Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Пулмология

В сектора по Пулмология са разработени лечебни програми за:

  • бронхиална астма
  • ХОББ
  • пневмонии
  • белодробен тромбемболизъм
  • бронхоалвеоларен карцином.

Има възможност за диагностични инвазивни изследвания: флексибилна и ригидна фибробронхоскопия, тънкоиглена трансбронхиална белодробна биопсия. Предвижда се постепенно разгръщане и развитие на т.н. инвазивна пулмология с извършване на стентиране на бронхиалното дърво. 

Прием на болни

Секторът по пулмология е самостоятелна структурна единица в състава на Вътрешно отделение. Разполага с 18 легла в стаи с 1 и 4 легла. Всички стаи са климатизирани,   оборудвани с модерен санитарен възел, самостоятелни телевизори, гардероби.

Мултидисциплинарен подход

Пулмологичният сектор работи екипно с останалите специалности във Вътрешно отделение - Гастроентерология, Ендокринология, Нефрология, Ревматология и Алергология и е в пряка колаборация с Клиниката по Образна диагностика, Гръдна хирургия, Клиника по Кардиология, Клиника по Съдова хирургия и Ангиология, Кардиохирургия, Неотложно звено. Тази гъвкава структура улеснява бързата и екипна мултидисциплинарната оценка  на пациента.

В секторът по пулмология се диагностицират и лекуват следните заболявания:

1. Пневмония и други възпалителни заболявания на белите дробове

Ефективността на това лечение е гарантирано от модерна Клинична и  Микробиологична  лаборатория, които осигуряват  най- съвременните   лабораторни тестове (CRP, procalcitontin,  IL- 6, АДА)  за диагностика на  възпалителните заболявания  и микробиологични, серологични и PCR- тестове за типични, атипични и вирусни инфекции. При критични инфекции  довели до  дихателна недостатъчност, налагаща механична вентилация, пациентите се лекуват в Интензивно отделение,оборудвано с най-съвременна апаратура Мултидисциплинарният подход към критично болните пациенти доказа успеха си по време на грипната пандемия 2009- 2010 година. В болницата няма смъртен случай от свински грип, което беше докладвано на Българския и Европейски конгреси по белодробни болести 2010 година.

2. ХОББ и бронхиална астма

Извършва се пълен обем диагностика и лечение на всички обстуктивни заболявания според последните Световни  ръководства. Извършват се функционални изследвания на дишането, включващи спирометрия, бронходилататорен тест, дифузионен капацитет. При показания, пациентите се тестуват и консултират от Алерголог. Могат да бъдат извършени пълен набор кръвни и микроскопски изследвания  за диагностика на алергията. При показания се назначава имунодесенсибилизараща терапия.

3. Първичен и метастатичен белодробен карцином

В Болницата може да се извърши пълен цикъл диагностика на онкологично болния. Отделението по Вътрешни болести разролага с модерен ендоскопски сектор, оборудван със съвременни бронхоскопи и възможност за видеонаблюдение  и запис на бронхоскопската манипулация. Това дава възможност за преразглеждане и трансмисия на изследванията. Отделенито по Образна диагностика е оборудвано с най- съвременна СТ и МР апаратура,на която може да диагностицира и стажира туморния процес. В болницата функционира модерно отделение по Гръдна хирургия, Онкохематология и Лъчетерапия. Решенията за диагностиката и лечението на Онкологично болните се вземат на заседание на Интердисциплинарна комисия, състояща се от водещи специалисти в горните направления.

4. Белодробна емболия и Белодробна артериална хипертония: Белодробната емболия изисква бърза диагностика и спешни терапевтични мерки. В Болница Токуда това започва от входа на болницата, където в Спешно отделение се оценява незабавно клиничната вероятност и се изследват лабораторните маркери за белодробна емболия. При показания, на пациента незабавно се извършва компютър-томографска пулмоангиография и в зависимост от резултатате, веднага бива  степенуван по тежест и насочен за подходящото лечение: медикаментозно, вкл. Фибринолиза; инвазивно лечение с перкутанна тромбофрагментация и селективна фибринолиза или кардиохирургично лечение. Всички пациенти с белодробна емболия се изследват и консултират от ангиолог с венозна дуплекс ехография. Пациентите с Белодробна артериална хипертония се изследват съвместно от пулмолог, кардиолог и специалист по образна диагностика. При показания може да бъде извършена инвазивна оценка на сърцето. В редки случаи, при наличие на показания пациентите могат да бъдат насочени в отделението по Гръдна хирургия за белодробна биопсия.

5. Дифузни интестициални белодробни заболявания (Идиопатична белодробна фиброза, неспецифична интерстициална пневмония, хипесензитивни пневмонити, саркоидоза и други интерстициални белодробни болести)

При тези пациенти може да бъде извършена компютъртомографска оценка на белия дроб от водещи специалисти в областта на белодробната образна диагностика; функционална оценка на белия дроб, бронхоскопска оценка и при показания- белодробна, кожна, бъбречна и друга органна биопсия от специалист. Могат да бъдат направени разширени имунологични изследвания и консултации. При необходимост, пациентите могат да бъдат консултирани от водещи Европейски експерти по интестициални белодробни заболявания.

Кабинет за функционална белодробна диагностика

В сектора по пулмология на Болница Токуда работи и кабинет по функционална белодробна диагностика. Лабораторията е оборудвана с последно поколение диагностична апаратура на Viasys Health Care - световен лидер в технологиите по отношение на функционалната белодробна диагностика.

В кабинета се извършват функционални изследвания на белия дроб при дишане в покой и при натоварване.

Изследванията при дишане в покой включват:

 • Спирометрия

 • Дифузия: Real-time single breath метод

 • Функционален остатъчен капацитет (ФОК - He rebreathing метод)

 • Бронхопровокационни проби (APS-pro)

Извършваните функционални изследвания на сърдечно-белодробната система при натоварване са:

 • Кардиопулмонарен стрес тест

Повече подробности за кабинета, включително полезни документи и цени, можете на намерите тук.

Отделението

Гастроентерология

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Ендоскопска ехография

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".