Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Обезболяването и реанимацията се извършват от високоспециализираните екипи от лекари-анестезиолози и анестезиологични сестри на Токуда Болница София.

Оперираните от нас болни са под денонощните грижи и наблюдение на медицинските сестри от отделението по УНГ.

Д-р Радослав Славчев, началник Лицево-челюстна хирургия Специалист по Лицево-челюстна хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт.

Един от основателите на Токуда болница София - Декември 2006 г. Основава отделението по Лицево- челюстна и пластична хирургия при старта на Болница Токуда.

Завършва МУ-Пловдив през 1987 г. Първата си специалност „Стоматология” получава през 1990 г. в МУ-София. През 2000 г. защитава втората си специалност лицево-челюстна хирургия - МУ-София.

От 1987 г. до 2006 г. преминава през множество специализации в страната и чужбина:

1987 г. - Клиника по лицево-челюстна хирургия”, ВМА - София
1990 г. - Клиника по пластична и рекунструктивна хирургия”, МА - София
1994 г. - Лицево-челюстна хирургия към Клиника по неврохирургия, СБСИМ „Пирогов” - София
1994–1999 - Специализация по Лицево-челюстна хирургия в катедрата по Лицево-челюстна хирургия СФ, МУ -Пловдив.
1999–2000 - Франция, Париж - специализация по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в болница „Фош” в екипа на д-р Д. Кръстинова
2000 – Ница, Франция - Висш курс по хирургична анатомия, д-р Кръстинова, проф. Сантини
2000-2001 г. - Инсбрук, Австрия, „Университетска болница принц Леополд” – специализация по лицево-челюстна, реконструктивна хирургия в екипа на проф. Валдхарт.
2002-2005 – Париж, Франция - допълнителни квалификационни курсове за обучение по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в екипа на д-р Кръстинова
2006 г. – Япония (Токио, Осака, Фукуока, Камакура) - специализация в болниците на Tokuchukai Medical Corporation

Професионална реализация:

Започва професионалния си път в с. Ягода, обл. Стара Загора през 1987г.
От 1989 до 1994 г. работи в хирургична стоматология към Висш медицински институт, Стара Загора.
През 1994 г. завежда сектор по Лицево-челюстна хирургия в Университетска болница, Тракийски университет, Стара Загора.
След конкурс през 1996 г. е избран за редовен асистент към Катедра Обща и оперативна хирургия в Тракийски университет, впоследствие е избран за старши асистент.
От 2001 до 2006 г. завежда сектор Лицево-челюстна хирургия към Клиниката по Неврохирургия при Тракийски университет.
От 2006 г. основава и завежда отделението по Лицево-челюстна и пластична хирургия в Токуда Болница София.
От 2012 г. е завеждащ дейност Лицево-челюстна хирургия.

Членства в професионални организации:

Редовен член на Европейската асоциация по черепно-челюстно лицева хирургия (ЕACMFS)
Член на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България.

Автор на над 20 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Участник и лектор в множество български, европейски и световни форуми и конгреси в областта на лицево-челюстната, черепно–челюстно-лицевата хирургия.

За директен контакт:

r_slavchev@abv.bg

тел.: +359 884 933 120, +359 888 26 15 79
Проф. д-р Антон Джоров, дм, дмн, хирург, лицево-челюстен хирург Водещ специалист в областта на ортогнатичната и реконструктивна хирургия в България.

Завършва МУ – София през 1982 г. Придобива специалностите: "Обща стоматология”, "Хирургична стоматология" и "Лицево-челюстна хирургия".

Специализира в Клиниката по Лицево-Челюстна Хирургия на ВМА София под ръководството на полк. проф. Н. Георгиев, а по проблеми на ортогнатичната и микроваскуларната хирургия във Военна болница Прага при проф. Немет и в Хавана към Националния хирургичен център "Братя Амехерас" при проф. Круаняс. Преминава квалификационни курсове по анестезиология и реанимация, имплантология, микроваскуларна, ортогнатична и кранио-фациална хирургия.

През 2005 г. защитава дисертация и придобива образователна и научна степен "доктор". През 2008 г. е хабилитиран за доцент.

Професионална реализация:

Работи в целия обем на оралната и лицево-челюстната хирургия.

До 1987 г. работи по разпределение в гр. Долна баня. След конкурс през 1987 г. е избран за асистент в Катедра Орална и Лицево-Челюстна Хирургия на МУ София, където работи до 2008 г. От 2008 до 2012 г. завежда диагностично-лечебната дейност на „СБАЛ по Лицево-челюстна хирургия”– Университетска болница, София. От 2012 до 2013 г. е доцент към Военно-медицинска академия, София.

За първи път в България извършва успешни васкуларизирани трансплантации от илиачна кост чрез микрохирургична техника за реконструкция на долна челюст.
Въвежда у нас сагиталната остеотомия по Epker и транскутанната мандибуларна остеосинтеза.
За първи път в България възстановява значими мандибуларни дефекти чрез дистракционна остеогенеза.
Въвежда у нас артропластиката чрез костохондрален трансплантат със запазен растежен център при лечението на анкилоза и създава метод за артропластика на ТМС с коронарен израстък.
За първи път в България използва интраосални импланти за задържане на силиконови епитези при значими лицеви дефекти.
Използва дистракционна остеогенеза при реконструкции на средния лицев етаж.

