Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Учебна дейност

Болница Токуда е призната от Министерство на образованието и науката за Научна организация от месец юли 2013 година. 

От ноември 2013 година със заповед на изпълнителния директор д-р Явор Дренски е създаден Научен съвет. Ръководството на Научния съвет е в следния състав:

 • Чл.кор. Проф. Д-р Николай Цанков, дмн - Председател 
 • Проф. Д-р Симеон Стойнов, дмн - Заместник-председател 
 • Проф. Д-р Милена Станева, дм - Научен секретар 

Научната организация Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда е акредитирана за докторски програми по следните специалности:

 • Сърдено-съдова хирургия
 • Обща хирургия
 • Неврология
 • Ангиология
 • Неврохирургия
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Медицинска радиология и рентгенология
 • Дерматология и венерология

ДИРЕКЦИЯ „НАУЧНА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ”

Извършва дейности по развиване на научната дейност чрез участие на сътрудниците на болницата в разработването на научни проекти, активно участие в организирането и участието в научни прояви по всички разкрити в болницата специалности. Научната дейност се ръководи и подкрепя от Научния съвет на болницата.

Дирекцията развива учебната дейност, която е насочена към  планирането, организирането на дейността  по следдипломното обучение на специализанти и на лекарския и сестрински състав.

Практическо обучение

Болницата има акредитация за провеждане на практическо обучение по всички, разкрити в  болницата специалности. В момента в болницата  се обучават специализанти по следните специалности: Акушерство и гинекология, Ангиология, Анестезиология и интензивно лечение, Вътрешни болести, Гастроентерология, Гръдна хирургия, Детски болести, Детска гастроентерология, Детска ендокринология и болести на обмяната, Детска неврология, Детска нефрология и хемодиализа, Детска ревматология, Ендокринология и болести на обмяната, Кардиология, Кардиохирургия, Клинична лаборатория, Клинична хематология, Кожни и венерически болести, Микробиология, Неврохирургия, Неонатология, Нервни болести, Нефрология, Образна диагностика, Обща медицина, Обща и клинична патология, Ортопедия и травмотология, Очни болести, Пневмология и фтизиатрия, Ревматология, Спешна медицина, Съдова хирургия, Трансфузионна хематология, Урология, Ушно-носно-гърлени болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия.

Тематични курсове

Дирекцията организира всяка година провеждането на близо 60 тематични курса за продължаващо обучение на лекари и сестри. Курсовете са посещавани активно и предоставят възможност  на участващите да се запознаят с високотехнологичните методи и методики, които се предлагат в болницата и които са уникални за страната.

Курсове за продължаващо и индивидуално обучение

Програмата за 2021 г. можете да изтеглите от тук: 

Заявка за участие в тематичните курсове за продължаващо и индивидуално обучение можете да изтеглите от тук:

Попълнените заявки можете да изпратите на следните имейл адреси: pavlina.stancheva@acibademcityclinic.bg и zlatka.romanska@acibademcityclinic.bg

Преддипломни стажове

Дирекцията организира и провеждането на  преддипломни стажове на медицински сестри, практики на студенти по медицина, студенти по фармация, медицински сестри, кинезитерапевти. 

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.