Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Отделение по Гастроентерология

В последните десетилетия Гастроентерологията се обособи като технически развита специалност, свързана с  всички достижения на съвременната техника. Използването на ултразвуковата апаратура, ендоскопска апаратура, инвазивната диагностика и методи на лечение е рутинна практика в отделението по Гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Това го прави съпоставимо с клиниките и звената от хирургичния профил, като често пъти процедурите, извършвани от гастроентеролозите спестяват на пациентите оперативно лечение. Отделението се ползва с авторитет в страната и в чужбина, като звено, откликващо по всяко време на денонощието. Отделението разполага с отличен кадрови потенциал, с добра теоретична, практична и методична подготовка с трето ниво на компетентност - най-високо в страната, поради високия рейтинг и компетентност на работещите специалисти, които извършват успешно едни от най-сложните манипулации според стандартите по Гастроентерология.

Иновативен подход за лечение на асцитния синдром

Д-р Радин Цонев, Д-р Красен Иванов

Лечението на рефрактерните асцити е предизвикателство за гастроентеролози, онколози и общопрактикуващи лекари. Рефрактерния асцит се среща най-често при наличие на декомпенсирана чернодробна цироза, при пациенти с малигнени заболявания, като израз на карцинозата на перитонеума, при кардиачни цирози и пациенти с ХБЗ на хемодиализа. За лечение на рефлактерния асцитен с-м в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ползваме системата Асепт - немски дивайс. Най-подходящите пациенти за поставяне на дивайса са онкологично болните и такива с терминална бъбречна недостатъчност.

Научете повече за перманентния интраперитонеален порт при лечение на злокачествен асцит на онкоболни ТУК >

Хепатологичен център

Към отделението е обособен Хепатологичен център с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на хроничните вирусни хепатити, признат и утвърден в България, в който се извършва рутинна диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити. Наличието на добра материална база е предпоставка за прецизното диагностициране на хроничните вирусни хепатити чрез извършване на количествено определяне на виремията и генотипизиране на болестта. Центърът разчита на добра колаборация с останалите 5 центъра на територията на София и с НЗОК и реагира своевременно на нуждите на пациентите с подобни заболявания. Наличието на подготвени хепатолози и хирурзи и нарастващия брой на чернодробни заболявания е от съществено значение и за готовност за обезпечаване на чернодробни трансплантации.

Отделението има добра взаимовръзка с Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Клиниката по образна диагностика, като на разположение са утвърдени специалисти в съответните области. Пациентите от страната с показания за хоспитализация се приемат своевременно.

Сектор по Диетология

Към Гастроентерологията е разкрит сектор по Диетология. Специалистите-диетолози консултират пациентите за необходимия хранителен режим и съставят индивидуални диети в зависимост от вида на заболяването и състоянието на пациента.

В отделението се обучават специализанти по Вътрешни болести и Гастроентерология и регулярно се провеждат курсове по програма за следдипломна квалификация на специалисти от болницата и извън нея. 

Съвременна апаратура

Отделението разполага с единствения апарат за неинвазивно изследване на степента на фиброза и стеатоза на черния дроб - Фиброскан на френската фирма Ехосенс. Той позволява измерване на плътността на черния дроб чрез транзиентна еластография. Изследването трае 10 минути и предоставя информация за тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб при съмнение за хроничен вирусен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, неалкохолен стеатохепатит при затлъстяване и захарен диабет, цироза, хемохроматоза и др.

Отделението разполага с ехографски сектор със съвременна апаратура на General Electric за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика.

Отделението

Гастроентерология

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Ендоскопска ехография

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".