Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн, началник клиника по Гастроентерология Проф. Стойнов е завършил Висш медицински институт (ВМИ), София през 1969 г. Притежава специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология. Над 10 години е бил ръководител на Катедрата по гастроентерология във ВМИ. Работил е като директор на Институт по гастроентерология и хранене, ръководител на Клиничен център по гастроентерология, началник на Клиника по гастроентерология. Участвал е в над 10 клинични проучвания като главен изследовател.
Председател е на Българското дружество по гастроентерология и членува в българския клон на Международния гастрохирургичен клуб ( IGSC ) и Организация Мондиале Гастроентерология (OMGE). Има над 150 научни статии в български и чуждестранни научни списания и над 60 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми.
Научните му интереси са в областта на заболяванията на тънкото черво и възпалителните чревни заболявания.
Д-р Радин Цонев, дм, началник отделение по Гастроентерология Д-р Радин Цонев завършва медицина през 1988 г, 2 години отбива военна служба като авиолекар. Има 2 специалности-Вътрешни болести и Гастроентерология. 5 години стаж в МБАЛ-гр. Лом-Вътрешно отделение. 13 години стаж в Пета Градска болница, Клиника по Гастроентерелогия под ръководството на проф. Григор Мечков. От 2007г е член на екипа на МБАЛ-Токуда, а от 2013г до сега е Началник на Гастроентерологичното отделение в болница Токуда. Специализации в Холандия, Рим-Университетска католическа болница Джемели при проф. Гуидо Костаманя. Член на Бългаското дружество по Гастроентерология, на Българската асоциация по ултразвук в медицината, на Българската асоциация по изучаване на черен дроб, На Европейската асоциация по изучаване на черен дроб.
Научните интереси на Д-р Цонев са в областта на хепатологията. С лечение на хронични вирусни хепатити се занимава от 2004 г. до днес. Има публикации в наши и чужди списания.
Центърът по Хепатология на МБАЛ-Токуда, който ръководи Д-р Цонев е един от водещите в страната за лечение на хроничните вирусни хепатити.
Д-р Петко Карагьозов, началник отделение по Интервенционална гастроентерология Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински Университет гр. София. През периода 2005 - 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и проф. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Канагава, Япония по програма за научен обмен между болниците в "Токушукай Медикъл Корпорейшън". През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема "Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит" като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия, Италия, Израел и САЩ, както и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017).
Член е на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE), Световната ендоскопска организация (WEO), Българското научно дружество по гастроентерология. През 2018 г. е избран за член на Управителния съвет на Българското научно дружество по гастроентерология.
Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, ендоскопска ехография, холангиопанкреатоскопия, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Интересите му са основно в областта на интервенционалната диагностика и лечение на болестите на панкреаса и жлъчните пътища.
Oт 2017 е серитифициран обучител по холангиопанкреатоскопия със система SpyGlass DS и провежда обучения на лекари от Цетрална и Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка.
От 01.09.2011 г. е част от екипа на Болница Токуда, а от 01.02.2015 г. завежда Oтделение по Интервенционална Гастроентерология към Клиника по Гастроентерология. Доктор на годината в Болница Токуда за 2015 г.
Д-р Розалина Балабанска, гастроентеролог, интернист Завършила е медицина в МУ-София през 1987 г. Има призната специалност по "Вътрешни болести" от 1996 г. и специалност по "Гастроентерология и диететика" от 1999 г. Работила е в Гастроентерологична клиника на Военно-медицинска академия и Пета МБАЛ, където 14 години е трупала опит под ръководството на акад. Григор Мечков. Специализирала е Гастроентерология и ендоскопска ехография в Националния център за изучаване и лечение на онкологичните заболявания в Милано, Италия, има специализации в Холандия, Англия, Гърция и Русия. От 10 години работи по международни програми за лечение на хроничните вирусни хепатити. От 1991 г. се занимава с ехографско изследване на коремните органи, интервенционална ехография. Извършва чернодробни биопсии, целенасочени пункции под ехографски контрол, парацентези. Владее английски, руски и италиански език. Член е на Международната и Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози, Европейската асоциация по ултразвук в медицината, Българското гастроентерологично дружество. Има публикации в наши и чуждестранни списания. Води рубрика “Гастроентерология” в медицинското списание “Медицински магазин”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от март 2007 г. Изследовател на годината в Токуда Болница София за 2015 и 2018 г.
Д-р Анелия Дечева, гастроентеролог, интернист Д-р Дечева завършва Медицински университет - Стара Загора през 1992 г. През 1999 г. получава специалност „Вътрешни болести”, а през 2006 г. – „Гастроентерология”. През 1996 и 1997 г. д-р Дечева преминава образователни курсове по "Ендоскопия на LDT" и "Абдоминална ехография” в Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна", София. През 2002 г. преминава Образователен курс по диагностика на млечна жлеза в Национален онкологичен център, София. През 2004 г. преминава курс за следдипломна квалификация по Гастроентерология в Европейското следдипломно училище по Гастро-хирургия (EPGS), Амстердам. От 2003 до 2005 г е специализант по гастроентерология в Университетска болница "Св. Иван Рилски", София.
Д-р Дечева е преминала множество професионални курсове и участва в различни конференции и форуми по Гастроентерология в България и чужбина.
От 1992 до 2006 г. работи в отделение по Гастроентерология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали, а от 2006 г. до 2009 г. - в отделението по Гастроентерология и Хематология в 5-та градска болница, София. От февруари 2009 г. д-р Дечева е част на екипа на Токуда Болница София.

