Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн, началник клиника по Гастроентерология Проф. Стойнов е завършил Висш медицински институт (ВМИ), София през 1969 г. Притежава специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология. Над 10 години е бил ръководител на Катедрата по гастроентерология във ВМИ. Работил е като директор на Институт по гастроентерология и хранене, ръководител на Клиничен център по гастроентерология, началник на Клиника по гастроентерология. Участвал е в над 10 клинични проучвания като главен изследовател.
Председател е на Българското дружество по гастроентерология и членува в българския клон на Международния гастрохирургичен клуб ( IGSC ) и Организация Мондиале Гастроентерология (OMGE). Има над 150 научни статии в български и чуждестранни научни списания и над 60 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми.
Научните му интереси са в областта на заболяванията на тънкото черво и възпалителните чревни заболявания.
Д-р Радин Цонев, дм, началник отделение по Гастроентерология Д-р Радин Цонев завършва медицина през 1988 г, 2 години отбива военна служба като авиолекар. Има 2 специалности-Вътрешни болести и Гастроентерология. 5 години стаж в МБАЛ-гр. Лом-Вътрешно отделение. 13 години стаж в Пета Градска болница, Клиника по Гастроентерелогия под ръководството на проф. Григор Мечков. От 2007г е член на екипа на МБАЛ-Токуда, а от 2013г до сега е Началник на Гастроентерологичното отделение в болница Токуда. Специализации в Холандия, Рим-Университетска католическа болница Джемели при проф. Гуидо Костаманя. Член на Бългаското дружество по Гастроентерология, на Българската асоциация по ултразвук в медицината, на Българската асоциация по изучаване на черен дроб, На Европейската асоциация по изучаване на черен дроб.
Научните интереси на Д-р Цонев са в областта на хепатологията. С лечение на хронични вирусни хепатити се занимава от 2004 г. до днес. Има публикации в наши и чужди списания.
Центърът по Хепатология на МБАЛ-Токуда, който ръководи Д-р Цонев е един от водещите в страната за лечение на хроничните вирусни хепатити.
Д-р Петко Карагьозов, началник отделение по Интервенционална гастроентерология Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински Университет гр. София. През периода 2005 - 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и проф. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Канагава, Япония по програма за научен обмен между болниците в "Токушукай Медикъл Корпорейшън". През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема "Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит" като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия, Италия, Израел и САЩ, както и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017).
Член е на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE), Световната ендоскопска организация (WEO), Българското научно дружество по гастроентерология. През 2018 г. е избран за член на Управителния съвет на Българското научно дружество по гастроентерология.
Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, ендоскопска ехография, холангиопанкреатоскопия, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Интересите му са основно в областта на интервенционалната диагностика и лечение на болестите на панкреаса и жлъчните пътища.
Oт 2017 е серитифициран обучител по холангиопанкреатоскопия със система SpyGlass DS и провежда обучения на лекари от Цетрална и Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка.
От 01.09.2011 г. е част от екипа на Болница Токуда, а от 01.02.2015 г. завежда Oтделение по Интервенционална Гастроентерология към Клиника по Гастроентерология. Доктор на годината в Болница Токуда за 2015 г.
Д-р Розалина Балабанска, гастроентеролог, интернист Завършила е медицина в МУ-София през 1987 г. Има призната специалност по "Вътрешни болести" от 1996 г. и специалност по "Гастроентерология и диететика" от 1999 г. Работила е в Гастроентерологична клиника на Военно-медицинска академия и Пета МБАЛ, където 14 години е трупала опит под ръководството на акад. Григор Мечков. Специализирала е Гастроентерология и ендоскопска ехография в Националния център за изучаване и лечение на онкологичните заболявания в Милано, Италия, има специализации в Холандия, Англия, Гърция и Русия. От 10 години работи по международни програми за лечение на хроничните вирусни хепатити. От 1991 г. се занимава с ехографско изследване на коремните органи, интервенционална ехография. Извършва чернодробни биопсии, целенасочени пункции под ехографски контрол, парацентези. Владее английски, руски и италиански език. Член е на Международната и Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози, Европейската асоциация по ултразвук в медицината, Българското гастроентерологично дружество. Има публикации в наши и чуждестранни списания. Води рубрика “Гастроентерология” в медицинското списание “Медицински магазин”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от март 2007 г. Изследовател на годината в Токуда Болница София за 2015 и 2018 г.
Д-р Анелия Дечева, гастроентеролог, интернист Д-р Дечева завършва Медицински университет - Стара Загора през 1992 г. През 1999 г. получава специалност „Вътрешни болести”, а през 2006 г. – „Гастроентерология”. През 1996 и 1997 г. д-р Дечева преминава образователни курсове по "Ендоскопия на LDT" и "Абдоминална ехография” в Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна", София. През 2002 г. преминава Образователен курс по диагностика на млечна жлеза в Национален онкологичен център, София. През 2004 г. преминава курс за следдипломна квалификация по Гастроентерология в Европейското следдипломно училище по Гастро-хирургия (EPGS), Амстердам. От 2003 до 2005 г е специализант по гастроентерология в Университетска болница "Св. Иван Рилски", София.
Д-р Дечева е преминала множество професионални курсове и участва в различни конференции и форуми по Гастроентерология в България и чужбина.
От 1992 до 2006 г. работи в отделение по Гастроентерология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали, а от 2006 г. до 2009 г. - в отделението по Гастроентерология и Хематология в 5-та градска болница, София. От февруари 2009 г. д-р Дечева е част на екипа на Токуда Болница София.

