Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Лицево-челюстна хирургия

Лицево-челюстната хирургия е синтетична специалност, която обединява  терапевтични и оперативни методи от Хирургия, Стоматология, Неврохирургия, УНГ, Офталмология.

Звеното по Лицево-челюстна хирургия към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда разполага с високоспециализиран екип, с най-съвременна и високотехнологична база за  диагностика и оперативно лечение в целия обем на Лицево-челюстната хирургия.

Звеното работи в тясно сътрудничество с една от водещите световни школи по пластична и реконструктивна хирургия в Париж и персонално със световноизвестните хирург д-р Дарина Кръстинова. Сложните медицински казуси се консултират чрез видео-конферентна връзка.

Дейност Лицево-челюстна хирургия в Болница Токуда работи във всички направления на оралната и лицево-челюстна хирургия.

Раздели на лицево-челюстната хирургия. Диагностицирани и лекувани състояния

Реконструктивна, пластично-възстановителна и естетична лицево-челюстна хирургия

Едно от приоритетно развитите направления на звеното за Лицево-челюстна хирургия в Болница Токуда е Реконструктивната, пластично-възстановителна и естетична лицево-челюстна хирургия

Реконструктивната лицево-челюстна хирургия възстановява деформирани или напълно изгубени тъкани и органи на лицето и шията след травматични увреждания на меките тъкани и костните структури вследствие на вродени заболявания, туморни процеси, травматични увреждания, битови травми, изгаряния или хирургични интервенции.

Извършваните пластично-реконструктивни операции освен традиционните реконструкции (с тъкани по съседство на дефекта, пластика с различни фигури, свободно пренасяне на кожа и кост и др.) използват и най-съвременните методи за микросъдов трансфер и трансплантация. Операциите включват набавяне на тъкани от пациента (кост, мускул, кожа и т.н) и пренасянето им в лицево-челюстната област.

Специално място се отделя на изключително сложната реконструкцията на горния лицев етаж и по-специално на костните орбити.

Извършваните методи и процедури включват:

 • Ринопластика ( корекция на носа )
 • Повдигане на лицевата маска (фейслифт)
 • Септоринопластика (корекция на носа и носната преграда)
 • Отопластика (корекция на ушите)
 • Ментопластика (корекция на брадата)
 • Блефаропластика (корекция на клепачите)
 • Реконструкции с микросъдов трансфер и трансплантация
 • Дистракционната остеогенеза
 • Лицево-челюстно протезиране (анапластология)
Реконструктивна хирургия на лицето
 • При вродени аномалии в областта на лицето (на меките тъкани, челюстните кости, орбиталната област)
 • Пластична и реконструктивна хирургия  при дефекти след травми или  оперативни интервенции по повод туморни заболявания
 • Вродени малформации
  • Включват недоразвитието, преждевременното развитие или преразвитието на отделни части от лицевия или мозъчния дял на черепа
   • Видове:
    • Краниосиностози: триъгълен череп (тригоноцефалия), ладиевиден череп (скафоцефалия), къс череп (брахицефалия), изкривен череп (плагиоцефелия); синдромални краниосиностози (синдромите на Crouzon, Apert, Pfeiffer, Jackson Weiss, Saether-Chotzen и Carpenter).
    • Отокраниостенози (хемифациални микрозомии, отомандибуларен синдром, синдром на Голденхар, синдром на І и ІІ хрилна дъга)
    • Лицеви хиперплазии
 • Оперативни интервенции при вродени краниофациални малформации. 
  • Хирургичното лечение на вродените краниофациални малформации е многоетапно.То преминава през основна хирургична интервенция с последващи реконструктивни операции. 
Естетична хирургия на лицето

Естетичната хирургия на лицето се използва предимно за заличаване на последиците от стареенето и естетични корекции на отделни части на лицето:

 • Лифтинг на лице (ритидектомия)
 • Корекции на клепачи (блефаропластика)
 • Корекции на носа (ринопластика)
 • Корекции на ушите (отопластика)
 • Корекции на брадичката (ментопластика)
 • Скулптуринг на лице с липофилинг (използване на собствена мастна тъкан)
 • Дермоабразио
 • Увеличаване на устни
 • Иинжектиране на козметични средства (ботокс, химически пилинг и т.н.)
 • Липосукция на шия
 Ортогнатна хирургия

Оперативно лечение на вродени и придобити деформации в лицево-челюстната област

Ортогнатната хирургия включва оперативното лечение на вродени аномалии и придобити деформации на челюстите. 