Членства в професионални организации:

Експредседател е на Сдружение на оралните и лицево – челюстни хирурзи в България
Член на Борда на Балканската асоциация по лицево-челюстна хирургия
Член на Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия
Член на Световната асоциация по орална и лицево-челюстна хирургия

Автор на 3 монографии, 53 научни публикации, 2 рационализации и 34 доклада, представени на международни конгреси. Участва в написването на учебниците: "Лицево-челюстна и орална хирургия” и "Орална хирургия". Ръководил е следдипломната квалификация на лекари по специалностите: Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия. Има участие в създаването на "Медицински стандарт по Лицево-челюстна хирургия” в България, приет от МЗ.

Владее испански език.

В момента научните му интереси са насочени към реконструктивни операции при вродени и придобити деформации на скелетните структури в лицево-челюстната област.
Д-р Румен Събов, хирург, лицево-челюстен хирург Специалист по орална и лицево-челюстна хирургия.

Специализирал е в областта на оралната имплантология във водещи институти в Швейцария, Германия и Франция.

През 1990 година е назначен за редовен преподавател в МУ-София, Факултет по стоматология, Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия и като хирург към прилежащия и стационар.

От 1998 година е главен асистент. Водил е практически упражнения по орална и лицево-челюстна хирургия на студенти по стоматология от 3, 4, 5 курс и СДК, както и на студенти по медицина.

Професионална реализация:

Първи в България въвежда метода на Направлявана Тъканна Регенерация (G.T.R.) за лечение на заболяванията на пародонта чрез прилагане на резорбируеми мембрани. От 2002 до 2004 година е Управител на Университетски Хоспис “Св.Мина”, където се осъществява следоперативна рехабилитация и възстановяване на болни, претърпели тежки онкологични интервенции в лицево-челюстната област.

От 2004 година до сега работи като хирург в собствена клинична практика.

От 2010 година е ординатор в звеното по ЛЧХП на МБАЛ „Токуда”-София.

Консултант за България на имплантологичната система ANKYLOS.

Членства в професионални организации:
Член е на български и чуждестранни професионални организации като „Сдружение на Оралните и Лицево – Челюстни Хирурзи в България”, БЗС, СБЗ, БАОИ-зам.председател, GADF, ICOI ,EACMFS, IAOMFS и др.

Автор е на над 20 публикации в български и чуждестранни издания, и е изнесъл над 30 доклада на научни форуми в България и чужбина.
Д-р Дарина Кръстинова, хирург, пластичен хирург, лицево-челюстен хирург, консултант по Лицево-челюстна хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда Д-р Дарина Кръстинова е призната за един от най-добрите пластични хирурзи в света. Дъщеря е на един от създателите на Военна болница хирургът ген. Генчо Кръстинов. Завършила е медицина в София. През 1972 г. заминава за Франция, където придобива 4 специалности: „Обща хирургия”, „Лицево-челюстна хирургия”, „Пластична, възстановителна и естетична хирургия” и „Стоматология”. В момента оперира в престижната парижка клиника “Фош”, частната клиника “Шато дьо ла Ме”, в хирургичния център “Вал д’Ор” и в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Почетен член е на Кралското медицинско дружество в Лондон и е носител на много международни отличия, както и на високия държавен орден „Мадарски конник”. Д-р Кръстинова има редици ученици в България, сред които и началникът на "Лицево-челюстна хирургия" в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда д-р Радослав Славчев.

Д-р Кръстинова има регулярни визити в Болница Токуда няколко пъти годишно, по време на които извършва консултации и оперира. За информация и записване - тел. 0033139431709 (само вторник).
м.с. Занимира Утева, операционна медицинска сестра Завършва Медицински Колеж при Тракийски Университет Стара Загора през 2000 г. Работи като операционна сестра в УМБАЛ Стара Загора I хирургична клиника от 2000 г. до 2006г. От 2006 г. до момента – Токуда Болница София.
Преминала квалификационни курсове: поливалентни операционни сестри; анестезиология и интензивно лечение; лицево-челюстна хирургия; миниинвазивна хирургия; ендоскопска хирургия; пластична хирургия (endotine advanced training) при д-р Дарина Кръстинова, Париж-Франция.
м.с. Христина Николова, операционна медицинска сестра Завършва Медицински колеж - гр. Враца през 1993 г. През 2003г. придобива бакалавърска степен по „Здравни грижи”. Работи като анестизиологична сестра в Ботевград през 2001г., от 2003 до 2005г. е операционна медицинска сестра към Първа Градска Болница София, от 2005 до 2010 г. – операционна медицинска сестра към Медицински Университет София. От 2010 г. до момента в Токуда Болница София.
Преминала квалификационни курсове: поливалентни операционни сестри; анестезиология и интензивно лечение.

Отделението

Лицево-челюстна хирургия

Консултации

Челюстно-лицеви деформаци…

Реконструктивна лицево-че…

Вродени малформации

Туморни образувания

Кисти

Травматични заболявания

Заболявания на долночелюс…

Заболявания на слюнчените…

Възпалителни заболявания

Екип

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".