Членства в научни дружества:

Европейска асоциация за изследване на черния дроб (EASL – European Association for the Study of the Liver)
Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
Европейска федерация на дружествата по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB – European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology), Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ)
Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (БАХГО)
Д-р Зюмрют Садъкова, гастроентеролог Завършила е медицина в МУ-София през 2007 г. През 2008 г. започва работа като доброволец в отделение по Гастроентерология на Токуда Болница, а през 2009 г. започва редовна специализация по Гастроентерология. През декември 2013 г. д-р Садъкова завършва своята специализация и получава специалност по "Гастроентерология".
Д-р Садъкова е член на Българското дружество по гастроентерология, Европейското дружество по гастроентерология, Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)). Има квалификация за извършване на абдоминална ехография. Научните и интереси са насочени в областта на хепатологията и възпалителните заболявания на червата.
Д-р Иван Тишков, гастроентеролог Д-р Тишков завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2013 г. За периода 2014г - 2018 г. е зачислен, като редовен лакар-специализант по Гастроентерология във втора вътрешна клиника - отделение по интервенционална гастроентерология, под ръководоството на Д-р Петко Карагьозов. През 2017 г е избран за специализант на годината в Болница Токуда. Придобива специалност Гастроентерология през ноември 2018 г. в Медицински университет София.
Извършва рутинно горна и долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и абдоминална ехография с перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол.
Притежева свидетелства за завършени професионални квалификации - трето ниво интервенционална абдоминална ехография и трето ниво интервенционална ендоскопия.
Има съвместни научни публикации с д-р Петко Карагьозов в български и европейски издания , както и активно участие в български и европейски конгреси , чрез постери и орални презентации.
Преминал ендоскопски курсове на обучение в Чехия, Ромъния и др., както и посещения на гастроентерологични и ендоскопски симпозиуми в Германия, Испания, Италия, Чехия, Сърбия и Ромъния.
Член е на :
Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE),
Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ),
Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ).
Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България - през 2019 г. е избран за член на Управителния съвет, завеждащ сектор Ендоскопия
Д-р Ирина Боева, гастроентеролог Д-р Боева е завършила медицина през 2012 г. в МУ-Варна. Прекарва последната година от образованоето си по медицина в Университетска клиника в Дрезден, Германия. Провежда своята специализация в Клиника по Гастроентерология УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ. Придобвиа специалност по гастроентерология през 2017 г. Преминала е ендоскопски курс в Берлин Германия, както и посещения на редица ендоскопски курсове и обучения.

От 2017 г. е член на екипа на д-р Петко Карагьозов.

През последните две години се занимава предимно с извършването на горна и долна ендоскопия, и свързаните с тях терапевтични интервенции. Извършва рутинно абдоминална ехография и интервенции под ехографски контрол. Притежава опит в диагностиката и лечението на чернодробни заболявания, остри и хронични заболявания на панкреаса, неопластични и възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт, извършва консултации по отношение на хранене и диететика при различни състояния. Сред специалните ѝ интереси са хронични възпалителни чревни заболявания - болест на Крон и улцерозен колит и заболяванията на панкреаса.
Съвместно с Д-р Карагьозов има редица участия в български и международни конгреси, както и публикации в европейски и световни списания и журнали.
Притежава сертификати за извършването на:
Абдоминална ехография и интервенции под ехограски контрол;
Диагностична и терапевтична гастро- и колоноскопия.