 • Челюстно-лицеви деформации
  • Горночелюстно преразвитие
  • Симетрично и асиметрично долночелюстно преразвитие - прогнатизъм
  • Недостатъчност (долночелюстна или горночелюстна недостатъчност - микрогнатия)
  • Неправилни съотношения в двете челюсти
   • синдром на ,,дългото лице”
   • апертогнатия - нарушен контакт между зъбите на долната и горна челюст
   • синдром на ,,късото лице”
 • Латерогнатия
 • Преразвитие на костта на брадичката (гениопластика)
Лицево-челюстна онкология

Оперативно лечение на туморите на лицево-челюстната област

Хирургичното лечение на онкологични заболявания в лицево-челюстната област обхваща доброкачествените и злокачествените образувания на меките тъкани и костните структури на лицето, езика, слюнчените жлези, орбиталната област и шията.

Прилагат се най- съвременните и авангардни оперативни методики за оперативно лечение на доброкачествените и злокачествени тумори в лицево-челюстната област и шията при: 

 • Тумори на кожата на лицето (устните, клепачите и др.)
 • Тумори на лицевите кости и челюстите
 • Тумори на езика
 • Тумори на шията
 • Тумори на слюнчените жлези

·         Туморни образувания

 • При доброкачествени тумори
  • Епителиом, папилом, фибром, миом, неврином, лимфангиом, аденом, хемангиом, невуси
 • При злокачествени тумори
  • Малигнен меланом и спиноцелуларен карцином (на кожата), аденолимфом (на лимфните възли), спиноцелуларни карциноми в устната кухина (на лигавицата), съединително-тъканни тумори, тумори на слюнчените жлези, одонтогенни тумори (на зъбите)
 Лицево-челюстна травматология

Оперативно лечение на травмите в лицево-челюстната област

Хирургичното лечение на травмите в лицево-челюстната област обхваща увреждания  на меките тъкани и костните структури в лицево-челюстната област.

Звеното разполага с пълния набор последно поколение специални консумативи (титанови минипластини и винтове) за лечение на фрактурите на лицевите кости и челюстите.

Травматични заболявания в лицево-челюстната област

 • При наранявания на меките тъкани– от охлузвания и кръвонасядания до загуба на отделни тъкани
 • При счупвания на челюстните и лицеви кости
Оперативно лечение на възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

Включва хирургични интервенции при лечение на възпалителни заболяваниия на лицето, шията, устната кухина, синусите, челюстите, лимфните възли и др. Най-честите причини за възпаленията са зъбни инфекции, инфекции на лигавиците, на кожата и др.

Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

 • При зъбни инфекции
  • Възпаление на лигавицата около частично пробил зъб, зъби в неправилна позиция, затруднен или невъзможен пробив
  • Инфекции при възпаление на костната тъкан (остеомиелити)
  • Инфекции, причинени от челюстни кисти
  • Инфекции при възпаления на кожата
  • Инфекции при възпаления на околоносните кухини
  • Инфекции при възпаления на слюнчените и лимфните жлези
Други заболявания в Лицево-челюстната област

Заболявания на слюнчените жлези

 • Възпаления на слюнчените жлези
 • Вирусни заболявания
 • Кисти
 • Сиалози
 • Слюнокаменна болест

Заболявания на долночелюстните стави

 • Възпалителни заболявания (артрити)
 • Дегенеративни заболявания (артроза)
 • Травми, частични размествания (сублуксация) и изкълчване (луксация).
Водещи специалисти
Д-р Радослав Славчев – завеждащ Лицево-челюстна хирургия

Специалист по Лицево-челюстна хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт.

Един от основателите на Болница Токуда - Декември 2006 г. Основава отделението по Лицево- челюстна и пластична хирургия при старта на болницата.

Завършва МУ-Пловдив през 1987 г. Първата си специалност „Стоматология” получава през 1990 г. в МУ-София. През 2000 г. защитава втората си специалност лицево-челюстна хирургия - МУ-София. 

От 1987 г. до 2006 г. преминава през множество специализации в страната и чужбина:

 • 1987 г. - Клиника по лицево-челюстна хирургия”, ВМА - София
 • 1990 г. - Клиника по пластична и рекунструктивна хирургия”, МА - София
 • 1994 г. - Лицево-челюстна хирургия към Клиника по неврохирургия, СБСИМ „Пирогов” - София
 • 1994–1999 - Специализация по Лицево-челюстна хирургия в катедрата по Лицево-челюстна хирургия СФ, МУ -Пловдив.
 • 1999–2000 - Франция, Париж - специализация по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в болница „Фош” в екипа на д-р Д. Кръстинова
 • 2000 – Ница, Франция - Висш курс по хирургична анатомия, д-р Кръстинова, проф. Сантини
 • 2000-2001 г. - Инсбрук, Австрия,  „Университетска болница принц Леополд” – специализация по лицево-челюстна, реконструктивна хирургия в екипа на проф. Валдхарт.
 • 2002-2005 – Париж, Франция - допълнителни квалификационни курсове за обучение по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в екипа на д-р Кръстинова
 • 2006 г. – Япония (Токио, Осака, Фукуока, Камакура) - специализация в болниците на Tokuchukai Medical Corporation

