Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Хематология

Клиниката по Хематология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с 25 болнични легла, разпределени в оборудвани със собствен санитарен възел, телевизор и безжичен интернет болнични стаи.  Разположена е на 6-ти  етаж, сектор А.

Клиниката има сключен договор с НЗОК за диагностика и лечение на пациенти с всички доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания: анемии, миелодиспластични синдроми, остри левкемии, хронични миелопролиферативни неоплазми, индолентни и агресивни лимфоми, миеломна болест, нарушения в кръвосъсирването и др.
Лекарите имат сключен договор за преглед на амбулаторни пациенти с направление номер 3, издадено от личния лекар или друг специалист.

Клиниката има сключен договор с НЗОК за прегледи с направления от личен лекар и за лечение по всички хематологични клинични пътеки - анемии, левкемии, лимфоми, миелодиспластични синдроми, полицитемия и др.

Клиниката по Хематология има сключени договори с НЗОК за работа по следните клинични пътеки и амбулаторни процедури:

КП № 242  Остри и хронични ЛЕВКЕМИИ

КП № 243  ЛИМФОМИ

КП № 244  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ ДИАТЕЗИ. АНЕМИИ

КП № 241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

Амбулаторни процедури №5,6,7 и 8.

В Клиниката по Хематология се извършват изследвания на костен мозък (аспирационна пункция и трепанобиопсия), имунологично определяне на клетъчните клонове в периферната кръв и костния мчозък (флоуцитометрия) и молекуларно-генетични изследвания, доказващи характерните за хематологичните неоплазми мутации.  Според локализацията на туморната формация и след консултация с хирург,  вземането на материала за биопсия, както и последващите хистологично и имунохистохимично изследвания се осъществяват също в Болница Токуда, което е безспорно удобство за пациентите, тъй като пести тяхното време и енергия. Благодарение на активното мултидисциплинарно сътрудничество, възможно само в многопрофилните болници, диагнозата се поставя бързо, което води до своевременно започване на адекватно лечение в името на качеството на живота на нашите пациенти. 

В хематологичния кабинет, функциониращ към ДКЦ Токуда ежедневно се провеждат консултации от нашите специалисти: Проф. д-р Лиана Герчева, д-р Исмаил Амин и д-р Ирена Гълъбова, според предварително установен график за прегледи по НЗОК и чрез свободен прием. Кабинетът се намира на 3-тия етаж в сектор В. Записването става на тел: 02/403 4000.

Можете да ни пишете за второ мнение като използвате следната онлайн форма

В Клиниката по Хематология се провеждат най-нови методи за лечение на злокачествените хематологични заболявания чрез:

  • Химиотерапия
  • Имунотерапия
  • Таргетна терапия
  • Използване на стимулиращи клетъчното възстановяване растежни фактори
  • Поддържа се тясно сътрудничество с центровете за трансплантация на хемопоетични стволови клетки в страната и чужбина. 

Химиотерапията се осъществява в съответствие с националните и европейските стандарти, след решение на Клинична комисия по хематология. Приготвянето на лекарствата за химиотерапия се извършва от квалифициран магистър-фармацевт в специално предназначено помещение на болничната аптека, оборудвано с ламинарен бокс и при строго спазване на правилата за асептика и безопасност на труда. 

За пациентите се грижи отлично професионално подготвен и приветлив персонал от лекари, медицински сестри, болногледачи и санитари.

Клиниката има възможност за обслужване и на инвалидизирани пациенти.

След приключване на лечението, пациентите остават под наблюдение от екипа и имат право на безплатни прегледи. Така се осъществява и един от най-важните принципи на Болница Токуда: “Нашата болница ще подпомага с медицински грижи своите пациенти и след изписването им.“ 

Като водещ хематологичен център, Клиниката по Хематология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е избрана за провеждане на клинични проучвания, които предоставят възможности за достъп до нови терапевтични подходи и медикаменти.

Клиниката по хематология осъществява преподавателска дейност на български и английски език на студенти от Медицинския факултет на Софийски университет.

Отделението

Хематология

Прегледи

Лечение в отделението

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.