Член на:
Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE)
Европейското дружество по гастроентерология (UEG)
Европейска федерация на дружествата по ултразвук в медицината(EFSUMB)
Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ)
Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
Д-р Женя Георгиева, гастроентеролог Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 2008 г. Работи на територията на гр. Пловдив и гр. Пазарджик в различни гастроентерологични отделения, като едновременно с това работи в спешно отделение и останалите направления на вътрешните болести.
От 2012 г. специализира гастроентерология и хепатология във ВМА - София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Ханджиев. Има съвместни публикации с доц. Ханджиев.
В Токуда Болница София е от януари 2015 г., от създаването на Направление по Интервенционална гастроентерология
Д-р Инна Добрева, гастроентеролог Д-р Инна Добрева е завършила медицина в МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна през 2010 г. След дипломирането си до 2018 г. работи и специализира Вътрешни болести и Гастроентерология в Германия. Работила е в Отделение по вътрешни болести и ревматология в болница Св. Ансгар, Сулинген; в Клиника по гастроентерология, ендокринология, ревматология и инфекциозни болести в Университетска болница Регенсбург; в Отделение по гастроентерология в болница Св. Елизабет, Щраубинг.
Натрупва опит в различните направления на Вътрешната медицина; в работата с пациенти с онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт; работила е в интензивно отделение.
От декември 2018 г. е част от екипа на Отделението по интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.
Има специалност по гастроентерология от май 2019 г.
Професионалните й интереси са в областите на ендоскопската диагностика и лечение и коремната ехография.
Владее немски и английски език.
Д-р Кристина Стоянова, гастроентеролог Д-р Кристина Стоянова е завършила медицина в Медицински Университет София през 2013г. За периода 2014-2018г. е зачислена като редовен лекар-специализант по гастроентерология в отделение Гастроентерология на Болница Токуда под ръководството на д-р Розалина Балабанска и д-р Радин Цонев. През декември 2018 г. д-р Стоянова завършва своята специализация и придобива специалност Гастроентерология. Има квалификация за извършване на абдоминална ехография. От 2014г. се занимава с лечение на хронични вирусни хепатити. Участва в множество конференции и форуми по гастроентерология и хепатология в България и чужбина. Владее английски и немски език.
Д-р Стоянова е член на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ) и Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ). Владее английски и немски език.
Научните й интереси са насочени в областта на хепатологията, панкреасните заболявания, ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол.
Д-р Красен Иванов, гастроентеролог Д-р Красен Здравков Иванов завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2014 г. След дипломирането си работи в частни лечебни заведения в София и Варна. От 2015 г.е редовен лекар-специализант по гастроентерология във Втора вътрешна клиника - отделение Гастроентерология на Болница Токуда. През 2019 г. придобива специалност Гастроентерология и е назначен като лекар специалист в отделенито. Автор и съавтор е на научни публикации в български и еропейски издания и на статии в сайтове с медицинска насоченост. Преминал е обучителни курсове и е участвал с научни постери и презентации в български и европейски конгреси в градовете Рим, Виена, Барселона, Прага и Загреб. Преминал е едномесечен стаж по вътрешни болести в Москва, Русия към първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“

Научните му интереси са в следните области: Хепатология, Асцити, Перитонеални портове за дренаж на малигнени асцити. Неалкохолна-стеатозна болест на черния дроб, Абдоминална ехография, Перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол, Лечение на чернодробните тумори, Перкутанна туморна аблация.

Д-р Кр. Иванов е член е на Българското научно дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; Европейското дружество по гастроентерология; Българска асоциация по ултразвук в медицината. Член на управителния съвет и ръководител на секция Хепатология в Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България
Д-р Васил Койнарски, гастроентеролог Д-р Койнарски е завършил медицина в МУ-София през 2013 г. От юли 2014 г. след успешно положен изпит е зачислен като редовен специализант по гастроентерология. От създаването на отделението по Интервенционална гастроентерология е част от екипа, като негов ръководител е д-р Петко Карагьозов. Придобива специалност Гастроентерология през 2018 г. Професионалните му интереси са насочени в областите: Ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол, Диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия. Член е на Българското научно дружество по гастроентерология.
Д-р Добромир Райков, лекар-специализант по Гастроентерология
Д-р Виолета Митова, лекар-специализант по Гастроентерология Д-р Митова е завършила медицина в МУ-София през 2017 г. След дипломирането си работи като доброволец в Отделението по Интервенционална гастроентерология към Клиниката по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. От април 2017 г. е зачислена като редовен специализант по гастроентерология към отделението за периода 2017 - 2021 г. с ръководител д-р Петко Карагьозов. Професионалните и интереси са насочени в областта на възпалителните чревни заболявания, горна и долна ендоскопия, ултразвукова диагностика. Има съвместни научни публикации с д-р Карагьозов в български и европейски издания.
Д-р Димитър Коемджиев, лекар-специализант по Гастроентерология Д-р Димитър Коемджиев е роден в гр. Гоце Делчев през 1993 г. Завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ – гр. Благоевград през 2012 г. Завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2018 г. От декември 2018 г. е зачислен като редовен специализант по гастроентерология към отделението по Гастроентерология за периода 2018-2022 г., с ръководител д-р Розалина Балабанска. Професионалните му интереси са насочени в диагностиката и лечението на чернодробните заболявания, ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол, диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия.
Д-р Йоана Генева, лекар-специализант по Гастроентерология
Ст.м.с. Елица Цончева

Отделението

Гастроентерология

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Хронични чернодробни забо…

Ендоскопска ехография

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.