Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Ендоскопска ехография

Отделението по интервенцонална гастроентерология разполага с последно поколение линеаерен ехоендоскоп – FujiFilm EG58OUT – висок клас апарат позволяващ прецизна диагностика и терапия.

Ехоендоскопията е модерна методика, която комбинира енодскопско и вискорезолюционно ултразвуково изследване – като линеаерният ехоендоскоп дава възможност както диагностично, така и миниинванзивно (безкръвно) инвазивно поведение.

Основно приложение на ендоскопската ехография

  • Доказване (хистологична верификация) и локо- регионално стадиране на процеси в гастро-интестиналният тракт (ГИТ)
  • Характеристика и стадиране на субмкозни лезии на ГИТ
  • Диагностично и терапевтично  уточняване на панкреасни кистични неоплазми, солидни тумори на панкреаса, периампуларни тумори – ехографски белези за малигненост, биохимичен и цитологичен анализ чрез ехоендоскоспка тънкоиглена аспирационна биопсия

Кистична неоплазма на панкреаса 

Фиг. EUS образи на кистични неоплазми на панкреаса

  • Диагностично / хистологично уточняване на патологично увеличени абдоминални или медиастинални лимфни възли (неясен произход)
  • Верификация на процеси в медиастинум/белодробни тумори

Тумор на медиастинум

  • Невролиза на плексус целиакус (EUS – CPN) при пациенти с панкреасни тумори и абдоминална болка (хроничната болка при пациенти с панкреасни тумори е често сериозен проблем в хода на лечението, прилагането на опилоидни аналгетици, често се ограничава от страничните ефекти или е недостатъчно)

Блокда на плексус целиакус 

  • Блокада на плексус целиакус (EUS-CPB) – при пациенти с хронична абдоминална болка и не-неопластични заболявания, например хроничен панкреатит.

Процедурата има за цел облекчаване на болката и подобряване качеството на живот – сън, работоспособност.

 

Фиг.  Блокада на плексус целиакус – схематично представяне.

  • Ехо-ендоскопски дренаж при панкреасни псевдокисти – показан при пациенти, при които панкреасните кисти предизвикват симтоми, като ранно засищане, коремна болка, жълтеница, белези на инфекция, компресия на големи съдове, както и увеличаване размера на кистата при проследяване. Процедурата е мини-инвазивна и спестява голяма по обем оперативна интервенция 

EUS - пседвокиста, дренаж  

.

Тънкоиглената биопсия под ехо-ендоскопски контрол – ЕUS FNA (тънкоиглена аспирациона биопсия) или „core” биопсия - FNB е минимално инвазивна, с нисък процент на усложнения процедура, даваща възможност за хистологична и/или цитологична верификация на труднодостъпни с други методики процеси, спестяваща експлоративни оперативни интервенции. Тънкоиглената core биопсия EUS - FNB дава възжмоност за събиране на материал достатъчен за генетичен и имунохистоимичен анализ.

 

Фиг.  ЕUS FNA – игли за тънкоиглена аспирационна биопсия и игла за core” биопсия - FNB

Фиг. Биопсия под ехо – ендоскопски контрол, Д-р Петко Карагьозов – началник Отделение по Интервенционална Гастроентерология

Отделението по Интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е водещо в страната по отношение на ендоскопската диагностика и лечението на заболявания на гастро-интестиналния тракт и специализирани интервенции при жлъчни и панкреатични заболявания. Ендоскопският сектор на отделението разполага с нова, модерна, напълно оборудвна ендоскопска зала с последно покоеление апаратура, даваща възможност на високоспециализираният екип за лечение и диагностика по световни стандарти.    

Отделението

Гастроентерология

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Хронични чернодробни забо…

Ендоскопска ехография

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".