание.

Необходимите документи при внасяне на Заявление за провеждане наедноцентрово клинично изпитване се прилагат съгласно Наредба 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика (Обн. ДВ. бр.67 от 17 август 2007 г.).

Необходимите документи при внасяне на Уведомление за планирано провеждане на многоцентрово клинично изпитване се внасят в Комисията по етика преди отправяне на искане за декларацията по чл. 87, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Документите се предоставят на хартиен носител.Необходимо е предоставянето на документите по посочените по-долу токчи 2-5 и на електронен носител. Документите са:

  1. Уведомление по образец (изтегли уведомлението) – 2 оргинала;
  2. Резюме на протокола на български език;
  3. Информация за участниците и форма на информирано съгласие на български език;
  4. Всяка друга информация, която ще бъде предоставяна на участниците, вкл. рекламни материали;
  5. Брошура на изследователя/Кратка характеристика на продукта (в случай на клинично изпитване на лекарствен продукт).

Всички необходими документи се предоставят на секретаря на комисията по етика – Румяна Горелска („Токуда Център за Клинични Проучвания” АД, бул. Никола Вапцаров 51Б, ет. 8, гр. София, 1407). Допълнителна информация може да получите на e-mail: rumyana.gorelska@acibademcityclinic.bg

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.