Професионална реализация: 

 • Започва професионалния си път в с. Ягода, обл. Стара Загора през 1987г.
 • От 1989 до 1994 г. работи в хирургична стоматология към Висш медицински институт, Стара Загора.
 • През 1994 г. завежда сектор по Лицево-челюстна хирургия в Университетска болница, Тракийски университет, Стара Загора.
 • След конкурс през 1996 г. е избран за редовен асистент към Катедра Обща и оперативна хирургия в Тракийски университет, впоследствие е избран за старши асистент.
 • От 2001 до 2006 г. завежда сектор Лицево-челюстна хирургия към Клиниката по Неврохирургия при Тракийски университет.
 • От 2006 г. основава и завежда отделението по Лицево-челюстна и пластична хирургия в Болница Токуда.
 • От 2012 г. е завеждащ дейност Лицево-челюстна хирургия. 

 Членства в професионални организации: 

 • Редовен член на Европейската асоциация по черепно-челюстно лицева хирургия (ЕACMFS)
 • Член на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България.

Автор на над 20 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Участник и лектор в множество български, европейски и световни форуми и конгреси в областта на лицево-челюстната, черепно–челюстно-лицевата хирургия.  

За директен контакт:

r_slavchev@abv.bg

тел.: +359 884 933 120, +359 888 26 15 79

 

Доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.

Водещ специалист в областта на ортогнатичната и реконструктивна хирургия в България.

 Завършва МУ – София през 1982 г. Придобива специалностите: "Обща стоматология”, "Хирургична стоматология" и "Лицево-челюстна хирургия".

 

Специализира в Клиниката по Лицево-Челюстна Хирургия на ВМА София под ръководството на полк. проф. Н. Георгиев, а по проблеми на ортогнатичната и микроваскуларната хирургия във Военна болница Прага при проф. Немет и в Хавана към Националния хирургичен център "Братя Амехерас" при проф. Круаняс. Преминава квалификационни курсове по анестезиология и реанимация, имплантология, микроваскуларна, ортогнатична и кранио-фациална хирургия.

През 2005 г. защитава дисертация и придобива образователна и научна степен "доктор". През 2008 г. е хабилитиран за доцент.

 

Професионална реализация:

 

Работи в целия обем на оралната и лицево-челюстната хирургия.

До 1987 г. работи по разпределение в гр. Долна баня. След конкурс през 1987 г. е избран за асистент в Катедра Орална и Лицево-Челюстна Хирургия на МУ София, където работи до 2008 г. От 2008 до 2012 г. завежда диагностично-лечебната дейност на „СБАЛ по Лицево-челюстна хирургия”– Университетска болница, София. От 2012 до 2013 г. е доцент към Военно-медицинска академия, София.

 • За първи път в България извършва успешни васкуларизирани трансплантации от илиачна кост чрез микрохирургична техника за реконструкция на долна челюст.
 • Въвежда у нас сагиталната остеотомия по Epker и транскутанната мандибуларна остеосинтеза.
 • За първи път в България възстановява значими мандибуларни дефекти чрез дистракционна остеогенеза.
 • Въвежда у нас артропластиката чрез костохондрален трансплантат със запазен растежен център при лечението на анкилоза и създава метод за артропластика на ТМС с коронарен израстък.
 • За първи път в България използва интраосални импланти за задържане на силиконови епитези при значими лицеви дефекти.
 • Използва дистракционна остеогенеза при реконструкции на средния лицев етаж.

Членства в професионални организации: 

                                                                                                    

 • Председател е на Сдружение на оралните и лицево – челюстни хирурзи в България
 • Член на Борда на Балканската асоциация по лицево-челюстна хирургия
 • Член на Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия
 • Член на Световната асоциация по орална и лицево-челюстна хирургия

Автор на монография, 45 научни публикации, 2 рационализации и 18 доклада, представени на международни конгреси. Участва в написването на учебниците: "Лицево-челюстна и орална хирургия” и "Орална хирургия". Ръководил е следдипломната квалификация на лекари по специалностите: Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия. Има участие в създаването на "Медицински стандарт по Лицево-челюстна хирургия” в България, приет от МЗ.

 

Владее испански език.

 

В момента научните му интереси са насочени към реконструктивни операции при вродени и придобити деформации на скелетните структури в лицево-челюстната област.

 

 

 

Отделението

Лицево-челюстна хирургия

Консултации

Челюстно-лицеви деформаци…

Реконструктивна лицево-че…

Вродени малформации

Туморни образувания

Кисти

Травматични заболявания

Заболявания на долночелюс…

Заболявания на слюнчените…

Възпалителни заболявания

Екип

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".