Членства в научни дружества:

Европейска асоциация за изследване на черния дроб (EASL – European Association for the Study of the Liver)
Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
Европейска федерация на дружествата по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB – European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology), Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ)
Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (БАХГО)
Д-р Зюмрют Садъкова, гастроентеролог Завършила е медицина в МУ-София през 2007 г. През 2008 г. започва работа като доброволец в отделение по Гастроентерология на Токуда Болница, а през 2009 г. започва редовна специализация по Гастроентерология. През декември 2013 г. д-р Садъкова завършва своята специализация и получава специалност по "Гастроентерология".
Д-р Садъкова е член на Българското дружество по гастроентерология, Европейското дружество по гастроентерология, Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)). Има квалификация за извършване на абдоминална ехография. Научните и интереси са насочени в областта на хепатологията и възпалителните заболявания на червата.
Д-р Иван Тишков, гастроентеролог Завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2013 г. След дипломирането си работи като доброволец в Отделение по гастроентерология на Токуда Болница София. От април 2014 г. е част от екипа на Втора вътрешна клиника. Специализира гастроентерология в Клиниката по Гастроентерология от 2014 до 2018 г. Придобива специалност през ноември 2018 г. Професионалните му интереси са насочени в следните области: диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия, ЕРХПГ, манипулации под ултразвуков и рентгенов контрол. Член е на Българското научно дружество по гастроентерология.
Д-р Женя Георгиева, гастроентеролог Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 2008 г. Работи на територията на гр. Пловдив и гр. Пазарджик в различни гастроентерологични отделения, като едновременно с това работи в спешно отделение и останалите направления на вътрешните болести.
От 2012 г. специализира гастроентерология и хепатология във ВМА - София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Ханджиев. Има съвместни публикации с доц. Ханджиев.
В Токуда Болница София е от януари 2015 г., от създаването на Направление по Интервенционална гастроентерология
Д-р Инна Добрева, гастроентеролог Д-р Инна Добрева е завършила медицина в МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна през 2010 г. След дипломирането си до 2018 г. работи и специализира Вътрешни болести и Гастроентерология в Германия. Работила е в Отделение по вътрешни болести и ревматология в болница Св. Ансгар, Сулинген; в Клиника по гастроентерология, ендокринология, ревматология и инфекциозни болести в Университетска болница Регенсбург; в Отделение по гастроентерология в болница Св. Елизабет, Щраубинг.
Натрупва опит в различните направления на Вътрешната медицина; в работата с пациенти с онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт; работила е в интензивно отделение.
От декември 2018 г. е част от екипа на Отделението по интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.
Има специалност по гастроентерология от май 2019 г.
Професионалните й интереси са в областите на ендоскопската диагностика и лечение и коремната ехография.
Владее немски и английски език.
Д-р Красен Иванов, гастроентеролог Д-р Красен Здравков Иванов завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2014 г. След дипломирането си работи в частни лечебни заведения в София и Варна. От 2015 г.е редовен лекар-специализант по гастроентерология във Втора вътрешна клиника - отделение Гастроентерология на Болница Токуда. През 2019 г. придобива специалност Гастроентерология и е назначен като лекар специалист в отделенито. Автор и съавтор е на 8 научни публикации в български и еропейски издания и на 7 статии в сайтове с медицинска насоченост. Преминал е обучителни курсове и е участвал с научни постери и презентации в български и европейски конгреси в градовете Рим, Виена, Барселона, Прага и Загреб. Преминал е едномесечен стаж по вътрешни болести в Москва, Русия към първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“

Научните му интереси са в следните области: Хепатология, Асцити, Перитонеални портове за дренаж на малигнени асцити. Неалкохолна-стеатозна болест на черния дроб, Абдоминална ехография, Перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол, Лечение на чернодробните тумори, Перкутанна туморна аблация.

Д-р Кр. Иванов е член е на Българското научно дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; Европейското дружество по гастроентерология; Българска асоциация по ултразвук в медицината. Член на управителния съвет и ръководител на секция Хепатология в Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България
Д-р Добромир Райков, лекар-специализант по Гастроентерология
Д-р Виолета Митова, лекар-специализант по Гастроентерология Д-р Митова е завършила медицина в МУ-София през 2017 г. След дипломирането си работи като доброволец в Отделението по Интервенционална гастроентерология към Клиниката по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. От април 2017 г. е зачислена като редовен специализант по гастроентерология към отделението за периода 2017 - 2021 г. с ръководител д-р Петко Карагьозов. Професионалните и интереси са насочени в областта на възпалителните чревни заболявания, горна и долна ендоскопия, ултразвукова диагностика. Има съвместни научни публикации с д-р Карагьозов в български и европейски издания.
Д-р Димитър Коемджиев, лекар-специализант по Гастроентерология Д-р Димитър Коемджиев е роден в гр. Гоце Делчев през 1993 г. Завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ – гр. Благоевград през 2012 г. Завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2018 г. От декември 2018 г. е зачислен като редовен специализант по гастроентерология към отделението по Гастроентерология за периода 2018-2022 г., с ръководител д-р Розалина Балабанска. Професионалните му интереси са насочени в диагностиката и лечението на чернодробните заболявания, ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол, диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия.
Д-р Йоана Генева, лекар-специализант по Гастроентерология

Отделението

Гастроентерология

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Хронични чернодробни забо…

Ендоскопска ехография

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".