Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Челюстно-лицеви деформации

Челюстно-лицеви деформации

Тежките скелетни челюстно-лицеви деформациисе представят с неподредени зъби, неправилни съотношения между челюстите с аномалии на захапката и лицеви дисхармонии. Водят до нарушена функция (хранене, говор, дишане) и естетика. Характеризират се като състояние, при което лицето е отчетливо различно от нормалното.

Представят се като преразвитие (горночелюстно преразвитие; симетрично и асиметрично  долночелюстно преразвитие - прогнатизъм), недостатъчност (долночелюстна или горночелюстна недостатъчност - микрогнатия), неправилни съотношения в двете челюсти (синдром на ,,дългото лице”; апертогнатия - нарушен контакт между зъбите на долната и горна челюст; синдром на ,,късото лице” и др.).

      
Пациент с преразвитие на долната челюст (мандибуларен прогнатизъм) – преди и след реконструкция на долната челюст - случай на доц. Джоров.

 

                 
Пациенти с недостатъчност в развитието на долната челюсти брадата (мандибуларна микрогнатия с микрогения) преди и след реконструкции на долната челюст и брадата - случаи на доц. Джоров.

 

Лечението на челюстно-лицевите деформации е обект на ортогнатичната лицево-челюстна хирургия. Предварително чрез ортодонтско лечение трябва да се координира размера на долната и горна зъбна дъга, за да ги подготви за функционална и стабилна захапка след операцията. Съвременните хирургични методи и средства за фиксация, съкращават времето за обездвижване на челюстите. Разрезите и достъпите през устата  не оставят никакви видими белези. Постига се оптимално възстановяване на функцията и хармонията на лицето.


Пациент с асиметрично преразвитие на долната челюст (асиметричен мандибуларен прогнатизъм) – преди и след реконструкция на долната челюсти нивелиране на брадата- случай на доц. Джоров

 

       
Пациент с недостатъчност в развитието на горната челюст (сагитална максиларна недостатъчност) – преди и след реконструкция на горната челюст - случай на доц. Джоров

 

              
Пациенти с недостатъчност в развитието на горната челюст и преразвитие на долната – преди и след едновременна реконструкции на горната, долната челюст и брадата - случаи на доц. Джоров

 

Отделението

Лицево-челюстна хирургия

Консултации

Челюстно-лицеви деформаци…

Реконструктивна лицево-че…

Вродени малформации

Туморни образувания

Кисти

Травматични заболявания

Заболявания на долночелюс…

Заболявания на слюнчените…

Възпалителни заболявания

Екип

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".